Kulturen i en föränderlig värld

kl. av | Taggar: , , , ,
Sveriges utsända kulturråd på besök: Mathias Lafolie, Stefan Ingvarsson, Mikael Schultz, Hedda Krausz Sjögren, Suzi Erzahin, Nina Röhlcke och Jenny Mählqvist (vikarie för Linda Zachrison). Saknas på bild: Linda Zachrison, Ellen Wettmark och Mats Widbom. Foto: Matilda Häggblom
Sveriges utsända kulturråd på besök: Mathias Lafolie, Stefan Ingvarsson, Mikael Schultz, Hedda Krausz Sjögren, Suzi Erzahin, Nina Röhlcke och Jenny Mählqvist (vikarie för Linda Zachrison). Saknas på bild: Linda Zachrison, Ellen Wettmark och Mats Widbom.
Foto: Matilda Häggblom

Nio kulturråd. Fem dagar. Ett mångfacetterad och strategiskt uppdrag. Sveriges utsända kulturråd har varit i Stockholm för att utforma gemensamma strategier med att möta utmaningen med ett Sverige i en föränderlig värld. Och sätta kulturen på diplomatikartan.

Under fem intensiva dagar kom världen till oss via våra utsända kulturråd. Suzi Erzahin, Stefan Ingvarsson, Mathias Lafolie, Nina Röhlcke, Ellen Wettmark, Mats Widbom, Hedda Krausz Sjögren, Mikael Schultz och Jenny Mählqvist (vikarie för Linda Zachrison) möttes runt föreläsningar och seminarier, och utbytte och delade med sig av sina erfarenheter.

Veckan bestod av två block – UD:s årliga handels- och Sverigefrämjandedagar som ordnas av UD, Kulturdepartementet och SI, och höstens kulturrådsmöte på Kulturdepartementet. I samtal med främjare från utlandsmyndigheter världen över och kollegor från Ku-dep formulerades nya insikter och kunskap kring, inte bara Sveriges, utan Kulturens roll i en föränderlig värld. Men följdfrågor som bl.a.: Finns det kultur som förenar över gränser mellan samhällsgrupper? Hur bygger vi långsiktiga relationer i en föränderlig och alltmer splittrad värld? Och vad är kulturens roll i detta? förefaller dock vara giltiga även i tider då demokratiers största utmaningar inte främst handlar om fejknews och vikten av källkritik. Snarast är frågorna ständigt aktuella.

Ett bra exempel som dock svarade på frågan om vad kulturens roll kan vara när alltfler samhällen karaktäriseras som alltmer splittrade i frågan om grundläggande värderingar var Viktoria Nguemas och Simon Strömbergs samtal What happened in Sweden last night. Med 27 exempel från satsningen Äga rum – en satsning i socioekonomiskat utsatta bostadsområden med lågt valdeltagande – visade de på engagemang som finns runt om i landet. Och hur ett nytänkande i kulturpolitiken bättre kan tillvaratas. Med ledord som lokalt engagemang, samverkan och långsiktighet bidrog de presenterade initiativen med inspiration för publiken.

Samtalet mellan Kieran Long och Mats Widbom under rubriken Reflections at the fireside on contemporary architecture and design. Foto: Regeringskansliet
Samtal mellan Kieran Long och Mats Widbom under rubriken Reflections at the fireside on contemporary architecture and design. Foto: Regeringskansliet

Även samtalet mellan Kieran Long, överintendent på Arkdes och Mats Widbom, kulturråd och chef för Svenska institutet i Paris samt blivande vd för Svensk Form, gav intressanta exempel på kulturens roll i en föränderlig värld under rubriken Reflections at the fireside on contemporary architecture and design. Här lyftes arkitekturens, stadsmiljöns och designens roll och möjligheter fram – att möta framtidens utmaningar i form av hållbara städer, nya material, digitalisering och teknikutveckling. – Design och arkitektur formar våra liv och samhällen och har en central roll för en hållbar samhällsutveckling – både klimatmässigt och socialt. Dessutom är formområdet en prioriterad fråga för regeringen, sade Mats Widbom.

Karin Strandås öppnade handels- och Sverigefrämjardagarna tillsammans med UD:s statssekretrare Oscar Stenström. Vi bad vår statssekreterare Karin svara på frågan: Varför är kulturråden viktiga?
Det finns allt mer uppenbara beröringspunkter mellan demokrati, mänskliga rättigheter, konstnärligt utövande och kulturverksamheter, som bidrar till samhällsutvecklingen och även till den globala fattigdomsbekämpningen. I dessa oroliga och politiserade tider ser jag hur kulturrådsverksamhetens mycket viktiga och strategiska roll dessutom växer. Och vilken oerhörd potential som finns i kulturdiplomatin, säger Karin Strandås.

Sarah Hurni-Åberg, t.f. chef för den internationella samordningen och ansvarig för Kulturrådens program under främjandeveckan: Vad är det viktigaste du tar med dig?
Det finns en allmän övertygelse om att satsningar på kultur- och demokratifrämjande är allt mer angelägna och att vi genom kulturella aktiviteter och samarbeten kan nå ut där andra politiska områden har svårigheter. Insikten om detta sätter krav på att dels arbeta integrerat med Sverigefrämjandet i utlandet och dels av att anpassa och utveckla kulturrådens uppdrag så att de har de bästa möjligheterna att genomföra sitt uppdrag. Sveriges utsända kulturråd arbetar utifrån helt olika förutsättningar beroende på vilken stationeringsort de verkar i. Det gör att det är mycket stimulerande för oss på departementet att arbeta tillsammans med dem, säger Sarah Hurni-Åsberg.

UD:s årliga handels- och Sverigefrämjardagar i Stockholm
Den 16-18 oktober arrangerades UD:s årliga handels- och Sverigefrämjardagar i Stockholm. Vid handels- och Sverigefrämjardagarna samlas över 100 tjänstemän som arbetar med att främja Sverige och svensk handel ute på de svenska ambassaderna över hela världen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.