Internationell lansering i London av Sveriges nya stöd till film- och tv-inspelningar

kl. av | Taggar: , , , , , , , , ,
Daniel Thuresson och Kristian Enblom från Tillväxtverket presenterar det nya stödets principer och hur det kan sökas av internationella bolag. Foto: Henrik Tideman

Svensk, brittisk och internationell filmbransch, Tillväxtverket, Svenska institutet och British Film Institute var på plats när Sveriges nya produktionsincitament lanserades på det svenska residenset i London.

Tidigare i år beslutade den dåvarande regeringen att införa en produktionsrabatt för film, dokumentär- och dramaserier för att öka antalet inspelningar i Sverige. Det så kallade produktionsincitamentet var hett efterlängtat av den svenska filmbranschen då Sverige hade tappat i konkurrenskraft gentemot de europeiska länder som redan erbjöd motsvarande stöd. Incitamentet attraherar både svenska och internationella filmbolag att förlägga sina inspelningar i Sverige, skapar nya arbetstillfällen och ger bättre förutsättningar för den nationella filmproduktionen att utvecklas och behålla kompetens.

När representanter för den svenska filmbranschen och Svenska institutet skulle enas om var den första internationella lanseringen av det svenska produktionsincitamentet skulle ske, föll valet på London. I London äger den viktiga drama- och tv-formatskonferensen Content London rum i månadsskiftet november-december, följd av mässan Focus för internationell filmbransch i december. Det ansågs vara rätt tillfälle att informera omvärlden om att det nu blir billigare att spela in film i Sverige.

Sedan i juni har en referensgrupp, där jag själv och en rad aktörer från den svenska filmbranschen har ingått, fått tycka till om den internationella informationskampanj och den utställning som Svenska institutet fått i uppdrag att ta fram om produktionsincitamentet. Referensgruppen har även planerat lanseringen i London.

En stor delegation med företrädare för svenska produktionsbolag deltog i årets Content London för att ta del av presentationer, föreläsningar och panelsamtal, och för att nätverka med den globala film- och tv-branschen. Även Svenska institutet var på plats på konferensen.

Det stora lanseringsevenemanget ägde rum på det svenska residenset i London och hade två syften: att sprida information om det nya svenska stödet och att fira och stimulera svensk-brittiska och internationella samarbeten och samproduktioner genom att låta folk träffas. Ambassadörens inbjudan blev den mest eftertraktade vi har skickat ut under mina år som kulturråd, och vi blev av platsskäl tvungna att meddela de brittiska produktionsbolag som tackade ja att endast en person per företag kunde närvara.

När ambassadör Mikaela Kumlin Granit hade hälsat gästerna välkomna fick en rad nyckelpersoner kort presentera olika aspekter av produktionsincitamentet på scen. Ledningen för branschorganisationen Film-och TV-producenterna talade om vikten av internationella samproduktioner och tackade särskilt sin brittiska motsvarighet Pact för ett nära samarbete. Företrädare för de regionala filmfonderna Film i Väst och Film i Skåne, som inkluderar Southern Sweden Film Commission, berättade kort om sina verksamheter och hur incitamentet kan användas för att förlägga inspelningar i Sveriges olika filmregioner. Tillväxtverket, som på regeringens uppdrag hanterar stödet, presenterade incitamentets principer och hur det kan sökas av internationella bolag. Slutligen talade Denitsa Yordanova, chef för British Film Institutes Global Screen Fund, om vad den brittiska film- och dramaseriebranschen kan få ut av att samarbeta med Sverige.

Samtliga medverkande och Svenska institutet fanns tillgängliga för frågor under hela kvällen. Intresset var stort och de inblandade fick inte en lugn stund. Vi på ambassaden och andra svenskar på plats såg till att folk fann varandra, och under veckan som följde fick vi flera mejl om möten och samtal som hade uppstått under kvällen och som skulle kunna leda till nya samarbeten. Teamwork och matchmaking när det är som bäst.

En vecka senare slog de nordiska filmkommissionärerna upp sin gemensamma nordiska monter på den internationella filmmässan Focus i London, där just produktion och inspelning är det centrala temat.  Även där väckte det efterlängtade svenska produktionsincitamentet stort intresse.

Film-, tv- och streamingbranschen utgör en central del av de svenska kulturella och kreativa näringarna och skapar positiva effekter för Sverige både nationellt och internationellt. Med det nya stödet kan branschen växa sig ännu starkare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.