Kulturen i biståndet

kl. av | Taggar: , , , , ,

Som jag nämnt i tidigare blogginlägg så avser det inkommande luxemburgska ordförandeskapet bl.a. prioritera frågan om kulturens roll EU:s externa relationer – med särskilt fokus på utvecklings- och biståndspolitiken.

Medvetenheten om att kulturaktörer kan bidra till positiva förändringar i utvecklingsländer – bl.a. genom att skapa mötesplatser och debatt, främja yttrandefrihet och mångfald och därigenom en demokratisk samhällsutveckling, har förvisso funnits länge men accentuerats mer och mer under senare år. I kulturen ryms också en ekonomisk aspekt inom ramen för den s.k. kulturella och kreativa sektorn, ett område som många utvecklingsländer har god potential att utveckla ytterligare.

Den svenska biståndsorganisationen SIDA arbetade fram till för ca 10 år sedan mer aktivt och synligt med denna typ av insatser inom ramen för biståndspolitiken. Då fanns en särskild enhet på SIDA med uttalat syfte att främja denna typ av utvecklingsbistånd. Ofta kanske inte denna typ av bistånd lämpar sig för de allra fattigaste länderna, där biståndets snarare bör fokuseras på akut fattigdomsbekämpning, men behov av bistånd behövs också i andra skeden av samhällsutvecklingen då de primära behoven i form av mat och boende är någorlunda tillfredsställda. SIDA gör även idag insatser på dessa områden men i mindre omfattning och med mindre synlighet.

Att Luxemburg nu tar upp frågan är delvis Sveriges förtjänst som varit pådrivande i att denna fråga togs med i rådets arbetsplan för kultur inom ramen för det mer övergripande arbetet med kulturens roll i EU:s externa relationer. Luxemburgs ordförandeskap anordnade i början av september en konferens om dessa frågor där Luxemburgs kulturminister Maggy Nagel bl.a. underströk kulturens roll i EU:s externa relationer – med särskilt fokus på kulturen i biståndet – där avsikten är att föreslå rådsslutsatser. Hon framhöll vidare vikten av att bryta stuprörstänk, arbeta mer horisontellt och koordinera processerna mellan olika intresseområden. Kommissionen och EEAS (European External Action Service) informerade om att man i ett meddelande i slutet av 2015 har för avsikt att ta upp den generella frågan om en strategisk plattform för kulturens roll i EU:s externa relationer.

I sammanhanget kan även nämnas Sveriges stöd till UNESCO i dessa frågor. Inom ramen för UNESCO:s s.k. mångfaldskonvention har Sverige, genom SIDA, bidragit med s.k. extrabudgetära medel på ca 400 miljoner kronor över en fyraårsperiod. Syftet med medlen är att på olika sätt främja hela UNESCO:s arbete och en del av dessa tar särskilt fokus på mångfaldskonventionen och stöd till mediemångfald och yttrandefrihet, bl.a. genom stöd till utvecklingsländer att genomföra konventionen, vars främsta syfte är att värna den kulturella mångfalden och ett internationellt kulturutbyte – inte minst i förhållande till utvecklingsländerna.

Kanske kan de initiativ som EU nu tar också ge incitament till fortsatta/nya satsningar såväl inom Sverige som i andra medlemsstater inom detta område. Jag tror också det kan vara intressant att snegla på andra länder när det gäller att finna goda exempel på hur kulturens roll kan stärkas i utvecklingspolitiken. Vårt grannland Danmark har t.ex. ett särskilt oberoende institut under utrikesministeriet som arbetar med kultur/mediefrågor inom utvecklingspolitiken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *