Nu är det klarlagt! Paris är Europas kulturstad par préferénce

kl. av | Taggar: , ,

Paris_461x307
När Paris 1989 var Europas kulturhuvudstad så valde man att endast programlägga och budgetera för en invigning och en avslutning. Med sedvanligt gott självförtroende så menade man att detta räckte mer än väl – man var ju redan Europas kulturhuvudstad och ett utökat kulturutbud fanns ingen anledning att addera. I en stor rapport från EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum så bekräftas nu denna bild med råge.

Den franska huvudstaden rankas klar 1:a som den mest kreativa och kulturdrivna staden i EU med mycket god marginal till 2:an Köpenhamn. Stockholm kommer in på en god delad 8:e plats tillsammans med Dublin. Rapporten omfattar mätningar av kultur och kreativitet i 161 städer inom EU:s 28 medlemsländer. De 161 städerna har valts ut för att de antingen har varit europeisk kulturhuvudstad, har uppmärksammats av UNESCO som kreativ stad eller har stått värdar för minst två internationella kulturfestivaler.

Undersökningen utgår från tre huvudområden – kulturell dynamik, kreativ ekonomi och en gynnsam miljö och styrs av en mängd indikatorer som t ex antalet museer och konsertsalar, jobb inom den kulturella och kreativa sektorn, patentansökningar inom IT och den tillit som invånare känner för varandra. Tanken är att indexet i framtiden ska publiceras vartannat år.

Ett av syftena med rapporten är att se hur kultur och kreativitet bidrar till social utveckling, ekonomisk tillväxt och nya jobb, vilket bl a har sin bakgrund i att hela 8,8 miljoner personer arbetar inom de kulturella och kreativa näringarna i EU:s medlemsländer och där kulturen står för så mycket som 4,4 % av EU:s samlade BNP.

EU:s kulturkommissionär Tibor Navracsics lyfte fram i samband med rapportens publicering att målet med undersökningen har varit att placera kultur och kreativitet i centrum för EU:s politiska agenda. ”Det nya verktyget lyfter fram de europeiska städer som har hittat egna sätt att utnyttja kultur och kreativitet för att driva på utveckling och innovation, skapa nya jobb och förbättra invånarnas livskvalitet”, sade kulturkommissionären i sitt uttalande.

Navracsics menar att det i tider av samhällsförändringar och ökad global konkurrens mellan städer inte räcker med att bara titta på de traditionella områdena som mäter tillväxt och socio-ekonomiskt välstånd utan att det också är viktigt att utforska vilken roll kulturen spelar för att få fram dynamiska och innovativa städer med stor mångfald.

För svenskt vidkommande så kan jag bara konstatera att kulturcentret Svenska institutet i Paris sitter som hand i handske mitt i denna Europas mesta kulturstad!

Länk till rapporten:
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/media/c3monitor2017.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.