Kulturella strategier i kölvattnet av en Pandemi

kl. av | Taggar: , , , , , , , , , , ,

Nu när Coronakrisen snart går in i sin tredje månad, och efter att den inledande chocken börjat sjunka in, bestämde vi oss för att fråga några av våra samarbetspartners om hur de hanterat krisen. För att höra om vilka långsiktiga utmaningar de ser, men också om vilka möjligheter krisen för med sig och vilka tankar de har inför framtiden och om ett förändrat kulturfält.

Vi inleder med perspektiv från ett antal kulturinstitutioner och kulturinitiativ och kommer att följa upp senare med intervjuer med individuella kulturutövare, musiker, konstnärer, författare för att få en inblick också i hur Coronakrisen påverkar deras liv och för att fånga upp några tankar kring framtiden i Turkiet post-Corona.

Not: Den 11 mars kom ett besked från kulturministeriet att från och med den 14:e mars och fram till slutet av april skulle samtliga kulturevenemang och sportevenemang i Turkiet ställas och alla bibliotek skulle stängas. De flesta förväntar sig att restriktionerna med all sannolikhet kommer att förlängas.

 İlksen Mavituna, Kulturredaktör på Açık Radio

Publiken ökar / Açık Radio

Acik Radyo, en av Istanbuls mest kända oberoende kulturradiostationer har lyckats sända oavbrutet sedan Covid-19 utbrottet. De lade om sina rutiner snabbt så att deras programledare kunde arbeta, producera och sända sina program hemifrån. De har också lanserat ett nytt program med Sedim Badur, en erkänd turkisk virologoch akademiker, som informerar sina lyssnare dagligen om den senaste vetenskapliga forskningen om Covid-19. Satsningen är också, enligt Acik Radyo ett sätt att motverka alla rykten och falska nyheter om Covid-19 som just nu cirkulerar på sociala medier i Turkiet. Programmet sänds på bästa sändningstid och har haft ett stort genomslag, något som märks tydligt i det ökade lyssnarantalet. Många av de debatter, politiska program och talk-shows som stationen sänder har också på ett eller annat sätt tagit sig an pandemin. Krisen tas upp från många olika perspektiv; i förhållande till kulturen, till staden Istanbul, till miljöfrågor, till barn och ungdomar, till hälsa och frågor om politik. Sedan Coronakrisen började sänder de också dagliga läsningar ur boken ”Pesten” av Albert Camus och översätter och läser ur den italienska filosofen och teoretikern Franco Bifo Berardis pågående corona-dagbok som kartlägger krisens omtumlande sociala effekter.

Av en ren tillfällighet lanserade Acik Radyo en helt ny webbplattform i början av mars med hjälp av stöd från The European Endowment for Democracy. De kunde snabbt rikta om den nya plattformen och anpassa den till Coronakrisen, besökssiffrorna har fördubblats på knappt en månad. Kommentarer, interaktioner och feedback har också ökat något vilket har stärkt radions relation till sina lyssnare. Acik Radyo finansieras till stor del av bidrag från sina kärnlyssnare, en modell som är mycket sällsynt i Turkiet.  Inledningsvis under den första månaden efter COVID-19 utbrottet var en del av radions stödsupportrar motvilliga att betala, men det har vänt och Acik Radyo hoppas och tror att de kommer att återvända när krisen avtar. 

Våra attityder kommer att förändras, jag känner mig trots allt rätt entusiastisk, jag är inte helt säkert på att radion kommer att överleva, men hela världen håller just nu på att gå igenom något stort, något verkligt och det är viktigt att vi är med.” İlksen Mavituna, chefsredaktör på Açık Radio.

Acik Radyo (Öppen Radio) har sänt till storstadsområdet Istanbul och dess omgivningar sedan 1995. Radion, som har en stark kulturprofil, grundades som ett privat företag enligt kraven i den turkiska lagen om radio- och TV-sändningar, men fungerar ändå som en ideell medieorganisation. Açık Radyo har över tvåhundra programledare, många av dem är volontärer. https://acikradyo.com.tr/acik-radyodan/what-acik-radyo

Ersan Çongar, medgrundare av Başka Sinema

Att visa solidaritet / Başka Sinema

”Kultursektorn är en av de mest utsatta industrierna i Turkiet, alla biosalonger har stängt på obestämd tid och publiken kommer förmodligen inte kunna återvända förrän till hösten. När denna kris är över, så tvivlar jag på att folk kommer återvända snabbt utav ren rädsla. Det betyder att vi kommer nog behöva fortsätta att konsumera film och kultur hemifrån ett bra tag till.”  Ersan Çongar, en av medgrundarna av Başka Sinema.

När krisen slog till bestämde sig Baska Cinema att agera snabbt för att försöka hitta sätt att hålla igång sin verksamhet och erbjuda Art house-filmer till sin publik. Eftersom de inte själva haft möjlighet att investera i en egen digital plattform tidigare tog de kontakt med flera Video on demand (VOD) plattformar och kom snabbt överens med turkiska BLU-TV om ett samarbetsavtal för att streama nyutkomna filmer. 

Vanligtvis distribuerar Baska Cinema filmer via ett landstäckande nätverk av smalfilmsbiografer. Eftersom biograferna nu är stängda bestämde de att stödja biograferna och filmskaparna genom att dela med sig av inkomsterna från streamingtjänsten. Det handlar inte om så stora summor, men det var viktigt för Baska Cinema att visa solidaritet och stödja de samarbetspartners som befinner sig i samma kulturella ekosystem. De menar att långsiktigt så tjänar alla på att försöka bibehålla biograferna och deras distributionsnätverk. 

Filmerna som streamas är helt nya filmer som ännu ej visats, och hyrpriset ligger förhållandevis högt (tre gånger högre än TVOD tjänster som iTunes men motsvarar kostnaden för en vanlig biobiljett). Publiken får en exklusiv tillgång till premiärfilmer och i samband med visningarna ordnar de också samtal och intervjuer med regissörer via Instagram. Om krisen pågår länge, så kommer de att undersöka möjligheter att själva investera i en streamingtjänst.

Başka Sinema är ett filminitiativ som grundades 2013. De arbetar bland annat med att distribuera Art house-filmer runt om i Turkiet. De sätter också samman olika filmprogram, samtal, prisutdelningar, driver och delta i filmfestivaler med syfte att tillgängliggöra klassiska och samtida nationella och internationella filmer i Turkiet. http://www.baskasinema.com

Yasemin Çongar, medgrundare av litteraturhuset Kıraathane

Vi behåller drömmen / Litteraturhuset Kıraathane 

Kıraathane är ett litteraturhus i Istanbul som ser sig själva som en plattform för yttrandefrihet. De har skapat en viktig mötesplats där de arrangerar litteratursamtal med författare, ordnar skrivarverkstäder för ungdomar, arrangerar utställningar, driver e ett café och en internationell författar-in residence program. 

Det är så viktigt att ha en verklig plats att gå till, någonstans att mötas, att känna tillhörighet, det har varit hela tanken med att starta Kıraathane. Men nu kom Coronakrisen, och vi vet inte vad som kommer att hända, men vi valde att ändå behålla drömmen.”  Yasemin Çongar, medgrundare av litteraturhuset Kıraathane.

Kıraathane ingår i en större kulturförening, K24 som driver en litteraturtidskrift online för litteraturkritik och journalistik och de har därmed kunnat flytta över en del av deras program till den digitala plattformen. De hade planerat ett tema kring nationalism och jämställdhet, som skulle omfatta föreläsningar och utställningar, skrivarverkstäder och workshops. Nu kommer dessa omarbetas till webinars, podcasts, online artiklar och utställningar, live-streamade föreläsningar och en digital akademi för journalister. De flyttar verksamheten till den digitala plattformen så gott det går under tiden som krisen pågår och försöker därmed hålla ihop sin publik.

”Jag är rädd för att vi kommer ha en fruktansvärd ekonomisk kris, som kommer slå hårt mot de fattigaste i samhället, jag hoppas verkligen att det kommer politiska lösningar för att hjälpa dem. Stor arbetslöshet skrämmer mig också och jag är osäker om de många mindre kulturorganisationerna, initiativ och de mindre förlagen kommer att överleva. Men samtidigt upplever jag att det växer fram en ny känsla av solidaritet mellan olika delar av samhället, vi genomlever samma kris, delar samma rädslor och begränsningar oavsett klass tillhörighet, språk eller hudfärg.”  Yasemin Çongar.

Tillströmningen av digitala besök har ökat markant sedan krisen och om den blir långvarig funderar Kıraathane på att förvandla några rum i huset till en enklare TV-studio, för att sända mer av det de gör. Men tanken är ändå att en dag kunna återgå till att driva litteraturhuset som en verklig och viktig fysisk mötesplats. 

Kıraathane är Istanbuls första litteraturhus, bildades 2018 och är en del av en större organisation som också driver en online litteraturtidskrift för litteraturkritik T24 och oberoende en plattform för journalister P24. Kıraathane är en plats för litteraturintresserade att mötas, de bjuder in författare, poeter, redaktörer, översättare och förläggare från hela världen, de håller skrivarworkshops, arrangerar utställningar, driver ett café och en internationell artist-in residence program. http://kiraathane.com.tr/english

Aslı Çetinkaya, curator och verksamhetsledare på Depo İstanbul

Vi behöver diskutera konstnärernas villkor / Depo İstanbul

”Tanken med Depo har alltid varit att man ska komma till en öppen och fri plats, en plats där man kan känna sig hemma, träffa folk, en plats där du kan kliva in i kontoret utan att behöva för boka möten. Vi har ingen egen konstsamling, utan är en plats för att uppleva konst, en plats som för folk samman”. Aslı Çetinkaya, curator och verksamhetsledare på Depo İstanbul.

Depo skulle ha öppnat två nya soloutställningar i april och maj men dessa har man nu senarelagt i och med stängningsbeskedet från kulturministeriet. Det är svårt att veta exakt hur länge krisen kommer att pågå, men man räknar inte med några publika sammankomster före september. När Depo väl öppnar igen tror de att åtminstone inledningsvis att det kommer behövas någon form av social distansering. Man överlägger nu att inte längre ha vernissager, utan begränsa antalet besökare och fördela dem över tid. Just nu pågår det också en förflyttning av delar av verksamheten till digitala medier, med konstnärspresentationer, kampanjer på sociala medier och undersökningar av olika teman via deras online journal ”Red thread”. 

Tack och lov har vi inte behövt avskeda någon, men jag tror att det kommer bli tufft för många konstnärer som förlorat både inkomster och utställningar. Jag tycker deras villkor diskuteras alldeles för lite även om några konstnärer försöker lyfta frågan. Jag undrar hur de andra konstinstitutionerna tänker kring detta? Många av de stora privata aktörerna borde ha ett intresse av att hitta sätt att hjälpa konstnärskåren under tiden som de håller sina institutioner stängda. Om krisen pågår länge så kommer vi överlägga hur vi ska tillgodogöra vår byggnad på bästa sätt, kanske kommer vi att erbjuda konstnärer atlejéplatser under tiden.” Aslı Çetinkaya.

Depo är ett rum för konst, kultur och kritisk debatt. Förutom utställningar ordnar de också filmvisningar, paneldebatter, workshops och presentationer och driver online-tidskriften Red Thread. Depo strävar efter att bli ett nav för att realisera politiskt och socialt engagerad konst och att utgöra en plats där konstnärer, kuratorer, akademiker, forskare och den bredare konstpubliken kan utbyta idéer och erfarenheter. Depo är en del av organisationen Anadolu Kültür. http://www.depoistanbul.net

Görgün Taner, Generaldirektör för İKSV

Situationen kan också vara en möjlighet / İKSV

Vi talade med direktören för İKSV (Istanbul Foundation for Culture and Arts), Görgün Taner om hur deras verksamhet påverkats av pandemin. Han berättade att de skulle just sjösätta sin nya säsong när krisen kom och blev tvungna att ställa in flera stora evenemang, konserter och senarelägga deras filmfestival. Det råder oklarhet kring när läget kommer att förändras, om och när publiken kommer återvända och hur det ska gå när man inte får in biljettintäkter. Som många andra just nu, undersöker man också möjligheter att omarbeta delar av evenemangen digitalt. İKSV har öppnat upp en del av sina arkiv och har börjat sända filmer via internet, exempelvis dokumentären om operastjärnan Leyla Gencer som sågs av över sextiotusen personer. Besökssiffrorna till İKSVs youtube kanal har vuxit från fyra tusen till tretton tusen under denna korta tiden. Men det är svårare med digitala lösningar för scenkonst och livemusik berättar Görgün Taner, Generaldirektör för İKSV.

”Filmen är något enklare att anpassa till online lösningar, men scenkonst och livemusikbranschen är mycket svårare. Vi vet i nuläget inte hur mellanperioden kommer att bli, kommer det färre besökare? Kommer man behöva bära masker? Det är mycket som är osäkert just nu. Men vi kommer att följa hur saker och ting påverkas, jag är säkert på att det kommer förändringar. Den yngre generationen intresserar sig inte bara för innehåll utan också för kontext, så detta kan vara en bra period för oss att fundera och arbeta med våra digitala plattformar. Situationen kan också vara en möjlighet som för med sig positiva förändringar, vem vet? Nu när folk arbetar mera hemifrån kanske kan vi använda delar av vår kontorsbyggnad för kulturproduktion och ge mer plats för barn?”. Görgün Taner, Generaldirektör för İKSV.

İKSV, som har 85 anställda har beslutat att dra ned på lönerna för de högst betalda för att på så sätt kompensera ekonomiskt så att de inte behöva avskeda någon. Det är osäkert hur deras sponsorer kommer att reagera när de inte kan producera på samma sätt som de har gjort tidigare och de har börjat vända sig till nya sponsorer och företag som inte själva störts så mycket av pandemin.

”En annan stor fråga är vilken typ av solidaritetsmekanismer vi kommer att ha, hela kultursektorn omfattar över 500.000 personer. Kanske kan det komma nya lösningar som exempelvis skatteavdrag för privata företag som stödjer kultur, konstnärer och institutioner, som det är i Amerika. Vi måste titta på nya lösningar och visa solidaritet för kultursektorn.” Görgün Taner.

Just nu förbereder İKSV en rapport om hur Coronakrisen påverkar de kulturella och kreativa näringarna för att understryka hur viktigt kulturnäringen är för den turkiska ekonomin. Rapporten kommer lämnas över till Kulturministeriet och de lokala myndigheterna. 

Istanbul Foundation for Culture and Arts (İKSV) är en ideell kulturinstitution. Sedan 1973 har İKSV spelat en viktig roll i Istanbuls kulturella och konstnärliga liv. İKSV organiserar bland annat flera av Istanbuls musik-, teater- och filmfestivaler samt Istanbuls internationella konst- och designbiennaler. https://www.iksv.org

Büşra Mutlu, Kommunikation och programkoordinator, Pera Museum
Irmak Wöber ansvarig för digitala och sociala medier, Pera Museum

Nya sätt att möta publiken / Pera Museum

För de flesta kulturinstitutioner som vi har talat med som har behövt stänga sina dörrar och ställa in sina publika verksamheter, pågår det en kamp för att hitta andra sätt att tillgängliggöra verksamheterna under Cornonakrisen. Vi talade med Pera Museets kommunikation- och programkoordinator Büşra Mutlu och deras ansvarig för digitala och sociala medier, Irmak Wöber om hur museet arbetar med digitala lösningar under krisen.

Det som fungerar bra just nu är vårt online-filmprogram, prenumeranterna för vår YouTube-kanal har gått upp från 19.000 till 30 000. Vi har också 31.000 besökare till våra digitala utställningar just nu som en markant höjning från de 7.000 som såg utställningarna i februari. Vi tänker att vi ska fortsätta med våra digitala satsningar även efter karantänen. Vi vill hitta nya sätt att visar våra samlingar på”. Irmak Wöber, ansvarig för digitala medier på museet.

Pera Museet hade redan börjat investera i digitala lösningar tidigare men har på grund av Coronakrisen nu ökat sina ansträngningar för att utveckla fler digitala plattformar. De vill utveckla fler VR utställningar, ta fram filmprogram och utveckla andra aktiviteter som publiken kan ta del av hemma. Just nu har de exempelvis flera DIY program för barn via instagram och youtube och har nyligen samarbetat med en illustratör för att kommunicera och särskilja det digitala utbudet online.

Vi använder oss också av en hel del humor för att kommentera situationen just nu och som ett sätt komma närmare en ny webbaserad publik. Vi märker att det är många som är mera villiga att prenumerera, de är mera aktiva, ställer frågor och vill gärna diskutera.” Irmak Wöber.

Pera Museum är ett privat museum som grundades 2005 av Suna och İnan Kıraç Stiftelsen. Målsättningen är att erbjuda högkvalitativa konstutställningar, filmvisningar och pedagogiska aktiviteter för barn. Pera Museum har utvecklats till att bli ett av de ledande kulturcentra i centrala Istanbul. https://www.peramuseum.org

Erkan Kortan och Aslı Can Kortan, teatern Kumbaracı 50

Vi satsar på att behålla vår publik / Teater Kumbaracı 50

Vi frågade teatergruppen Kumbaracı 50 om hur de har hanterat situationen efter de fick beskedet från Kulturministeriet att stänga ned teatern. Kumbaracı 50 är en förhållandevis liten och intim scen som spelar för 50-60 personer nästan varje dag och tillsammans med spelningar ute på andra scener och workshops når de ut till omkring 2000 personer varje månad.

”Så fort vi hörde, stängde vi teatern och samlade all personal. Vi betalade tillbaka biljetterna som redan var sålda och fick också ställa in all vår pedagogiska verksamhet. Det är klart att detta slår hårt ekonomiskt, de flesta lever från månad till månad.” Erkan Kortan och Aslı Can Kortan.

Erkan och Aslı för oss hur viktigt det är att de inte tappar kontakten till sin publik, och som de flesta försöker de nå ut till sin publik via online medier. Erkan Kortan och Aslı Can Kortan understryker däremot att de inte tror att det går att uppleva teater digitalt, utan hävdar att det är en konstform som måste upplevas på plats, i rummet, som en intim upplevelse mellan skådespelare och publik. Däremot kan man tala och diskutera teater via internet. Just nu fokuserar de på sin live-chatt där de bjuder in gäster för att prata om teater och läsa upp monologer och diskutera. Publiken är väldigt aktiv och är med och bestämmer innehållet. Kanalens 200 prenumeranter har ökat till 4000 de senaste veckorna. 

”Många som arbetar på teatern har andra jobb och det är många frivilliga. Men det är värre för de enskilda skådespelarna som har det svårt just nu. Vi hoppas på att få någon form av stöd från kulturministeriet, vi undersöker också om vi kan söka medel från EU relaterat till Covid-19. Men det kommer blir ekonomiskt tufft för oss ett bra tag framöver. Vi har också diskuterat hyran med vår hyresvärd för att se om vi kan få uppskov tills vi löst ekonomin. Vi håller tummarna för att kunna återgå så snabbt som möjligt. Det är klart att saker kommer att förändras, men exakt hur vet vi ännu inte idag.” Erkan Kortan och Aslı Can Kortan.

Kumbaracı 50 är en oberoende teaterscen som initierades av Altıdan Sonra teatergrupp 2009. Kumbaracı 50 är en del av Istanbul Theatre Collective. https://kumbaraci50.com/repertuvar

Demet Yıldız, curator och fotoansvarig, Istanbul Modern

En ny spelplan / Istanbul Modern

Istanbul Modern, som just nu befinner sig i provisoriska utställningslokaler i väntan på nybyggnation, har också blivit tvungna att stänga på grund av beskedet från kulturministeriet.

”Vi stängde vår verksamhet den 14:e mars och sedan dess arbetar vi hemifrån. Vi hardagliga möten via zoom, precis som när museet var öppet och det är mycket aktivitet och massor av projekt på gång, även om vi har fysiskt stängt. Vi har till exempel öppnat upp några av våra arkiv, ordnat filmvisning och samtal via internet och vi satsar på virtuella utställningar och visningar, även om man inte kan ersätta den verkliga upplevelsen med den virtuella så kan man se dessa satsningar som komplement. Vi ser nu att folk faktiskt har mera tid att utforska och fördjupa sig utställningarna i detalj under den rådande situationen. Vi har också projekt för barn där vi försöker interagera med barn och deras föräldrar, bland annat ett projekt där vi visar upp barnens konstverk på instagram ” Demet Yıldız, curator och fotoansvarig på Istanbul Modern.

När vi ställer frågor om framtiden berättar Demet att det är ingen som vet när saker och ting kommer att återvända till det normala igen. De hade planerat nya utbildningar som de nu överlägger att flytta online, något som de länge diskuterat men har i och med krisen nu incitament för och möjlighet att vidareutveckla. 

”Det är många processer som är pågår just nu som säkert kommer fortsätta efter krisen är över, och jag tror att detta kommer öppna upp en ny spelplan för oss. Det virtuella och det verkliga är två olika typer av upplevelser, de kan inte ersätta varandra, de är olika.” Demet Yıldız.

Istanbul Modern grundades 2004 som Turkiets första museum för samtidskonst. Museet har ambitionen att samla, bevara, visa och dokumentera modern och samtida konst, fotografi, design, arkitektur, nya medier och film. https://www.istanbulmodern.org/en

Devrim Uygan, Utbildningschef, TEGV

Barnen har det svårt just nu / TEGV

TEGV (Turkish Educational Volunteers) är en landsomfattande organisation som arbetar ned att utveckla utbildningsprogram och aktiviteter för barn i grundskoleålder. Dessa aktiviteter leds av tusentals volontärer runt om i landet. TEGVs aktiviteter har blivit väldigt påverkade i och med att skolorna stängdes och att alla barn och ungdomar under 20 år fått utegångsförbud. Vi talade med Devrim Uygan, TEGVs utbildningschef, för att få en inblick i hur barnen och verksamheten påverkas av Coronakrisen. 

”I samband med krisen och utegångsförbudet blev vi tvungna att stoppa alla våra aktiviteter på över sjuttio platser runt om i Turkiet. Det är första gången någonsin som vi stoppat våra aktiviteter. Det var lite panikartat i början, och svårt för våra volontärer som hade sett fram emot att ge de kurser de hade utbildades för. För att analysera situationen gjorde vi en enkät som vi skickade ut till 368 föräldrar från 40 olika städer, för att höra hur barnen mådde, hur det fungerade med skolutbildningen, som nu var mestadels envägskommunikation via TV program. Jag oroar mig för att klyftan mellan de som har som de som inte har tillgång till en bra utbildning växer nu. Det är inte alla som har tillgång till digitala verktyg som smarttelefoner och paddor. Vi hoppas att dessa verktyg kommer bli mer tillgängliga för dessa barn inom en snar framtid, i synnerhet när webbaserad utbildningar säkert kommer att växa de kommande åren. Det är en stor utmaning!” Devrim Uygan.

Devrim berättar att de fått signaler om att många barn påverkats negativt av isoleringen i hemmet och av att skolorna stängts med begränsningar till socialt stöd och stöd i undervisning. De försöker nu utöka kontakten med föräldrarna via sociala medier och erbjuder stöd i form av online-aktiviteter och tillgång till barnpsykologer och sjukgymnaster. TEGV undersöker möjligheterna att utveckla handledning via internet och har påbörjat kurser i engelska för språkgrupper för att se hur det skulle kunna vidareutvecklas. Tanken med web utbildningar har funnits länge och Coronakrisen har gett dem ett incitament att satsa mera. Just nu försöker TEGV ta fram en färdplan för hur man kan nå ut till barnen och hur man ska utbilda sina volontärer i nya arbetssätt. Devrim berättar att på grund av den ojämna tillgången till digitala verktyg blir den socio-ekonomiska klyftan allt större, och hon befarar att dessa online satsningar förmodligen bara kommer nå ut till vissa barn. 

”Jag känner mig orolig för barnen i de mera utsatta delarna av landet. Skolan är en av de få platser som barnen känner sig säkra, den fyller en stor social funktion. Det finns många miljoner barn i Turkiet, vi är en ung nation och vi måste hitta sätt att stödja och nå ut till dem.” Devrim Uygan.

TEGV grundades 1995 och utvecklar och tillhandahåller utbildningsprogram och aktiviteter för barn i grundskoleålder runt om i hela Turkiet.  Verksamheten leds av tusental volontärer och styrs av vissa grundläggande principer, som att öka barnens kreativitet, att respektera olika trosuppfattningar och att inte diskriminera baserat på kön, nationalitet, religion eller språk. https://tegv.org/eng/

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *