Idrott som ett verktyg i utrikespolitiken

kl. av | Taggar: , , , , , , ,

”Idrott har en viktig roll att spela i utrikespolitiken. Den utgör inte lösningen på alla problem, men den kan vara ett verktyg för att på olika sätt närma sig samstämmighet och förståelse för varandras kulturer.” Detta fastslogs av en samlad expertis i förra veckan under seminariet ”Sport in Foreign Policy: Opportunities and Challenges”. Talarna på seminariet bestod främst av tyska och brittiska professorer som forskade på idrott och utrikespolitik, men även den tyska tränaren och fotbollsambassadören Monika Staab som berättade om sitt arbete med att öka fotbollsspelandet bland unga kvinnor i utvecklingsländer.

Flera av deltagarna talade om idrott som en metod för att sprida goda värderingar och kunskap till andra delar av världen. Man talade om idrotten som ett globalt kapital och en form av ”soft power”, ett begrepp som statsvetaren Joseph Nye fritt översatt beskriver som ”förmågan att påverka andra att uppnå de utfall man själv vill genom attraktion snarare än tvång eller betalning”. Forskaren Jonathan Grix från University of Birmingham tog under seminariet upp OS i Sydney 2000 och fotbolls-VM i Tyskland 2006 som exempel på hur dessa idrottsevenemang lyckades förmedla en positiv bild av respektive länder och hur man på så vis kunnat stärka sitt nationella varumärke. Grix betonade dock att idrottens roll som soft power-instrument riskerar att försvagas p.g.a. misstankar om korruption i stora idrottsorganisationer, inte minst i samband med tilldelning av idrottevenemang. Frågor om ”good governance” i den internationella idrottsrörelsen togs upp av flera talare och även på efterföljande frågestund.

Monika Staab talade i sin tur om hur idrott i allmänhet och fotboll i synnerhet kan användas som ett verktyg för att sprida goda värderingar och ge hopp till de barn som lever i fattigdom och krigshärjade områden att få en tillflykt och ett positivt inslag i sin vardag. Staab hade under några månaders tid besökt 68 länder i Afrika, Mellanöstern och Sydostasien för att uppmuntra flickor att spela fotboll. Hennes erfarenhet var att fotboll var ett utmärkt sätt att utbyta erfarenheter och få förståelse för nya kulturer och tankesätt. Hon uppfattade det även som att hennes hemland Tyskland hade mycket gott rykte utomlands, inte minst tack vare liknande initiativ som når ut till befolkningen på ett positivt sätt.

Professor Bart Vanreusel från KU Leuven i Belgien presenterade preliminära resultat från en undersökning som visade att icke-statliga idrottsorganisationer ökar i utvecklingsländer om än mindre än under 2000-talets första decennium. Verksamheten i många av dessa organisationer är kopplade till FN:s millenniemål och skapar förutsättningar för att underbygga social förändring genom idrott.

Professor Grant Jarvie från University of Edinburgh talade om Global Political Sports Political Power Index som tagits fram av Danmarks Idrottsfederation (DIF) och mäter idrottens politiska inflytande utifrån data från 118 idrottsfederationer. Sverige ligger nia på rankingen vars syfte bland annat är att ranka de länder som har störst idrottspolitisk makt internationellt. Läs mer om indexet på: http://www.dif.dk/en/om_dif/powerindex.

Gustav Blixt,

Praktikant, Bryssel

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *