Nu har EU:s framtidskonferens inletts – gör din röst hörd!

kl. av | Taggar: , , , , ,

På Europadagen den 9 maj inleddes EU:s framtidskonferens – ett mångfasetterat inspelsarrangemang på ett år där befolkningen i EU:s medlemsstater får möjlighet att lyfta vad de tycker är viktigt att EU gör framöver. Och du har möjlighet att bidra!

Logotyp för Konferensen om Europas framtid med EU-flaggan
© Europeiska unionen

Med något års försening kunde den så äntligen invigas under Europadagen den 9 maj – EU:s framtidskonferens! Jag har tidigare skrivit om konferensen och dess bakgrund och det kan den intresserade läsa här.

Men utgångspunkten är alltså att ordet nu ska gå till befolkningen i EU:s medlemsstater – vilka tankar har de om samarbetet och vilka visioner vill de dela med sig av?

På den för ändamålet skapade flerspråkiga hemsidan kan alla engagera sig, genom att anordna eller hitta och delta i olika arrangemang eller genom att helt enkelt dela med sig av sin åsikt inom nio olika tematiska området (plus ”övrigt-kategorin”) – ett av dessa områden är Utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott. Och att kulturen särskilt lyfts är inte så konstigt, med tanke på dess identitetsskapande funktion. Invigningsceremonin i Strasbourg präglades av såväl ett regn av citat från europeisk litteratur i högtidstalen som fina musikaliska inslag (förresten hölls också flera intressanta svenska seminarier kopplade till framtidskonferensens invigning och de hittar du på EU-kommissionen i Sveriges hemsida).

I skrivande stund har redan 190 förslag inkommit inom kategorin som kulturen tillhör och det handlar bland annat om inrättande av en europeisk public service-kanal eller ett centralt europeiskt online-bibliotek.

Olika politiska aktörer i EU-systemet har gett uttryck för olika syn på huruvida denna stora konsultation bör kunna resultera i fördragsändringar eller inte – alltså att själva grunden för EU ändras, vilket skulle kräva en lång, och kanske även svår, process.

Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska EU på kulturområdet enbart stödja, samordna eller komplettera medlemsstaternas åtgärder, men man får inte t.ex. harmonisera medlemsstaternas lagar. Långtgående förslag på kulturområdet skulle då troligtvis kräva fördragsändring och när Europaparlamentarikern (tillika en av ordförandena för framtidskonferensens exekutiva styrelse) Guy Verhofstadt under invigningsceremonin fick frågan vad man kan göra för att stärka kultursamarbetet inom EU menade han att man mycket väl skulle kunna ge EU större kompetens i detta vid en fördragsändring.

Så vad tycker du? Det är bara att gå in på hemsidan och bidra!

Det är mycket som händer i maj. Den 3 maj var pressfrihetsdagen (se mitt inlägg inför den här) och då höll Europaparlamentet ett seminarium om hoten mot mediefriheten i Europa.

Dessutom anordnas ett kulturministermöte inom Europeiska unionens råd den 18 maj. Då kommer ministrarna bl.a. att diskutera diversifiering av finansieringskällor för det europeiska kulturarvet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.