Kommissionens arbetsprogram för 2016

kl. av | Taggar: , , , , , , , , ,

”No time for business as usual” är rubriken för kommissionens nya arbetsprogram vilket naturligtvis föranlett olika kreativa skribenter att börja laborera med texten, t.ex. genom att sätta in ett litet kommatecken efter ”business”…

Nåväl, Kommissionen fortsatte på sin inslagna bana med ”focus on big things” när man igår presenterade sitt arbetsprogram för 2016. http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_en.htm. Utgångspunkt för arbetsprogrammet är kommissionsordförande Jean-Claude Junckers politiska riktlinjer, som de presenterades vid kommissions tillträde, ”En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring”.(http://ec.europa.eu/priorities/global-actor/index_sv.htm). Kommissionen menar att insatser ska göras på områden där EU-medborgarna ska kunna se att EU verkligen gör skillnad. Kommissionen anser att detta behövs för att EU:s medborgare ska återfå förtroendet för EU. I detta arbete ingår bl.a. en tydligare långsiktig agenda, bättre och effektivare reglering och en bättre samordning inom kommissionen och mellan kommissionen, rådet och Europaparlamentet inom ramen för det s.k. interinstitutionella avtalet.

Mina bevakningsområden brukar inte direkt dominera denna typ av mer övergripande EU-dokument men några frågor kan ändå lyftas fram.

Förutom mer generella ambitioner om bättre och effektivare reglering och bättre tillgång till kapital (som också kan gynna den kulturella och kreativa sektorn), återfinns mer konkreta förslag som berör kultur/AV-sektorn främst i avsnittet om den digitala inre marknaden(DSM). Här handlar det dels om den s.k. REFIT-översynen av AV-direktivet, där planen är att ett reviderat förslag till direktiv ska presenteras före sommaren 2016. Dessförinnan kommer flera förslag på upphovsrättsområdet. Först ut blir ett meddelande om upphovsrätt samt förslag om s.k. ”portability” (december i år), därefter förutses under 2016 förslag om bl.a. så kallad ”geo-blocking”(se tidigare blogginlägg https://blogg.kulturdep.se/kulturradsbloggen/lobbying-om-s-k-geoblocking/), moms för e-handel samt Satellit- och kabeldirektivet. Syftet med det senare är att klarera rättigheter (”copyright and related rights”) över gränserna. Det handlar framför allt om att uppdatera direktivet så att även online-sändningar omfattas. Ett offentligt samråd pågår där berörda intressenter kan yttra sig till kommissionen senast den 16/11.

Kommissionens uttalade mål är att ”break down national silos” när det gäller telekomreglering, upphovsrätt, dataskydd, frekvensanvändning och konkurrensrätt – samtidigt som hänsyn ska tas till den kulturella mångfalden.

Därutöver nämns faktiskt också ”europeisk historia och kultur” i samband med att man talar om utvecklandet av en ny global strategi för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik.

Det är alltså ett antal planerade förslag att vänta under 2016 som kan komma att få stor påverkan på den kulturella och audivisuella sektorn. Förslagen har också normalt sett föregåtts av ganska omfattande offentliga samråd med berörda aktörer och en förhoppning – möjligtvis en from sådan – är att detta även kommer att visa sig när kommissionen presenterar sina förslag.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *