Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke till Bryssel

kl. av | Taggar: , , , , ,

I dag och i morgon den 16-17 mars kommer kulturminister Alice Bah Kuhnke att besöka Bryssel för att dels träffa personer inom kommissionen och Europaparlamentet med relevans för hennes ansvarsområden, dels kommer kulturministern att delta i ” The European platform for Roma inclusion” tillsammans med bland andra kommissionären för rättsliga frågor, Věra Jourová (se pressmeddelande i bifogad länk: http://www.regeringen.se/sb/d/19075/a/255864

Det nuvarande lettiska ordförandeskapet i rådet fokuserar inom kulturområdet särskilt på de tvärsektoriella aspekterna av kulturen och har bl.a. föreslagit rådsslutsatser med just denna inriktning. I dessa slutsatser lyfter man fram den roll som kulturen och den kulturella och kreativa sektorn kan spela för social sammanhållning, utbildning, stadsutveckling etc. Det gäller t.ex. den roll kulturen kan ha för att underlätta integration av minoriteter. Det kan därför finnas anledning att se närmare på potentiellt positiva synergieffekter av en bättre samverkan mellan olika politikområden som demokratifrågor, kultur, medier och diskrimineringsfrågor, och mellan olika nivåer – EU, nationellt, regionalt och kommunalt – i syfte att uppnå gemensamma mål.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.