Informellt EU-ministermöte i Vilnius den 1-2 oktober

kl. av | Taggar: , , , ,

Så vara det då dags för det Litauiska ordförandeskapet att organisera ett informellt EU-ministermöte. Till skillnad från formella EU-ministerrådsmöten, som hålls regelbundet i Bryssel, är informella ministermöten initierade och organiserade av ordförandeskapslandet. Inte alla ordförandeländer organiserar sådan möten inom kultur/medier/idrott men Litauen slår på stort och bjuder in såväl kultur-, medie- och idrottsministrar till Vilnius. De informella ministermötena ger ministrarna en möjlighet att på ett lite friare sätt diskutera viktiga frågor på den europeiska dagordningen inom dessa områden.

Vad ska då diskuteras? Såväl kultur- som idrottsministrarna fokuserar sina diskussioner på respektive sektors betydelse för ekonomisk tillväxt och social sammanhållning. På kulturområdet handlar det t.ex. om den kulturella och kreativa sektorns bidrag till denna utveckling och vilka politiska åtgärder som möjligtvis kan vidtas för att främja utvecklingen av denna sektor. På idrottssidan rör det sig bl.a. om vilka långsiktiga effekter stora idrottsevenemang, som t.ex. Olympiska spel och världsmästerskap, kan få för de länder som organiserar dem.

För medieministrarna är det tänkt att diskussionen ska fokusera på om (och i så fall vad?) något behöver göras och på vilken nivå (EU, nationell?) för att säkerställa mediefrihet, mångfald och yttrandefrihet i en konvergerad audiovisuell och medievärld. Detta är frågor som aktualiserats i bl.a. kommissionens grönbok ”Förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld”( http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/public-consultations-media-issues#green-paper—preparing-for-a-fully-converged-audi) och i den s.k. Högnivågruppens rapport om ”Mediefrihet och mångfald”( https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/HLG%20Final%20Report.pdf).

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.