Kultursamarbeten i coronans tid

kl. av | Taggar: , , , , , , , , , , , ,

Kulturfrämjandet har flyttat ut på nätet, kreativiteten får nu blomstra på de digitala plattformarna. Häng med på en främjarresa runt världen via våra kulturråd.

I London, Pretoria, Washington och Peking jobbar nu Sveriges kulturråd, utsända av Kulturdepartementet, med nya grepp som #BeMorePippi, #DigitallyYours och #Virtual. Men även en klassisk analog bokresa med Nils Holgersson finns med i planerna.

Kulturråden runtom i världen vittnar om att arbetssätten förändrats i grunden. Men i en tid då pandemin drabbar alla blir det allt viktigare att fortsätta att stärka det internationella samarbetet.

Manual för Pippi-kalas hemma under lockdown i London

Pia Lundberg, kulturråd i London, säger att kulturen spelar en viktig roll för att vi ska förstå och tolka det som händer och för att den kan ge oss nya perspektiv.

– Vi kan bygga kulturbroar genom att fortsätta vårda och utveckla våra långsiktiga relationer och lyssna, prata och planera för framtiden. Vi tipsar exempelvis om svensk kultur under hashtagen #SwedishCultureAtHome.

Det finns ett grundmurat intresse för svensk kultur och vår livsstil i Storbritannien. Nu främjas alltså svensk kultur digitalt, och ambassaden försöker omvandla planerade projekt som inte kan genomföras som tänkt. Ett gott exempel är Pippi Långstrump-firandet.

Intensivt mediefokus i Sydafrika på svårigheter behövde en motkraft

Även i Sydafrika förändrades arbetet över en natt. Internationella turnéer, festivaler och mässor ställdes in och konstnärer i såväl Sydafrika som i Sverige drabbades hårt.

– Vi ville hålla igång dialogen mellan Sveriges och Sydafrikas kultursektorer och bestämde oss för att göra en serie program som vi kallat #DigitallyYours – Sweden-South Africa Live Connection, med samtal mellan kulturaktörer och framföranden av artister. Ett intensivt mediefokus på svårigheter och virusets spridning behövde en motkraft, ett inslag där kreativiteten kunde ta plats och de som såg programmet kunde få tröst, säger Hedda Krausz, kulturråd i Pretoria.

Ambassaden har kommit närmare sin målgrupp och nått ut bredare med #DigitallyYours. Mellan 15 000 och 30 000 personer är med i varje program och de flesta som tittar är kultur- och samhällsintresserade storstadsbor i Sydafrika. Flera av ambassadens sektioner arbetar med programmet och målgrupperna möter varandra i chatten.

Virtuell presentation av utställningar i Washington

I Washington berättar kulturrådet Linda Zachrison om en satsning på virtuell presentation när utställningarna på House of Sweden tvingades stänga. I samband med utrikesminister Ann Lindes virtuella besök på ambassaden i slutet av april höll hon bland annat i en vernissage.

– Vi har initierat ett mycket tätare samarbete med konsulaten och våra svensk-amerikanska och nordisk-amerikanska partners över landet som exempelvis museer, så att vi kan hjälpas åt att planera, bekosta och marknadsföra digitala satsningar och maximera publik och effekter av alla våra insatser. Det handlar om att göra virtuella visningar av varandras samlingar och författarsamtal, konserter med mera.

– Vi deltar även i olika sammanhang där det amerikanska kulturlivet samlas – som konferenser och festivaler, för att hålla kontakt och fortsätta det relationsbaserade arbetet, tillägger Linda Zachrison.

Virtuella konstnärliga projekt i Kina

Nyligen markerade ambassaden i Peking de 70-åriga diplomatiska relationerna med Kina. Mycket arbete gjordes med traditionella medel men även genom publiceringar i kinesiska sociala medier. Även om de flesta av ambassadens digitala plattformar inte är kompatibla så har flera konstnärliga projekt transponerats virtuellt mellan våra länder, berättar Ola Johansson, kulturråd i Peking.

– Vi har generellt sett behövt prioritera projekt som kan genomföras under karantänsliknande villkor, som digitalt nätverkande med allt från kinesiska kulturmyndigheter till enskilda kulturaktörer, översättning, tryckning och distribution av böcker och äskande av sponsormedel. Ett fint exempel är att vi vill göra en ny utgåva av Nils Holgerssons underbara resa till skolbibliotek i Mongoliet.

Ola Johansson anser att coronakrisen både isolerar och förenar kulturella utbyten mellan länder:

– Jag tror att gemensamma erfarenheter kommer att ge ömsesidiga insikter i respektive lands samhälls-, kultur- och privatliv och lär bli föremål för flera kommande konstnärliga trender och samarbeten, Krisen kommer att etablera vissa nya arbetssätt, framför allt genom digitala medel.

 – Jag hoppas också att ett återvunnet normaltillstånd ska föra med sig en ny uppskattning av holistiskt välbefinnande och humanistiska värdegrunder genom interkulturell samverkan, avslutar Ola Johansson.

Lärdomar av coronakrisen inom kulturområdet

  • Konsten att tänka och planera om ett projekt eller ett kulturevenemang från grunden.
  • Förmågan att anpassa sig till rådande förhållanden.
  • Vikten av att hålla nära kontakt med alla samarbetspartners, till exempel genom regelbundna videomöten.
  • Det är enklare att skapa globala konversationer som känns intima. Många samtal blir snabbt personliga, både eftersom dessa ofta genomförs i hemmet och vi alla just nu befinner oss i en utsatt position – och kanske behöver varandra mer än någonsin.
  • Och – förhoppningsvis – förmågan att uppskatta fysiska möten, stora mottagningar och lyxen att kunna sitta i en teatersalong när det åter blir möjligt.
Textförfattare: Lennart Killander Larsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.