Konferens om kulturens roll i EU:s utrikesrelationer

kl. av | Taggar: , , , , , , , ,

Jag skrev för drygt ett halvår sedan en blogg om hur kulturens roll ska kunna utvecklas i främst utrikesrelationen EU-Kina men också i ett lite bredare perspektiv (https://blogg.kulturdep.se/kulturradsbloggen/har-kulturen-en-roll-i-eus-utrikespolitik/. Jag utgick då från ett expertgruppsarbete som tagit fram rekommendationer i denna fråga.

Vad har då hänt sedan dess?

Denna vecka deltog jag i en konferens här i Bryssel som, kan man säga, utgjorde en form av avslut för det konsortium, lett av Goetheinstitutet, som sedan januari 2013 arbetet med en s.k. ”preparatory action” inom detta område. Syfte med konferensen var att diskutera de resultat som framkommer i utkastet till rapporten ”Towards Global Cultural Citizenship”.

Konferensen samlade att stort antal mycket aktiva deltagare som visade att det uppenbarligen finns ett stort och brett intresse att diskutera den potential EU har inom detta område. Kommissionär Androulla Vassiliou och Pierre Vimont, European External Action Service (EEAS), höll inledningstalen. Tanken med konferensen var att deltagarna; tjänstemän, kulturaktörer, representanter för NGO:s etc. genom sina frågor och kommentarar skulle kunna påverka den slutliga rapporten som förväntas publiceras i början av maj. http://cultureinexternalrelations.eu/.

Frågor som lyftes under konferensen rörde bl.a. behovet av ”mainstreaming”, samarbete mellan alla aktörer och vikten av att EU:s externa relationer bygger på ömsesidighet, dialog, förtroende och respekt. Vikten av att bygga långsiktiga relationer betonades samtidigt som det underströks att utvecklingen måste ske stegvis. Behovet av ett nära samarbete mellan berörda generaldirektorat i kommissionen och EU:s utrikestjänst (EEAS) framhölls som avgörande för en positiv utveckling. Även EUNIC (nätverk av EU-ländernas kulturinstitut) lyftes fram som en potentiellt viktig del i detta arbete.

EEAS har naturligtvis en nyckelposition i sin roll som EU:s externa företrädare. En utmaning blir sannolikt att uppbåda resurser och kompetens inom EEAS för att utveckla kulturens roll inom såväl mer traditionell utrikespolitik  som handelspolitik, utvecklingspolitik och främjandepolitik. En så länge har inte mycket hänt men det förefaller ändå som att diskussionerna börjat ge något litet resultat då enligt uppgift EU-delegationen i Peking kommer att förstärkas med en handläggare ansvarig för kulturfrågor.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *