Kultur- och idrottsministrarnas rådsmöte i Bryssel

kl. av | Taggar: , , , , , , ,

Den 21 maj möts medlemsstaternas kultur- och idrottsministrar i Bryssel i samband med detta halvårs formella rådsmöte. Det innebär också en sorts avslut för det grekiska ordförandeskapets arbete under detta halvår.

På kulturministrarnas dagordning finns bl.a. antagande av rådsslutsatser om kulturarvet som en strategisk resurs för ett hållbart Europa. Det handlar huvudsakligen om att lyfta fram kulturarvets sociala, ekonomiska och miljömässiga betydelse. Kulturministrarna kommer också att diskutera vilken inriktning det kulturpolitiska arbetet inom EU bör ha de närmast kommande åren. Det blir vidare en informations/diskussionspunkt om det transatlantiska handels- och investeringsavtalet mellan EU och USA (TTIP). Därutöver förväntas ministrarna också besluta om en nederländsk kulturhuvudstad för 2018.

Idrottsministrarna förväntas anta rådsslutsatser om jämställdhet inom idrotten samt en resolution om EU-arbetsplan för de närmaste tre åren inom idrottsområdet. I arbetsplanen pekas tre övergripande prioriteringar ut: idrotten integritet, idrottens ekonomiska dimension och idrott och samhälle. Under dessa rubriker ligger ett relativt stort antal mer specifika prioriteringar som t.ex. rör arbetet mot uppgjorda matcher, jämställdhetsfrågor, styrningsfrågor, frågor som rör idrottens ekonomiska betydelse, idrott och hälsa etc. Av resolutionen framgår också formerna för arbetet och en nyhet i förhållande till nuvarande arbetsplan är ett förslag att undersöka möjligheterna för att upprätta system för frivilliga åtaganden från idrottens sida när det t.ex. gäller mänskliga rättigheter, antikorruption och jämställdhet. Idrottsministrarna kommer också att ha en diskussion om möjligheten för EU:s medlemstater att anordna stora internationella idrottsevenemang utifrån såväl ett ekonomiskt som socialt och miljömässigt perspektiv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.