Kommentarer och netikett

I syfte att höja läsvärdet och stärka dialogen med läsarna kan besökare på Kulturdepartementets blogg kommentera inlägg. Bloggen ska däremot inte ses som ett chatforum, eller en fråga/svar funktion. Det innebär att vi inte utlovar att samliga kommenterer besvaras.

Vissa villkor måste även uppfyllas för att en kommentar ska publiceras på bloggen.

  1. Netiketten ska efterlevas (se nedan).
  2. Kommentaren ska ha med inlägget eller ämnet att göra.
  3. Kommentaren ska vara på svenska eller engelska.

Vi som arbetar med bloggen jobbar kontorstid vilket gör att det kan dröja innan din kommentar modereras. För mer specifika frågor och synpunkter om Kulturdepartementets verksamhet kan du skicka ett meddelande till oss via registrator, ku.registrator(at)regeringskansliet.se.

Netikett på Kulturdepartementets blogg

På Kulturdepartementets blogg håller man en god samtalston och man får inte:

  • uppmana till brott eller sprida någon annans uppmaning till brott
  • göra eller sprida uttalanden som diskriminerar eller utpekar någons ras, hudfärg, kön, religion, tillhörighet till etnisk grupp eller sexuella läggning
  • sprida pornografiska bilder
  • göra eller sprida uttalanden som är stötande eller ärekränkande
  • göra eller sprida marknadsföring för egen eller andras kommersiella verksamhet
  • utöva hot eller trakasserier
  • utge sig för att vara någon annan person

Upphovsrätten ska respekteras. Be därför alltid om tillstånd om du vill kopiera eller använda datorprogram, text, bild, video eller ljud som någon annan har skapat eller innehar rättigheterna till och det inte klart framgår att de är fria att använda. Använd inte heller någon annans namn eller fotografi/bild utan tillstånd från denne.

Läs mer om vår netikett, integritetspolicy och kontaktuppgifter till regeringen och Regeringskansliet på regeringen.se.