Hur blev Mozart och Newton så kreativa?

kl. av | Taggar: , , , , , , , , ,

Kreativitet är en egenskap som är lika viktig inom konst och kultur som inom vetenskap. Även på andra områden är kreativitet avgörande. Under de senaste månadernas pandemi har vi alla tvingats att på olika sätt vara kreativa för att få vardag, jobb och relationer att fungera något sånär. Vad är det då egentligen som gör att en människa är kreativ? Hur skapas kreativitet i den mänskliga hjärnan? Vetenskapsmannen Jaan Aru berättar i vårt digitala Science Café hur kreativitet uppstår när vår hjärna lägger ett pussel av tidigare kunskap.

Jaan Aru är en estnisk neuroforskare och psykolog som i sin forskning ägnar sig åt likheterna och skillnaderna mellan den mänskliga hjärnan och artificiell intelligens.  2016 fick ha det estniska priset för vetenskapskommunikation och 2019 priset för unga estniska forskare. För närvarande är han Marie Skłodowska Curie-forskningsstipendiat vid Humboldt-universitetet här i Berlin.

Science Café är en populärvetenskaplig samtalsserie med europiska vetenskapsmän och -kvinnor som arrangeras av de europeiska kulturinstitutetens gemensamma organisation EUNIC Berlin. Varje Science Café skapas av kulturinstitut eller kulturavdelningar på ambassader från två olika europeiska länder. Vårt digitala Science Café är ett samarbete mellan den estniska ambassaden i Berlin, EUNIC och oss på den svenska ambassaden i Berlin.

Den här korta föreläsningen skulle egentligen liksom tidigare Science Caféer varit ett samtal med publik, denna gång här i de nordiska ambassadernas gemensamma kulturhus Felleshuset. Sedan kom Coronapandemin och vi var tvungna att tänka ut ett nytt sätta att presentera forskaren Jaan Aru. Alltså gjorde vi en film på plats i Felleshuset.

Hoppa över min presentation på tyska och gå ungefär en minut och femton sekunder in i filmen så kan ni lyssna till Jaan Aru som på engelska på ett mycket intressant och pedagogiskt sätt presenterar hur kreativitet uppstår och kan frammanas i den mänskliga hjärnan. Till exempel berättar han att man måste sova och vila ordentligt för att hjärnan ska kunna arbeta under tiden.

Science Café: The Puzzle of Creativity med Jaan Aru

I höst hoppas vi att vi kan återkomma med ett nytt Science Café någonstans på plats i Berlin.

Nina Katarina Karlsson, Berlin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.