Kompetensbrist utmaning för museerna i USA

kl. av | Taggar: , , ,

Under pandemin har många museer drabbats av betydande budgetnedskärningar och i vissa fall permanent nedläggning. Samtidigt har pandemin synliggjort ojämlikhet och systematisk rasism. Inför en återstart navigerar museerna nu mellan ekonomiska och tekniska utmaningar, samtidigt som man strävar efter mångfald och jämlikhet.

I juni 2020 publicerade American Alliance of Museums (AAM) en rapport om hur museerna i USA påverkats under pandemin. Fyra månader in i pandemin hade i princip alla museer stängt och nästan 30 procent av dem menade att man av ekonomiska skäl inte skulle öppna igen (blogg från november 2020).

Besök på The Baltimore Museum of Art. Foto: Helene L Pousette

I dagarna har en ny undersökning publicerats av AAM som visar en tydlig återhämtning men även en hel del utmaningar. Nära 40 procent av museerna har tvingats avskeda personal. Hälften av dessa kommer dock återanställa under 2022.

Av de tillfrågade museicheferna angav 45 procent “brist på arbetskraft och kompetens” som den största utmaningen det närmsta året, framför allt till kundservice, frontpersonal, underhåll/säkerhet och pedagoger. Nu lockar museerna med högre löner, förmåner som sjukförsäkring och extra semesterdagar. En del museer erbjuder även viss personal att arbeta hemifrån på heltid.

Amerikanska museer är också mycket beroende av sina volontärer, och när pandemin slog till sattes denna verksamhet på paus. Nu har man svårt att få tillbaka dem.  

Över hälften av de tillfrågade museerna i AAMs undersökning passar nu också på att anställa en mer diversifierad personal som kan spegla samhället i stort – med hänsyn till etnicitet, ålder, kön och socioekonomisk bakgrund. Förutom mångfaldsperspektiv i utställningsverksamhet, insamlingssatsningar och programverksamhet, finns en stark vilja att även skapa större mångfald bland chefer och i styrelser. 

I november 2021 var så ovanligt som 22 museidirektörstjänster lediga i USA, till exempel vid San Francisco Museum of Modern Art och Philadelphia Museum of Art.  

“Människor vill verkligen inte vara museidirektörer just nu eftersom arbetet upplevs som känslomässigt ohållbart, och det är en utmaning att navigera i förmögenhetsgapet mellan lågavlönad personal och rika förvaltare”, säger Laura Raicovich tidigare museidirektör vid Queens Museum i New York i en intervju i Artnet News 21 november 2021.

Så varför har man svårt att rekrytera? I november lämnade mer än 4,5 miljoner amerikaner frivilligt sina arbeten, den högsta siffran på två decennier, speciellt inom sjukvårdssektorn, transport och skola. En Galluprapport visar att 91 procent av dem som för närvarande arbetar på distans hoppas få fortsätta att göra det på deltid även efter pandemin. Vilka konsekvenser detta får för museiverksamheten och samhället i stort återstår att se.

Chicago Cultural Center. Många kulturinstitutioner erkänner nu platsen där man bedriver sin verksamhet, ofta genom en text som berättar om de ursprungskulturer som bott och verkat på platsen tidigare. Foto: Helene L Pousette

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.