Hello Sweden

kl. av | Taggar: , , ,

 Three mini-portraits from the South African art scene – Tre miniporträtt från den sydafrikanska kulturscenen

 

koleka-putuma-collective-amnesia-front-cover

OBS! För att läsa texten på svenska, scrolla ned på sidan!

Andisiwe ’Ands’ Mpinda, Koleka Putuma and Nick Mulgrew all belong to the Born Free Generation – that is what some call those who grew up after the fall of the Apartheid regime.

The children of the Born Free Generation are now in their early and mid-twenties and constitute about 40% of the population of the country. As they step on to the political and artistic arena be it in the cities, the peri-urban areas or the country side, they are forming new voices and language for their diverse experiences –which include, but is far from limited to – dealing with generational trauma and silence. They are forming new esthetics, alliances and they tap into an agency that defies preconceived ideas such as: being thankful of growing-up in post-apartheid South Africa, working ‘within the system’, and honoring the idea of the Rainbow Nation. On Anthropology Now you can read and see a photo essay on the Born Free theme by the photographer Sipho Mpongo (born 1993).

You will meet more of the young generation of South Africans, those who will determine the future of the country, both here on this blog and through exchanges and other platforms that we will begin to develop as cooperations between Swedish and South African stakeholders.

***

 

24 year old Koleka Putuma burst on to the literary scene only a month or so ago – coming out of the vibrant spoken word community, she has also recently ventured into drama, creating works for very young audiences.

Her poetry debut Collective Amnesia has been praised widely and the book is according to the publisher set to be included in the curriculum at Stellenbosch University for next year’s students of English.

 

On May 31st the Embassy is co-hosting a launch of  Koleka’s literary debut at a live event in Pretoria.

Collective Amnesia was commissioned by publisher and writer Nick Mulgrew (born in 1990), who started his uHlanga Press a few years back with the aim to publish new, experimental and classic works of Southern African poetry.  uHlanga means ‘a reed’ or ‘a flute’ in Zulu and a ‘group of kin people’ in Khosa. Having seen and heard Koleka reciting on stage he suggested she transfer her work from stage to page, commissioned a collection of poetry, gave her a carte blanche and a dead line. Nick is himself a short story writer with several collections of short stories published in South Africa. I spoke at length with Nick before a book reading at Bridge Books in Johannesburg about publishing in African languages, about distribution chains and love of poetry. Here you can delve into Nick’s perspectives on theses themes.

Andisiwe ‘Ands’ Mpinda is a theatre artist hailing from the Eastern Cape, living in Johannesburg since a few years back. She recently started the production company Black Girls Plotting and an event series called Monologue Mondays. Ands will soon travel to Sweden to participate at the Theatre Biennale,  on the invitation of the Swedish Institute and Scen Sverige and here she introduces herself to Swedish colleagues in her own words. You can find Ands on Facebook and you can e-mail me for her direct contact information.

Blog #1 (1)

 

Födda Fria – tre miniporträtt från den sydafrikanska kulturscenen

Andisiwe ’Ands’ Mpinda, Koleka Putuma och Nick Mulgrew tillhör alla den så kallade ’Born Free’-generationen – det är vad många kallar dem som växte upp efter apartheidregimens fall.

Born Free-generationen har hunnit bli 20-30-år och utgör cirka 40% av Sydafrikas befolkning. När de nu kliver fram på den politiska och konstnärliga arenan, vare sig det är i städerna eller på landsbygden, skapar de nya röster och ett nytt språk för sina många olika erfarenheter, som bland annat, men långt ifrån endast, innefattar att ha vuxit upp i en kultur som i generationer präglats av trauman och tystnad. De skapar en ny estetik, nya allianser och sitt eget förhållningssätt till gamla sanningar som att vara tacksam för att ha vuxit upp efter apartheid, eller att man bör verka ’inom systemet’ och hedra idén om regnbågsnationen, ‘The Rainbow Nation’. På webbsiddan Anthropology Now kan du ta del av en fotoessä på temat Born Free av fotografen Sipho Mpongo (född 1993). På denna blogg och genom utbyten som vi kommer att utveckla kommer du att möta fler av de unga som kommer att prägla Sydafrikas framtid.

Koleka Putuma (24 år) begick nyligen sin litterära debut efter att ha etablerat sig som Spoken Word-poet och dramatiker (hon har bland annat skapat scenkonstverk för mycket ung publik). Hennes poesisamling Collective Amnesia har rönt uppmärksamhet och prisats brett. Boken har enligt förläggaren redan införlivats i Stellenbosch University’s läslista för andraårsstudenter. 31 maj samarbetar ambassaden med förlaget när boken lanseras i Pretoria vid ett live-evenemang.

Collective Amnesia beställdes av förläggare och författare Nick Mulgrew (född 1990) som startade förlaget uHlanga Press för några år sedan med målet att publicera ny, experimentell och klassisk afrikansk poesi. uHlanga betyder ungefär ”långa grässtrån/vass” eller ”flöjt” på Zulu och ’en grupp av besläktade människor’ på Khosa. Efter att ha sett och hört Koleka på scen föreslog han att hon skulle flytta sina texter från scenen till sidan och beställde en poseisamling. Hon fick carte blanche och en deadline. Nick är själv författare med flera publicerade novellsamlingar bakom sig. Jag hade ett långt samtal med honom innan en bokuppläsning på Bridge Books i Johannesburg om att publicera texter på afrikanska språk, om distributionskedjor och kärlek till poesi.

Andisiwe ’Ands’ Mpinda (född 1990) är en teaterartist som kommer från Eastern Cape. Sedan några år bor hon i Johannesburg. Hon startade nyligen produktionsbolaget Black Girls Plotting och en evenemangsserie som kallas Monologue Mondays. Ands reser snart till Sverige för att delta på Scenkonstbiennalen och här introducerar hon sig för svenska kollegor med egna ord. Du hittar Ands på Facebook, eller hör av dig till mig om du vill får kontakt med Ands via mail.

 

Blog #1 (1)

One response to “Hello Sweden

  1. wow this is cool we proud of you Girl by showing us that art is life . I have been following all you staff that you were doing to show that support and interest . You show me that Family is everything One love

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *