Många återseenden och stark solidaritet när EU:s kulturministrar möttes i Luxemburg

kl. av | Taggar: , , , , , , , , , ,

Den svenska kulturministern Jeanette Gustafsdotter var med om flera intressanta möten och diskussioner präglade av stundens allvar.

Bild på stor mötessal med bord i oval där ministrar med medarbetare sitter.
Ministrarnas mötessal i Luxemburg.
© Europeiska unionen

Den 4 april var det dags igen för formellt EU-kulturministermöte i rådet och med det ytterligare ett steg tillbaka till normalitet efter pandemin. En lång tradition som dock bröts denna gång var den att mötena egentligen brukar hållas i Bryssel. Då detta möte hölls ovanligt tidigt på våren inföll det dock under en så kallad Luxemburgmånad (april, juni och oktober är rådets Luxemburgmånader på grund av rotationsprincip och på grund av att ingenting får vara för okomplicerat i våra sammanhang).

Jeanette Gustafsdotter och Martin Baxa ståendes i samtal.
Kulturminister Jeanette Gustafsdotter i samtal med tjeckiske kulturministern Martin Baxa
© Europeiska unionen

Så ny möteslokal för en ny svensk minister alltså, men många ansikten var ändå bekanta från det informella ministermöte som det franska rådsordförandeskapet, med kulturminister Roselyne Bachelot-Narquin, anordnat i Angers i mars. Och vid mötesbordet och under en lunch med den så kallade trion (tre på varandra följande ordförandeskap), kunde den svenska ministern, som blir ordförande för samarbetet vårterminen 2023, återknyta kontakten med franska och tjeckiska kolleger.

Jeanette Gustafsdotter hann även med en frukost med nederländska kollegan, där kulturlivets återhämtning efter pandemin, stöd till och solidaritet med det ukrainska kulturlivet och vikten av mediefrihet stod i centrum. Det var tydligt att våra båda länder har goda möjligheter till utbyte och lärande av varandra.

Gunay Uslu och Jeanette Gustafsdotter ståendes i korridor.
Kulturminister Jeanette Gustafsdotter och nederländska kollegan, Gunay Uslu.
Foto taget av nederländska delegationen.

Ett utbyte kunde också hållas med kommissionär Mariya Gabriel, som bland annat ansvarar för kulturfrågor och är en viktig samarbetspartner inför och under det svenska ordförandeskapet, vars planering den svenska ministern kunde redogöra för. Kommissionär Gabriel uttryckte uppskattning för den svenska regeringens engagemang för konstnärlig frihet och lyfte särskilt de möjligheter för kulturen som finns i ett nytt europeiskt Bauhaus och i de europeiska forskningssamarbeten som kommissionen under hennes ledning har verkat för.

Under själva rådsmötet var tonen desto allvarligare. Precis som vid det informella kulturministermötet i Angers inleddes mötet av Ukrainas minister för kultur och information, Oleksandr Tkatjenko, som via videolänk berättade om konsekvenserna av Rysslands militära aggression mot Ukraina. Kulturministrarna diskuterade därefter möjliga sätt att stödja ukrainskt kulturliv och skydda landets kulturarv och det uttrycktes stark solidaritet med Ukraina. Kommissionen berättade också om vilka åtgärder som i sammanhanget vidtas för stöd för och genom kulturen.

Mariya Gabriel och Jeanette Gustafsdotter ståendes i foajé.
Kulturminister Jeanette Gustafsdotter med kommissionär Mariya Gabriel.
Foto taget av kommissionen.

Kulturministrarna antog också rådsslutsatser (icke-bindande gemensamma politiska viljeinriktningar) om att stärka interkulturella utbyten genom mobilitet och flerspråkighet samt om att bygga en europeisk strategi för kulturella och kreativa näringar.

Mötet avslutades med att den tjeckiske ministern berättade om prioriteringarna för det egna ordförandeskapet, höstterminen 2022, och vid nästa möte i höst kommer det alltså vara den svenska ministern som gör samma sak.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.