Media i USA uppmärksammar Sveriges hantering av Covid-19

kl. av | Taggar: , , , , , , , , ,

Den här bloggen baseras på rapporter skrivna av mina kollegor på enheten för Press, information och kultur vid Sveriges ambassad i Washington D.C, Lars-Erik Tindre, Linda Tocchini-Valentini och Maria Ploberg.

Ambassaden bevakar under alla årets dagar hur Sverige omskrivs i amerikansk media. Sedan i slutet av mars har Sveriges hantering av covid-19 har fångat stor uppmärksamhet i amerikansk media och ställs ofta i kontrast till hur övriga europeiska länder och USA hanterar krisen.

En rad artiklar om den svenska responsen har publicerats i allt från Fox News och Bloomberg till Wall Street Journal och Washington Post. I amerikansk media råder en samsyn om att Sveriges hantering av det nya coronaviruset skiljer sig väsentligt från de flesta andra länder, men det finns ingen enhetlig syn på huruvida detta är positivt eller negativt.

Fox News citerar i en artikel publicerad den 25 mars en tweet från DN:s chefredaktör Peter Wolodarski, som bland annat uttrycker att Sverige inte kan ”tillåta att den mänskliga desperationen i Wuhan och Bergamo upprepas i Sverige”. Tweeten används i texten som ett exempel på hur den svenska responsen, som kallas för ”laid-back”, möts av kritik från svensk media. Några dagar senare, den 29 mars, publiceras ytterligare en artikel i Fox News om den svenska responsen, denna gång baserad på en intervju med statsepidemiolog Anders Tegnell. Denna artikel är desto mindre laddad, och återger snarare Tegnells syn på Sveriges respons som hållbar och effektiv.

Infallsvinkeln att Sveriges respons är antingen naiv och dumdristig eller behärskad och rimlig genomsyrar amerikansk medias rapportering. Många nyhetskällor presenterar balanserat båda perspektiven på samma gång. Financial Times, exempelvis, kallar Sveriges strategi för ”experimentell” i ett långt reportage från den 25 mars som pekar på att Sverige visserligen har klarat sig relativt lindrigt undan än så länge, men att det också finns en hel del experter som kritiserar detta risktagande. Wall Street Journal beskriver i ett reportage från den 30 mars Sveriges respons, och menar att man visserligen ännu inte kan veta vilka konsekvenser Sveriges strategi kommer få i slutändan, men att det ligger i svensk kultur och tradition att ta ett stort personligt ansvar även utan hårda restriktioner.

I de många artiklarna kommer både kritiska röster mot den svenska policyn fram, likväl som regerings- och myndighetsföreträdare som förklarar bakgrunden och bevekelsegrunden för det svenska agerandet och reflekterar över olika vägval i en internationell kontext. Anders Tegnell citeras ofta, förklarandes med välkända lydelser varför åtgärderna fungerar i Sverige. Statsministerns tal till nationen citeras i flera artiklar. Som motvikt refereras exempelvis till forskare vid Karolinska institutet som är tveksamma till åtgärdernas hållbarhet. Den offentliga debatten i Sverige återges i huvudsak korrekt.

Under en nästan två timmar långa presskonferens häromdagen, där president Trump tillsammans med ”corona task force” berättar om administrationens åtgärder samt svarar på pressens frågor nämnde president Trump Sveriges hantering av det nya coronaviruset.

I slutet av presskonferensen får presidenten en fråga om han oroas av rapporter från polisen i Seattle om ökat våld i hemmet under utbrottet av det nya coronaviruset. Presidenten resonerar först om olika följder för familjer under utegångsförbud i kombination med en svår ekonomisk situation. Det kan leda till missbruk och våld, resonerar presidenten, men även att familjer svetsas samman. Presidenten för sedan vidare resonemanget att situationen är svår och att situationen måste lösas. ”We have to get our country going again” menar presidenten och kommer sedan opåkallat in på Sverige. 

”Other countries tried to use the herd mentality, it’s just something that doesn’t work, if you look at, just to say, I heard that Sweden gave it a shot and they saw things that were really frightening and they went immediately to shutting down the country. We did the right thing and we did it early. And we stopped other people from getting into our country early.“

Presidenten gav ett två minuter långt resonerande svar på reporterns fråga, som avslutades med bedömningen att presidenten själv tillsammans med hans medarbetare var bäst skickade att lösa krisen. Inga följdfrågor ställdes.

Den 7 april återkom Presidenten återigen till Sverige på sin dagliga briefing. Trump talade inledningsvis övergripande om kampen mot viruset, i termer av ett krig som ska bekämpas av alla amerikaner. Han hyllade bland annat insatser av militären, som på kort tid ska tillhandahålla 15 000 sjukhusplatser, samt talade om den afroamerikanska delen av befolkningen som i högre andel var drabbad av underliggande sjukdomar och därmed mer sårbar. Presidenten menade att det nu kunde skönjas en glimt av hopp, men att landet har två mycket svåra veckor att vänta. På frågan “What can you offer as an advice to foreign leaders who are sceptical about this pandemic, and who are against social distancing?” svarade Presidenten att det inte fanns många exempel på länder som var emot social distans, och att dessa nu ändrar sig och ”stänger ner”. “The UK was one example. Now they talk about Sweden. But Sweden is suffering very greatly. Sweden did that. They call it the herd. Sweden is suffering very badly. It’s a way of doing it. Everybody has been watching everybody else and so far, almost every country has done it the way we have done it. If we didn’t do it this way, we would have lost hundreds of thousands of more people.” Se länk: https://www.youtube.com/watch?v=OWS2Ej-3MXs

Under helgen har bland andra Forbes, Bloomberg och Reuters publicerat artiklar i ämnet. Både Forbes och Bloomberg rapporterar om att antalet dödsfall ökar fortare i Sverige jämfört med Danmark och Norge och att kritiken växer mot den svenska hanteringen. Artiklarna benämner den som en ”controversial hands-off approach” och ”less sustainable”.

Motpolen till ovan nämnda rapportering utgör det amerikanska konservativa nyhetsmagasinet National Review med artikeln Has Sweden Found the Right Solution to the Coronavirus? som inte kan utläsas som annat än en hyllning till den svenska hanteringen av coronaviruset.

“Sweden has courageously decided not to endorse a harsh quarantine, and consequently it hasn’t forced its residents into lockdown. “The strategy in Sweden is to focus on social distancing among the known risk groups, like the elderly. We try to use evidence-based measurements,” Emma Frans, a doctor in epidemiology at Sweden’s Karolinska Institute, told Euronews. “We try to adjust everyday life. The Swedish plan is to implement measurements that you can practice for a long time.”

Sveriges mindre restriktiva åtgärder hyllas som ”modiga” och ”nyanserade”, Anders Tegnell citeras flitigt från andra nyhetskällor och fram växer bilden av ett land som har en väl genomtänkt strategi som framförallt är hållbar i längden –både för ekonomin och befolkningen. Trots sin ideologiska hemvist i den amerikanska konservativa högern, kritiserar National Review också det uttalande president Trump nyligen gjorde om Sveriges hantering av coronaviruset.

“President Trump has no use for Sweden’s nuanced approach. Last Wednesday, he smeared it in a spectacular fashion by saying he’d heard that Sweden “gave it a shot, and they saw things that were really frightening, and they went immediately to shutting down the country.” He and the public health experts who told him this were wrong on both counts and would do better to question their approach.”

Social media
Sveriges coronahantering diskuteras även i sociala medier och den är polariserad. I vissa konversationer hörs brösttoner om Sverige som avskräckande exempel på ett liberalt samhälle där man nu släpper in viruset för att förstöra sitt land. Djupt osmakliga liknelser med invandringen till Sverige 2015-2016 går att finna. Men, i huvudsak sker detta på mindre, ej verifierade, konton.

På konton med större räckvidd sker ofta en självreglerande utveckling i kommentarstrådarna, där felaktiga påståenden och onyanserade beskrivningar snabbt ifrågasätts av konton som ger en mer korrekt bild. Även om felaktigheter ofta tydligt framkommer i social media, får det betraktas som en del av den livliga debatten om hanteringen av covid-19, och inte som desinformation.

Nyhetsartiklarna från de senaste dagarna plockas vidare upp och kommenteras på av ledande amerikanska journalister och populärkulturella programledare med verifierade konton och stor spridning. Allt fler konversationer undrar om och hur länge Sveriges strategi verkligen kommer att hålla. Bilder från Sverige på fullsatta uteserveringar och folk sittandes i klungor i vårsolen cirkulerar och kommenteras på som oangenämt och provocerande. Fortfarande noteras även inlägg och konversationer om Sveriges strategi som ”more sensible” och att man hellre skulle föredra att leva i ett fritt land (Sverige) som inte har för avsikt att slå ut företag och jobb. De ekonomiska konsekvenserna man ser menar man inte kommer vara lika förödande för Sverige där man ”lever på som vanligt”.

One response to “Media i USA uppmärksammar Sveriges hantering av Covid-19

  1. Det är klart att Sveriges väg är en utmaning och för vissa ett hot mot de, fr a politiska ledare, som följt en väg med omfattande inskränkningar och restriktioner i folks vardag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.