Kultur- och idrottsministrarna möts i Bryssel

kl. av | Taggar: , , , , , ,

Idag är det då dags igen för EU-ministrarna med ansvar för kultur-, medie-, och idrottsfrågor att mötas i Bryssel. Kultur- och medieministrarnas dagordning innehåller denna gång bl.a. ett direktiv om återlämnande av kulturföremål, där det är tänkt att ministrarna ska ta beslut om en s.k. allmän riktlinje. Därefter kommer förslaget att hanteras vidare i diskussioner med Europaparlamentet med ambitionen att nå en överenskommelse inom ramen för den s.k. första läsningen. Vidare förväntas ministrarna att besluta om rådsslutsatser om mediefrihet och mediepluralism. Därutöver kommer det att äga rum en ministerdebatt om mediekonvergensen och dess konsekvenser för tittare, regelverk etc.

Idrottsministrarna förväntas besluta om en rådsrekommendation om hälsofrämjande fysisk aktivitet samt rådsslutsatser om idrottens roll för att motverka ungdomsarbetslöshet. Även idrottsministrarna kommer att ha en debatt och den kommer att fokusera på goda styrelseformer inom idrotten. Debatten förväntas bl.a. beröra frågor om idrottens eget ansvar att hantera frågor som t.ex. misstänkt korruption, t.ex. genom uppgjorda matcher, brist på jämställdhet, barnens rättigheter inom idrotten etc.

Även om det inte kommer upp för diskussion bland ministrarna på detta möte (har dock diskuterats många gånger tidigare) så kan ändå nämnas att Europaparlamentet förra veckan fattade slutligt beslut om programmet Kreativa Europa. Programmet, som är en hopslagning av nuvarande kulturprogram och medieprogram(inklusive Media Mundus), omfattar totalt drygt 1,4 miljarder euro (1 462 724 000) över sju år. I denna summa omfattar en mindre del den nya s.k. lånegarantin som jag skrivit om i tidigare blogginlägg (se https://blogg.kulturdep.se/kulturradsbloggen/kreativa-europa-och-lanegarantin-nagot-for-de-kulturella-och-kreativa-naringarna-i-sverige/). Kulturdelen av programmet kommer att få ca 450 miljoner medan AV-delen får drygt 800 miljoner euro.

Rådet förväntas i början av december att formellt godkänna överenskommelsen med Europaparlamentet.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.