Nio utsända kulturråd vässar kulturdiplomatin

kl. av |
Det årliga familjefotot med kulturråden och kulturministern: Pia Lundberg, Linda Zachrison, Mikael Schultz, Alice Bah Kuhnke, Suzi Ersahin, Hedda Krausz Sjögren, Nina Röhlcke, Stefan Ingvarsson, Ewa Kumlin, Per Olsson Fridh och Mathias Lafolie. Foto: Marianne Andersson/Regeringskansliet
Det årliga familjefotot med kultur- och demokratiministern: Pia Lundberg, Linda Zachrison, Mikael Schultz, Alice Bah Kuhnke, Suzi Ersahin, Hedda Krausz Sjögren, Nina Röhlcke, Stefan Ingvarsson, Ewa Kumlin, statssekreterare Per Olsson Fridh och Mathias Lafolie. Foto: Marianne Andersson/Regeringskansliet

19-22 november var regeringens nio utsända kulturråd i Stockholm för att delta på kulturrådsmöte, träffa kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke samt närvara på Handels- och Sverigefrämjardagarna. Syftet med dagarna var att inhämta kunskap, ta del av trender och dela erfarenheter med 130 kollegor från över 90 utlandsmyndigheter. Fråga: Vad händer när så många diplomater samlas? Svar: De tar sig an samtidens utmaningar. Och vässar de diplomatiska verktygen.

Under fyra hektiska dagar i november ökar Stockholms representation av diplomater. 130 kollegor från över 90 utlandsmyndigheter kallas hem för att delta i de årliga Handels- och Sverigefrämjardagarna, en konferens som  arrangeras av Utrikesdepratementet, Kulturdepartementet och Svenska Institutet. Det är numera en tradition. Nio av diplomaterna är våra utsända kulturråd, stationerade i London, Washington, Bryssel, Istanbul, Pretoria, Berlin, Moskva, Paris och Peking. Gemensamt med sina kollegor delar de ett faktum – de har olika förutsättningar, men ett och samma uppdrag – att genom samtal och goda relationer förändra världen, och främja Sverigebilden.

I år var konferensens tema Relationer och utbyten – över gränser och mellan stuprör. Föreläsningar, panelsamtal, workshops och reflektioner avlöste varandra under inspirerande och fullmatade dagar, i ett högt och intensivt tempo. Bland annat lyftes några av samtidens stora gemensamma utmaningar: Ökad digitalisering, desinformation och sociala mediers framväxt med dess konsekvenser för demokratin. Men hur utgör kultur en väg framåt när andra diplomatiska vägar är stängda? Hur främjar man att svenska värderingar, handel och kultur får de bästa av förutsättningar att verka internationellt? För hur omvandlar man andras lands- och stationeringsspecifika best practices till egna framgångsrika verktyg?
– Samarbete är helt avgörande, stuprören ska bort. Kärnan i främjandet är att väva samman fler i den gemensamma berättelsen menade Kulturdepartementets statssekreterare Per Olsson Fridh när han invigningstalade den fjärde och avslutande främjardagen. Han lyfte fram ett konkret tips: Sveriges många kulturmyndigheter och institutioner som har regeringens uppdrag att verka för ett ökat internationellt och interkulturellt utbyte.
– Använd er av dem, deras kompetens och deras möjlighet att bidra. Och ta hjälp av våra utsända kulturråd. För kom ihåg att kulturen är kittet som håller kvar relationen mellan människor när allt annat gått förlorat.

På kulturrådens tighta schema stod även kulturrådsmötet, som sker två gånger om året. Denna gång träffade kulturråden regeringskansliets tjänstemän för att ta del av styrningsfrågor och departementets arbete. Ett mycket uppskattat erfarenhetsseminarium då kulturråden delar med sig av sina egna verksamheter, utmaningar och framgångar utifrån sitt lands specifika politiska klimat, hanns också med.

En annan mycket uppskattad och prioriterad punkt på schemat var mötet med kultur- och demokratiministern. I en öppen dialog samtalade de om deras viktiga uppdrag, att som regeringens utsända i en alltmer komplex värld främja kulturutbyten, dialog och demokrati.

–  Fråga dig själv: Var är Sverige i världen idag? Och var sedan modig och ställ följdfrågan: Varför gör jag det jag gör? Vad är min roll?, påminde kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, både sig själv och kulturråden.

Sedan var det dags för det årliga obligatoriska familjefotot. Även den en mycket prioriterad punkt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *