Kulturens tillgänglighet viktig

kl. av | Taggar: , , , , ,

Vi är inne i april och våren spirar i Peking. Våren innebär också nationell folkkongress som sker årligen i mars. Liksom tidigare omtalades i år kulturen som viktig, både för ekonomin och för att stärka Kinas mjuka makt internationellt. Främjande av kultur utomlands ska nu accelereras och den internationella kulturrelaterade handeln utvecklas.

Något som diskuterats tidigare i olika sammanhang men som först nu lyfts upp på högsta agendan är kulturell service till allmänheten och tillgängligheten till denna. Det gäller alltså den kultur som finansieras av det offentliga, exempelvis museum och bibliotek. Premiärministern tog i sin arbetsrapport upp två nya koncept avseende detta och som ska främjas. Det ena är “standardisering” som innebär en minsta basnivå som måste tillhandahållas med offentliga medel. Det andra är “jämlikhet” som avser rätten till kultur, dvs tillgängligheten till offentligfinansierad kultur oavsett geografisk vistelseort, inkomst- eller utbildningsnivå, eventuellt handikapp osv. Om detta ska det så småningom lagstiftas: “Lagen om garanterande av kulturell service” är ett mål under året men först kommer rika områden i vissa delar av landet gå i förväg och testa med lokala förordningar. Vikten av tillgänglighet till kultur jämställer kulturminister Cai Wu i en pressintervju med vikten av tillänglighet till obligatorisk skolgång och sjukvård.

Läsfrämjande togs också för första gången upp av premiärministern, något som tidigare prioriterats lokalt på provinsnivå i vissa delar av landet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.