Svensk kultur i tyska medier – våren 2019

kl. av | Taggar: , , , , , , , , , ,

IMG_8523

Burning Issues Berliner Theatertreffen 2019 “Somewhere Over the Glass Ceiling” (fr.v: Franziska Werner, konstnärlig ledare Sophiensæle, Nele Hertling, chef för sektionen scenkonst på Akademie der Künste i Berlin, Maria Fleming, konstnärlig ledare Dublin Theatre Festival, Nina Röhlcke, kulturråd Sveriges ambassad Berlin, Barbara Mundeldes, intendent Münchner Kammerspiele. Moderation: Margarita Tsomou, kurator för teori och diskurs Hebbel am Ufer, Berlin). Foto: Linnea MagnussonFoto: Linnea Magnusson

Jämställdhetsfrågan framhävs som aldrig förr i Tyskland. Och här drar man lärdom av Sverige. Sverige tas i flera fall upp som exempel på ett land som historiskt genom olika åtgärder och regleringar har lyckats skapa ett mer jämställt samhälle, utan införandet av exempelvis kvotering. I samband med Theatertreffen i maj hölls konferensen “Burning Issues” där jag själv deltog i en paneldebatt om jämställdheten inom scenkonsten och som uppmärksammades i flera medier.

Greta Thunberg är under våren ständigt närvarande i de tyska medierna. Till en början blir hon nästan uteslutande omhuldad men efter hand börjar medierna betrakta den enorma uppmärksamhet hon får mer kritiskt.

Ambassadens utställning om nya svenska serier öppnade på de nordiska ambassaderna i april, vilket uppmärksammades av Berlins största tidning Tagespiegel.

På grund av tyska upphovsrättsligabestämmelser är artiklarnas liv på internet tidsbegränsade, så vi ber om förståelse för att länkar kan upphöra att fungera efter en tid. 

 

Krisen i Svenska Akademien

Samtliga stora dagstidningar rapporterar under våren fortsatt om krisen inom Svenska Akademien. Tagesspiegel skriver att akademins enda offentliga möte strax före jul, där endast sju medlemmar närvarade, var en återspegling av det förvirrade, självförstörande året 2018. Süddeutsche Zeitung kommenterar att ju mer akademin försöker återvinna det förlorade förtroendet, desto mer visar sig dess interna motsättningar.

Berliner Zeitung tillkännager att Nobelpriset i år kommer att delas ut två gånger, för 2018 och 2019. Man kommenterar att det inte är första gången som prisutdelningen blir uppskjuten eller inställd (det skedde bland annat under andra världskriget) men att det däremot är första gången som en intern skandal leder till att priset inte delas ut. När Mats Malm utses till ny ständig sekreterare, framhåller Frankfurter Allgemeine Zeitung att han står för det nya. Samtidigt poängteras i artikeln att hans kompetenser som krisförmedlare återstår att se, då akademins förlorade förtroende inte går att vinna tillbaka i en handvändning.

Welt betonar i början av mars att akademins reformer bara är ett spel för gallerierna. Inte heller Tagesspiegel tycker att man kan prata om en nystart för akademien. Att förhandlingar gällande Engdahls, Frostenssons och Danius respektive avgångar alla har dragit ut på tiden och att akademin inte, av respekt för de drabbade, väljer att avstå från att dela ut 2018 års nobelpris ser artikelförfattaren som två ytterligare bevis för att akademien spelar efter egna moraliska regler.

Der Spiegel diskuterar i maj det snudd på ofattbara i att ordningen skenbart är återställd efter det år som akademin upplevde år 2018 och att arbetet nu flyter på som vanligt – priset för år 2018 delas till och med ut. Artikelförfattaren kommenterar att det som framför allt gjorde att akademins förtroende kom i gungning var bristen av insikt hos flera av medlemmarna samt oviljan att fördöma och sanktionera klart felaktiga beteenden. Även böckerna De obekymrade av Horace Engdahl och K av Katarina Frostenson diskuteras i artikeln: “De böcker som nu har släppts i Sverige om makt, sex och svek i akademin kommer att sätta den krigiska uppgörelsen i rullning på nytt.” Süddeutsche Zeitung påpekar i en recension att Frostenssons K framstår som “självförsvar i bokform”, och skriver att hon i boken beskriver anklagelserna mot Jean-Claude Arnault som “grova överdrifter, lögner och förtal”. Även anklagelserna om att hon skulle ha avslöjat nobelpristagare i förtid bedyrar hon är falska, skriver tidningen.

 

Sverige som förebild – Tyskland lyfter fler kvinnliga regissörer

Tyskland producerade förra året fler filmer gjorda av kvinnor, skriver Süddeutsche Zeitung. Antalet beviljade ansökningar i kategorin regi har exempelvis fördubblats jämfört med 2017, en glädjande nyhet. Här ses Sverige som föregångsland: Filmförderungsanstalt (FFA), den tyska motsvarigheten till Svenska Filminstitutet, satsar på att kvinnors projekt lyfts fram. Sverige, tillsammans med Frankrike, nämns som förebilder i det att båda länder integrerar filmindustrin i ett statligt subventionssystem. Dessutom nämns att Sverige inte använder kvotering utan istället lanserat en omfattande satsning bestående av en databas över kvinnor i svensk film, med syfte att skriva om filmhistorien och motverka förutfattade meningar hos exempelvis produktionsbolag om att det inte skulle finnas några kompetenta kvinnor i filmbranschen. Artikelförfattaren hoppas att Tyskland på liknande sätt kan bryta stereotyperna utan att skriva någon på näsan.

 

Klimataktivism

Samtliga större dagstidningar rapporterar om klimataktivisten Greta Thunberg, som har utsetts till en av världens mest inflytelserika tonåringar och vars protester har gett eko världen över. Både Spiegel Online och Zeit Online publicerar intervjuer med Thunberg. Hon tillfrågas bland annat hur hon känner inför all uppmärksamhet och det hat hon fått utstå, om hon är stolt över sin framgång, om hennes diagnos asperger syndrom och hur hon ser på att tusentals elever från olika länder nu har följt hennes exempel och ger sig ut och demonstrerar varje fredag. Thunberg kommenterar bland annat att „det är ett positivt tecken att jag får hat och att det skrivs om mig – det visar att de ser mig som ett hot”. Süddeutsche Zeitung skriver att det också tidigare har funnits barn och ungdomar som engagerat sig i klimatfrågan, och frågar sig varför just Thunberg blivit så känd. En hypotes är att hon är just det som världen behöver just nu – en autentisk person som saknar egenintressen och är ointresserad av kändisskap.

I flertalet tyska städer följer tusentals ungdomar Thunbergs exempel och strejkar varje fredag under mottot #FridaysForFuture. I mars besöker Thunberg Hamburg för att för första gången demonstrera i Tyskland, skriver Frankfurter Allgemeine Zeitung. Kort därefter deltar hon även i demonstrationerna i Berlin tillsammans med mer än 20 000 människor, främst ungdomar, rapporterar bland andra Süddeutsche Zeitung och Tagesspiegel. På skolor i Tyskland pågår diskussioner angående konsekvenser för de skolungdomar som skolkar för att delta i demonstrationen. Vissa lärare stöder aktionen genom att till exempel anordna utflykter på fredagar, medan andra anser att skolkandet ska behandlas som just det.

Förbundskansler Angela Merkel stöder demonstrationerna, skriver Frankfurter Allgemeine Zeitung: “Jag tycker att det är ett mycket bra initiativ. Klimatskyddsmålen är bara möjliga om det finns stöd i samhället.” Men hon understryker att ungdomarna måste ha tålamod. Även Stefan Löfven tar upp Thunbergs insats i en intervju med Frankfurter Allgemeine Zeitung gällande Sverige som partnerland på Hannovermässan. Han berömmer hennes insats som imponerande och säger att FridaysforFuture-rörelsen tydligt visar att ungdomarna är oroliga för den planet som efterlämnas dem.

Frankfurter Allgemeine Zeitung tar upp att uppmärksamheten som under mitten av februari blev stor angående att bolaget “We Don’t Have Time” haft Thunberg som dragplåster i en nyemission som dragit in över 10 miljoner kronor. Vidare tas upp att CDU:s generalsekreterare Paul Ziemiak fått hård kritik riktad mot sig efter att ha angripit henne på Twitter. Han finner Thunbergs kolkompromiss absurd och kallar hennes argument ideologiska: “Herregud… inte ett ord om arbetsplatser, försörjning och betalningsmöjligheter. Bara ren ideologi. Stackars Greta!” Båda händelser är enligt artikeln bara ytterligare uttryck för den enorma ringar på vattnet-effekt som fenomenet Greta Thunberg har skapat.

Welt rapporterar att Greta Thunberg har nominerats till Nobels fredspris för sina insatser för klimatet. Frankfurter Allgemeine Zeitung uppmärksammar att Thunberg vid prisutdelningen för det tyska filmpriset “Goldene Kamera” belönas med ett specialpris för sina insatser. Süddeutsche Zeitung skriver en artikel om att hon fått samtala med påven. I kölvattnet av dessa tillkännagivelser börjar tysk media förhålla sig mer kritiskt. Tageszeitung menar att sättet som Thunberg dyrkas på har gått till överdrift och påminner om religiösa sekter. Man uppmanar omvärlden att ta hennes budskap på allvar istället för att göra henne till en kändis. Även Deutschlandfunk Kultur publicerar en artikel där man ställer sig kritisk till den enorma uppmärksamhet som Thunberg får, inte minst i Tyskland, och vad det kan få för konsekvenser för en så ung person. Zeit Online skriver att Thunberg har blivit till en messias, en symbolfigur för en utopisk fantasi som handlar om det kollektiva hoppet om att samhället ska agera tillsammans och bli befriade från den kollektiva passivitet som återfinns i till exempel Kejsarens nya kläder.

Zeit Online skriver om boken Scener ur hjärtat av familjen Thunberg som har kommit ut på tyska. Recensenten menar att Asperger-diagnosen och det svartvita tänket hos Greta spelar en central roll i boken och att kompromisser utpekas som den stora boven vad gäller klimatkrisen. Stern framhåller att en såpass tunn bok lyckas behandla flera viktiga teman och levererar överraskade djupgående insikter i en familj som av olika anledningar under flera år fått utstå enorma påfrestningar. Süddeutsche Zeitung är mer kritiska och menar att boken målar upp en slags mystifiering av sjukdomen Asperger och Greta själv. Recensenten tycker att läsandet skapar en paradox: ju mer man beundrar Greta Thunberg, desto mindre bör man läsa boken. Detta eftersom Greta förmodligen själv hellre ser att jemene man lever ett konsekventare liv med tanke på klimatet än att läsa en bok där hon själv, som för inte alltför länge sedan diagnostiserades med selektiv mutism, utmålas som rösten för en generation. Frankfurter Allgemeine Zeitung menar att ett problem med boken är dess berättarform som placerar familjen “ensamma mot strömmen”. Denna ton, menar man, är kompromisslös och dömande mot allt som inte motsvarar “den upplysta familjen Thunbergs radikala måttstock”.

I samband med EU-valet frågar sig Spiegel Online varför “Greta-effekten” verkar ha uteblivit i Sverige när gröna partier runtom i Europa jublar över framgångar. I artikeln betonas framför allt två anledningar: dels att Miljöpartiet en längre tid har suttit i minoritetsregering och tvingats göra många kompromisser, men framför allt att samtliga partier (undantaget Sverigedemokraterna) sedan länge befattar sig med klimatfrågan. “Greta-effekten” har framför allt betytt ett uppvaknande i andra länder, kommenterar man, medan detta inte är en ny fråga i Sverige. Artikeln betonar dock att om man jämför med resultatet i riksdagsvalet, ser syns ändå en viss Greta-effekt även i Sverige.

 

Nytänkande, grön kulturminister 

Amanda Lind, Miljöpartiet de gröna.

Amanda Lind. Foto: Fredrik Hjerling

Sveriges nya kulturminister Amanda Lind beskrivs i Tageszeitung bland annat som rättskaffens, kreativ och modig. Man nämner också den kritik hon har fått utstå från diverse politiker och journalister, men påpekar att hon i sina tidigare politiska uppdrag bara fått lovord och är överlag positivt inställd till en ny kvinnlig, grön kulturminister som rör om i grytan. Stern menar att den kritik Lind fått utstå, där hon bland annat kallats för “haschrökande” och “hippie”, huvudsakligen anspelar på hennes yttre, och att diskursen påminner om 70-talets Tyskland, när de första gröna politikerna fick plats i Bundestag och kritiserades för sina stickade koftor och långa hår – då i ett samhälle som ville befria sig från en konservativ tvångströja.

 

Björn Runges The Wife tysk premiär 

02 Früh morgens kommt der ersehnte Anruf: Joe (Jonathan Pryce) wird den Nobelpreis bekommen

Foto: SquareOne

RP-Online ger lovord till Björn Runges film The Wife, för vilken Glenn Close blev nominerad till en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll. Enligt recensenten förmedlar Runge och manusförfattaren Jane Anderson skickligt en historia om exploatering och emotionell motsägelsefullhet och lyckas trovärdigt, men utan att försköna, manifestera den sammanbundenhet och intimitet som kännetecknar ett decennium långt äktenskap. Glenn Close briljans i rollen som nobelpristagarens fru understryks, liksom det faktum att det är på tiden att Close nu äntligen, efter sjunde nomineringen, får sin Oscar.

Spiegel Online berömmer också Close starka skådespelarinsats och kallar den en “Tour de Force i självförnekelse”. Samtidigt kritiseras manusets utformning, vilket använder förberedelserna för nobelprisutdelningen som central utgångspunkt. I romanen görs huvudkaraktärens självförnekelse och beteende trovärdiga genom ständiga tillbakablickar i parets förflutna, ett element som enligt recensenten i filmen saknas helt och hållet.

 

Zelda, Amaltea, Zornkvinnan…

Picture1

 

På öppningen av ambassadens serieutställning den 11 april. Foto: Josephine Gäbler.

Der Tagesspiegel skriver glädjande nog om serieutställningen om kvinnliga seriefigurer som presenteras av svenska ambassaden i de nordiska ambassadernas gemensamma Felleshus i Berlin. I artikeln lyfts att utställningen innehar en mångfald och ett brett spann av ofta provocerande teman samt utpräglade konstnärsstilar. Tagesspiegel recenserar även Liv Strömquists I’m every woman och tycker att Bögdjuren, Strömquists feministiska skildring av stereotypa könsroller i tecknade serier, är “extremt rolig”. Däremot ifrågasätts varför inte mer aktuella fall som R. Kelly eller Dieter Wedel, som framkommit tack vare MeToo-rörelsen, tas upp i listan över “historiens mest provocerande pojkvänner”.

 

Gräns kritikerrosad

BORDER_by_Ali_Abassi_Still5_Photo_by_-Christian_Geisnªs_-®Meta_Spark_and_Kñrnfilm_2018-1400x788

Foto: Christian Geisnæs ®Meta Spark & Kärnfilm

Süddeutsche Zeitung recenserar filmen Gräns av Ali Abbasi, prisbelönt i Cannes och Sveriges Oscarsbidrag i år. Den kallas för en spännande blandning av element ur olika genrer som utökar synen för vad som går att berätta på film, som ignorerar de vanliga gränserna mellan realism och en mytisk verklighet, och som reflekterar över exklusion och inklusion. Också Zeit Online berömmer filmen som originell och intervjuar Abbasi. Han berättar att filmen handlar om identitet, men att den inte speglar egna erfarenheter av utanförskap som iranier uppvuxen i Sverige: “Vi lever i en tid av identitetspolitik. Naturligtvis kan jag inte ändra mitt ursprung. Men för mig är identitet något flytande, precis som grupptillhörighet, politiska åsikter eller sexuell orientering.”

Elin Ersson ställs inför rätta 

Hela världen följde förra sommaren via live-länk när aktivisten Elin Ersson stoppade deporteringen av en afgansk man genom att förhindra ett plan från att lyfta. Flera större dagstidningar, bland annat Die Welt och Die Tageszeitung, rapporterar om rättsprocessen. Zeit Online skriver att Elin Ersson tidigare har engagerat sig i en aktionsgrupp mot utvisningar och själv inte anser sig ha begått något brott.

 

Djurberg & Berg – ett eget kosmos

csm_Schirn_Presse_Djurberg-Berg_One-Need-Not-Be-a-House-The-Brain-Has-Corridors_2018_6f07c62a6b“One need not be a house, the brain has corridors” Nathalie Djurberg och Hans Berg/VG Bild-Kunst, Bonn 2018

SWR2, TTT och Frankfurter Allgemeine Zeitung uppmärksammar utställningen av konstnärsduon Djurberg & Berg i Shirn konsthall i Frankfurt, som är deras första omfattande soloutställning i Tyskland. Verken, som bland annat består av Stop-motion-animationer med figurer i modellera, beskrivs som bisarra drömmar som skulle kunna härstamma från människans undermedvetna likaväl som från en avlägsen förfluten tid eller en fjärran planet. TTT (ett nationellt kulturprogram på TV) menar att deras verk påminner om David Lynchs filmer och att de tar upp stora teman: makt, kärlek, död. Süddeutsche Zeitung påpekar dock att de färgglada figurerna saknar något av skräckelementet och provokationen som har varit närvarande i tidigare verk.

 

Roy Andersson i intervju

1280px-Roy_Andersson_vinnare_av_Nordiska_radets_filmpris_2008._Prisutdelningen_i_Helsingfors_2008-10-28

Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

I en radiosändning bjuder Norddeutscher Rundfunk (NDR) på ett djupgående personporträtt av Roy Andersson, i vilken det bland annat betonas att “den som en gång har sett en film av Roy Andersson, glömmer den inte i första taget”. I den 50 minuter långa intervjun berättar Andersson bland annat om sin speciella stil som filmskapare och sitt sätt att arbeta, om sin barndom som arbetarbarn och om sitt arbete med nya långfilmen Om det oändliga.

 

Lappsk kaffeost på den internationella gröna veckan i Berlin

Berliner Morgenpost rapporterar från Internationale Grüne Woche, en internationell utställning med livsmedel, jordbruk och odling från hela världen. Det smakas på kaffeost, vilken används främst i Lappland, Norrbotten och Västerbotten till kaffet istället för mjölk. Man konstaterar att denna delikatess är okänd till och med (!) i hippa och latte-täta stadsdelen Prenzlauer Berg.

 

Fler kvinnor i politiken och transperens gällande löneskillnader

Nya lagar ska se till att fler kvinnor sitter i de tyska parlamenten, både på riks- och förbundslandsnivå, skriver Zeit Online. Sverige, med 47 % kvinnor i riksdagen, tas upp som exempel på att det är möjligt att få en högre andel kvinnor i politiken utan att införa kvotering. “Det,” betonar man, “går att föra tillbaka till att kvinnor i Sverige sedan årtionden har gjorts absolut oersättliga på arbetsmarknaden – genom barnomsorg, bestämmelser för föräldraledighet samt en politik som främjar och lyfter kvinnor.”

Deutschlandfunk jämför med anledning av Equal Pay Day Tyskland med Sverige. I Tyskland är en persons inkomst ofta ett tabuämne medan vi i Sverige, genom offentlighetsprincipen, kan ta reda på vad vår granne, kollega eller vän tjänar. Tack vare detta system, framhåller artikeln, ser man att många höginkomsttagare numera är kvinnor. Det poängteras dock att Sverige, med sina 30 % kvinnor i offentliga chefspositioner, inte har nått i mål men är närmare än många andra länder, Tyskland inkluderat.

 

Text-ljud-konstnären Åke Hodell jubileum och nyutgåva av samlade verk

Den svenska poeten och konstnären Åke Hodell skulle i år ha blivit 100 år. Deutschlandfunk Kultur skriver om att han var en av de viktigaste pionjärerna inom text-ljud-kompositioner, en form av poesi som rör sig i gränslandet mellan musik och litteratur. Nu släpps en nyupplaga av hans samlade verk, som han tillsammans med Mats Lindström, chefen för EMS (elektroakustisk musik i Sverige) sammanställde kort före sin död år 2000.

 

Johannes Öhman chef för Staatsballett i Berlin

Johannes Öhman är ny chef för Staatsballett i Berlin, denna spelsäsong ensam, från nästa tillsammans med tyska dans-ikonen Sasha Waltz. I intervju med BZ Berlin pratar han om de protester och den rädsla för att det inte längre skulle finnas rum för klassisk balett som uppkom efter hans tillsättning, om de förändringar som han redan genomfört under sina hittills sex månader vid baletten, och om vad han planerar för framtiden.

 

Skuldfrågan i MeToo-debatten

I Süddeutsche Zeitung diskuteras och jämförs de två dödsfall som skett i Sverige i relation till MeToo-debatten – sångerskan Josefin Nilsson och före detta vd för Kulturhuset Stadsteatern Benny Fredriksson. Artikeln tar upp den omfattande debatten i press och sociala medier gällande hanterandet av skuldfrågan och att namnge den skådespelare som utsatt Josefin Nilsson för psykisk och fysisk misshandel, vilken enligt SVT-dokumentären fört till hennes död. Efter att bland annat Aftonbladet fått ta emot hård kritik gällande mediadrevet mot Benny Fredriksson, som tvingades avgå och några månader senare begick självmord, kommenterar artikelförfattaren att svensk press nu är försiktiga med att nämna Josefin Nilssons expartner vid namn. Samtidigt, menar man, är denna återhållsamhet överflödig då dennes namn ändå är utbrett på internet.

 

Neneh Cherry och Robyn hyllade i Berlin

RBB 24 och Berliner Zeitung hyllar hiphopsångerskan Neneh Cherrys framträdande på ett utsålt Astra Kulturhaus i Berlin. “Berlinpubliken är hänförd – och hon likaså av Berlin” skriver RBB 24.

Robyn är tillbaka i Berlin efter släppet av hennes nya, efterlängtade album Honey, som fansen har fått vänta på i åtta år, skriver Tagesspiegel. Även denna konsert blir hyllad: “Det dansas ända till sista raden. En konsert förklädd till klubbkväll – extatiskt.”

 

Prins Philip och prinsessan Sofia om att skydda barn på internet

Prins Carl Philip och prinsessan Sofia har tillsammans författat en handbok för föräldrar och barn i samtal om internetvanor, som skickas ut gratis till familjer i Sverige vars barn i år är 10 år, skriver Stern. Der Spiegel påtalar att den brittiska pressen kallar bokens språk “uppfriskande rättframt” och att det förmodligen är det första kungliga omnämnandet av så kallade “dick pics”. Süddeutsche Zeitung ägnar en längre artikel åt hur flera kungligheter i Europa på senaste tiden har engagerat sig i frågan om hur man skyddar barn och ungdomar på internet.

 

Rätten till tak över huvudet i filmen Push

Den svenska regissören Fredrik Gerttens är ute på världsturné med sin film Push. Filmen behandlar det i Tyskland hett debatterade ämnet att priset för lägenheter och boenden sedan 10 år stiger raketartat i städer runt om i världen. I intervju med Süddeutsche Zeitung förklarar Gerttens att han ville göra en film om frågan: Vem tillhör egentligen staden? Artikelförfattaren skriver att filmen visar på ett aktuellt mönster: Investeringsföretag dammsuger lägenhetsmarknaden efter potentiella möjligheter att köpa, renovera, och sälja vidare. Sverige nämns som exempel på ett land där gentrifieringen har gått rasande fort. Berliner Zeitung skriver att det är en ambitiös film som klart och tydligt visar att boendefrågan är en indikator för ett samhälles allmänna tillstånd: “När lägenheter blir till investerade pengar istället för boplats förändrar sig hela det urbana samhället. Spöklika områden med nästintill obebodda lyxlägenheter syns sedan länge inte bara i London.”

 

Jämställdheten inom scenkonsten diskuteras på Berliner Theatertreffen 2019

På konferensen “Burning Issues” inom ramen för festivalen Theatertreffen i Berlin samlades i maj en panel kvinnor med stor erfarenhet från ledande positioner inom teatern för att diskutera frågan om underrepresentationen av kvinnliga regissörer, manusförfattare och kvinnor i ledande roller inom teatern, rapporterar Berliner Zeitung. Tidningen skriver att Nina Röhlcke var en av dem, och lyfter hennes deltagande i en framgångsrik ledarskapsutbildning inklusive mentorprogram för kvinnor som skapade ett stabilt nätverk och visade för teaterscenen att frågan tas på allvar.

Ett framträdande tema på årets konferens var införandet av kvotering på minst 50 % kvinnor vid urvalet av uppsättningar på Theatertreffen de kommande två åren, skriver Süddeutsche Zeitung. Tidningen kommenterar att Tysklands kulturminister Monika Grütters är emot ett införande av kvotering, hon är istället en stark understödjare av initiativ liknande den ledarskapsutbildning som ordnades i Sverige 2005. Syftet var att öka antalet kvinnliga teaterchefer, vilket också blev resultatet. Kitte Wagner, VD och konstnärlig ledare på Malmö Stadsteater, var även hon på plats i Berlin och talade om möjligheter som finns att förena jobb med familj, en fråga där Sverige ligger långt före Tyskland och fungerar som förebild, poängterar artikelförfattaren.

Även Nachtkritik.de understryker att Sverige undgått kvotering och istället vidtagit flera andra åtgärder: transparens i statistiken gällande uppsättningar, regler för föräldraledighet, anonyma enkäter genomförda av kulturdepartementet gällande maktmissbruk och sexuellt utnyttjande samt den statliga utbildningen för fler kvinnliga chefer i kulturbranschen. Kitte Wagner pratade på konferensen om förändring som en “top-down-process”, och artikelförfattaren betonar i detta sammanhang att teaterförbunden i Tyskland borde konkretisera sina krav på politikerna ytterligare.

IMG_8523Burning Issues Berliner Theatertreffen 2019 “Somewhere Over the Glass Ceiling” (fr.v: Franziska Werner, konstnärlig ledare Sophiensæle, Nele Hertling, chef för sektionen scenkonst på Akademie der Künste i Berlin, Maria Fleming, konstnärlig ledare Dublin Theatre Festival, Nina Röhlcke, kulturråd Sveriges ambassad Berlin, Barbara Mundeldes, intendent Münchner Kammerspiele. Moderation: Margarita Tsomou, kurator för teori och diskurs Hebbel am Ufer, Berlin). Foto: Linnea Magnusson

Urval av kulturartiklar från januari till juni 2019

Film och serier

13/2 Tagesspiegel. Barn recenserar vid årets Berlinale bland annat den svenska filmen Sune vs. Sune, som beröms som rolig och med ett bra budskap; att man ska vara sig själv.

22/2 Tagesspiegel ger lovord till kriminalserien Innan vi dör, med Marie Richardson i huvudrollen, som har premiär i Tyskland: “Äntligen! En skandinavisk kriminalserie med en opretentiös, jordnära och ovanligt vanlig kvinnlig kriminalkommissarie i medelåldern som alla kan identifiera sig med”.

3/4 Süddeutsche Zeitung och Frankfurter Allgemeine Zeitung recenserar den första svenska originalproduktionen från Netflix: Quicksand (Störst av allt). “Genom manusförfattaren Camilla Ahlgren (Bron) har man lyckats med en proffsig Nordic Noir-produktion som är ett tvärsnitt genom det svenska samhället”. Serien uppfattas också som trovärdig och radikal i sin berättarstil. Särskilt beröm får huvudrollsinnehavaren Hanna Ardéhn.

10/4 Frankfurter Allgemeine Zeitung uppmärksammar Max von Sydows 90-årsdag och hyllar hans karriär och signum som skådespelare, vilken benämns som “reserverad och spjuveraktig men alltid med en transparent ärlighet.”

13/4 Berliner Zeitung tillägnar med anledning av det Bo Widerberg-retrospektiv som Arsenal biograf i Berlin visade under våren ett porträtt av regissören, och titulerar honom pionjär under filmens guldålder på 60-talet.

3/5 Spiegel Online intervjuar Inger Nilsson om att än idag ständigt bli igenkänd som Pippi, om hur hennes skådespelarkarriär avstannade i många år och om vad hon anser om den Crowdfunding-kampanj som har samlat in 37 000 Euro till henne och medskådespelarna Pär Sundberg och Maria Larsson.

5/6 Zeit Online ägnar en längre artikel åt osynliggörandet av kvinnor i den äldre generationen inom film, och tar upp Britt-Marie var här som ett exempel på kvinna som inte ofta har synts på vita duken de senaste 50 åren. Artikelförfattaren betonar att det som gör berättelsen fantastisk är att den behandlar något djupare än det som vanligtvis visas på film: att Britt-Maries mål är att bli sedd och respekterad, och för att uppnå det behöver hon varken genomgå någon radikal förändring eller utstråla sex-appeal. Hon behöver inte ens en man vid sin sida för att lyckas.

Fotografi

19/1 Zeit Online. Den flerfaldigt prisbelönade fotografen Håkan Strand uppmärksammas i ett bildspel. Många av de svartvita landskapsbilderna finns samlade i hans nya bok Silent Moments.

11/4 Den svenska fotografen Lina Scheynius ställer ut sina verk i galleri Tanja Wagner i Berlin. Även om hennes bilder “inte nödvändigtvis bidrar med något nytt vad gäller motsättning mot objektifiering av den kvinnliga kroppen”, menar Tagesspiegel att de ändå har en dragningskraft och framkallar nya tankar.

Konst

7/1 Efter fem år och 1,2 miljarder kronors renoveringar firade Nationalmuseum i Stockholm i oktober den efterlängtade återinvigningen med nytt koncept, rapporterar Tagesspiegel. Arkitektkontor Gert Wingårdh (som även ritat svenska ambassaden i Berlin) samt Wikerstål arkitekter fick uppdraget att förnya Nationalmuseet.

13/3 Spiegel Online och Deutschlandfunk rapporterar om “Evig anställning”, det vinnande bidraget i tävlingen “Västlänken: Kronotopia”. Skapat av konstnärsduon Goldin+Senneby är det ett levande konstverk på livstid som inte innebär någon annan motprestation än att infinna sig på Korsvägen i Göteborg varje dag.

23/5 Frankfurter Allgemeine Zeitung rapporterar om „Blickachsen“, Open-Air-utställningen som lockar besökare från hela världen och presenterar verk av bland andra Yoko Ono, William Forsythe och A.R. Penck. Skulpturparken Wanås Konst i Skåne är i år partner till utställningen.

Litteratur

23/1 Författaren Lina Wolffs bok De polyglotta älskarna recenseras i Süddeutsche Zeitung och Tagesspiegel. Den ges i båda fall lovord och beskrivs bland annat som mångskiftande, feministisk och kvicktänkt.

14/3 Niklas Natt och Dags framgångsrika debutroman 1793 har släppts i Tyskland, och han intervjuas av Stern i Stockholm, där kriminalromanen utspelar sig i året efter attentatet på Gustav III. “En tid då Stockholm var känt i hela Europa för sina trånga smutsiga gator, prostitution och framför allt för människornas alkoholvanor” beskriver Natt och Dag.

2/4 Frankfurter Allgemeine uppmärksammar utdelningen av Astrid Lindgren Memorial Award, som i år går till den belgiske författaren Bart Moeyaert. Priset beskrivs som världens mest prestigefyllda inom barn- och ungdomslitteratur.

26/4 Deutschlandfunk Kultur recenserar The Happiness Fantasy av Carl Cederström. Idén om självförverkligande, att alla människor kan nå framgång oavsett social bakgrund och situation, etableras i boken som en manlig fantasi. Enligt recensenten framhävs istället behovet av en feministisk lyckofantasi, som grundar sig i empati istället för personlig strävan och själviskhet.

22/5 Zeit Online. Artikelförfattaren reser med sina barn i Astrid Lidgrens spår och finner en känsla av hopp om att barndomen alltid finns i oss; “Där är den, känslan ur Astrid Lindgrens böcker – sommaren har inget slut, dagen har inga timmar, sol och regn avlöser varandra… och jag vill inte vara vuxen nog att ifrågasätta denna romantiska kliché.”

Mat och dryck

27/3 Die Zeit tar en tur till spritmuséet i Stockholm och berättar bland annat om ursprunget till svenskarnas kärlek till vodka.

28/3 På restaurang Gotthards Krog i Umeå räddas livsmedel som anses för bruna eller missformade för att säljas i butikerna och serveras som dagens lunch. Som en del i artikelserien “Gröna Sverige! Klimataktivister i Nordeuropa” intervjuar Deutschlandfunk chefskocken Anders Samuelsson, som kallar konceptet för “svinngott”.

18/4 Tagesspiegel går på kulinarisk rundtur i Malmö, berömmer dess mångfald och beskriver staden som foodie-metropol, framför allt vad gäller vegansk mat. Det rekommenderas bland annat traditionell våffelbrunch, rundvandringen „Matkaravan“ och som avslut Malmös yngsta sevärdhet: Disgusting Food Museum.

26/5 Welt am Sonntag diskuterar konceptet “ett land blir restaurang” och intervjuar stjärnkocken Titti Qvarnström om att naturupplevelser nästan har blivit till en folksport. I artikeln betonar att det handlar om att använda de råvaror som den närliggande naturen erbjuder och att njuta av gourmetupplevelser under bar himmel.

Mode

15/2 Welt. Nudie Jeans gör reklam för jeans som en stenhuggare ska ha haft på sig i flera månader på arbetet. Artikeln tycker sig urskilja en ny “fetisch för arbetarsvett” hos det svenska modemärket – ju längre ett par vintage-jeans har blivit burna, desto värdefullare är de.

4/4 Tagesspiegel tar upp trenden att många svenska modemärken sätter klimatfrågan i fokus, vilket har utlöst en hälsosam konkurrenssituation. Klädmärket Filippa K. nämns som en pionjär inom hållbarhet.

Musik

11/1 Deutschlandfunk Kultur rapporterar i början av januari om Sveriges radios symfoniorkesters konsert vid Elbphilharmonie i Hamburg, sedan länge ledd av den världskände brittiske dirigenten Daniel Harding. Bland annat spelades verk från 70-talet av Allan Pettersson, som artikelförfattaren lyfter som en av 1900-talets viktigaste svenska komponister.

13/2 Zeit Online uppmärksammar att den tyska violinisten Anne-Sophie Mutter, tillsammans med projektet Playing for Change och Hiphip-pionjären Joseph Saddler “Grandmaster Flash” i år belönas med Polarpriset. Hamburger Abendblatt noterar att priset räknas som ett av världens mest ärofyllda musikpriser.

15/3 Focus Online. De två jazzbanden 4 Wheel Drive (den tysk-svenska kvartetten består av Nils Landgren, Michael Wollny, Lars Danielsson och Wolfgang Haffner) och Rymden (trion består av Bugge Wesseltoft, Magnus Öström och Dan Berglund), vars medlemmar redan innan har varit stora soloartister inom jazzscenen, ger sig båda ut på Tysklandsturné under våren.

20/4 På Tim “Avicii” Berglings ettåriga dödsdag ägnar der Spiegel ett längre porträtt åt hans liv och karriär. De har bl.a. besökt hans föräldrar i Stockholm, och pratar med dem och vänner för att förstå vem personen Tim var privat och varför han valde att avsluta sitt liv.

24/4 Zeit Online skriver om Radiokörens historia, hur den kom att bli en av världens bästa körer som bland annat flygs in för nästan varje körkonsert på Berliner Philharmonie och att den nu söker en ny körledare.

10/5 Berliner Zeitung rapporterar att Sverige toppar skivförsäljningslistorna genom Death Metal-bandet Amon Amarth. “Hårda gitarriffs möter vikingmyt”, skriver tidningen.

Samhälle 

9/1 Norddeutscher Rundfunk (NDR) berättar i ett Tv-reportage om att Svenska Dagbladets online-redaktion satsar på algoritmer som delvis bestämmer artiklarnas innehåll och placering på startsidan. I reportaget framhålls att konceptet har visat sig framgångsrikt och efterfrågas nu av många utländska nyhetsredaktioner.

19/1 Frankfurter Allgemeine Zeitung uppmärksammar att före detta statsministern Göran Persson blir 70 år. 

26/2 Süddeutsche Zeitung. Sverige toppar listan vad gäller mest LGBT-vänliga resmål. Detta enligt Spartacus Gay Travel Index 2019, som informerar resande om situationen i 197 av världens länder efter 3 kategorier: allmänna medborgerliga rättigheter, diskriminering och hot om förföljelse, fängelse eller mord.

2/3 För 33 år sedan mördades Olof Palme, och Berliner Zeitung uppmärksammar hans dödsdag och samtidigt två nysläppta böcker. “Två nya böcker presenterar motsägelsefulla teorier om förövaren och visar på de krafter som fanns mot socialdemokratin i dåtidens Sverige”.

5/3 Tagesspiegel. Podcast-fenomenet är sedan länge framgångsrikt och blir bara större och större. Spotify står i spetsen för denna utveckling, vill bli störst på marknaden och har köpt upp konkurrenterna Gilmet och Anchor. Den tyska podcasten Fest & Flauschig hos Spotify räknas som världens mest framgångsrika.

14/3 Storsjöodjuret, som av Tagesspiegel beskrivs som den svenska versionen av Loch Ness-monstret, är sedan århundraden en legend i Östersund. Nu fungerar den som största attraktion på Jamtli-museet och turistplåster till trakten.

26/3 Nätverket Rights of Nature, som i Sverige tog fart 2017, anser att berg, floder, sjöar och skogar bör ges rättighet att existera så att miljöförstörelse kan straffas liksom andra brott. Deutschlandfunk intervjuar Peder Karlsson, som sedan mer än 30 år är känd sångare inom den europeiska a cappella-scenen och aktiv i rörelsen.

28/3 Om alla EU-parlamentariker hade tryckt på rätt knapp vid EU-omröstningen i den omstridda upphovsrättsfrågan hade utgången kunnat bli en annan. Flera svenska ledamöter har i efterhand meddelat att de röstade fel, rapporterar bland annat Focus Online.

1/4 Talkshowen Anne Will tas upp i Spiegel Online. I talkshowen diskuterades om “Generation Greta” kan förändra klimatpolitiken, hur trovärdigt de skolkande skolungdomarnas engagemang är och vilka konsekvenser en radikal förändring av kursen inom klimatpolitiken faktiskt skulle ha för samhälle och ekonomi.

3/4 Die Welt reder ut begreppet flygskam och menar att det just i Sverige är ett passande begrepp, då vi “historiskt sett, i och med bland annat Jantelagen, har en kultur djupt präglad av att inte visa överdriven stolthet.”

27/4 Die Welt skriver om hur Sveriges växande digitalisering har blivit ett stort problem för framför allt den äldre generationen, som känner sig utestängda ur ett samhälle där många saker inte längre går att göra utan tillgång till internet eller smartphones. Ett äldre svenskt par intervjuas och berättar att de har problem med alltifrån skattedeklarationen till att betala parkeringsavgiften.

1/5 Zeit Online rapporterar om att två av Pussy Riots medlemmar nu har fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av mordhot, efter att ha blivit nekade asyl år 2017.

4/5 Frankfurter Allgemeine Zeitung diskuterar språkligt genus, bland annat frågan om ett nytt ord på tyska för att uttrycka ett tredje genus, vilket har varit på tapeten en längre tid (“das” anses av många alltför förknippat med djur och barn). Artikeln tar upp olika lösningar i flera språk, bland annat svenska, där “hen” och dess växande popularitet och användande de senaste åren diskuteras.

6/5 Deutschlandfunk Kultur lyfter astronomen och naturforskaren Anders Celsius bedrifter, vilka var betydligt mer omfattande än framtagandet av temperaturskalan. Bland annat bidrog han genom mätningar av stjärnors exakta position till upptäckten att jorden inte är kulformad utan något tillplattad.

17/5 Zeit Online ägnar en längre artikel åt modeordet flygskam och tar även upp andra exempel på svenska ord som genom sociala medier har vunnit i popularitet: smygflyga och tågskryt. Artikelförfattaren frågar sig om vårt beteende när det kommer till flygresor verkligen har förändrats eller om ordet bara är just det: modeord. I artikeln tas också upp att undersökningar har visat att det som för tillfället verkar ha förändrats i Tyskland genom “Greta-effekten” är hur man pratar om att resa snarare än resandet i sig.

20/5 Zeit Online lyfter Sveriges mer flexibla arbetstider, att övertid inte ses som en normalitet, att sommaren är “helig” och att regelbundna fikapauser ingår i arbetstiden. Artikelförfattaren, som lever i Sverige, framhåller att en så avslappnad och flexibel attityd till arbete verkar gå emot den tyska naturen och att i Sverige är work-life-balance inte bara är ett inneord utan en realitet.

2/6 Greta Thunberg skjuter upp att börja gymnasiet ett år för att ägna sig helhjärtat åt klimatfrågan och bland annat besöka världsklimatkonferenser i New York och Santiago de Chile, skriver Tageszeitung. Tidningen noterar att beskedet har mött blandade reaktioner hos tyska politiker: Medan det av vissa kritiseras som skolkande på heltid, så anser andra att det är hennes fulla rätt eftersom hon nu har avslutat den svenska skolplikten.

6/6 I en intervju med Zeit Online berättar Olle Nyman, barnbarn till Astrid Lindgren, om de översvallande positiva reaktioner han fått efter att i ett öppet brev ha tagit ställning mot den Alternativ för Sverige-politiker som i ett tal bland annat sagt att han föredrog Emil i Lönneberga framför ett flyktingbarn från Syrien. Nyman understryker att de som kände Astrid Lindgren vet att hon företrädde alla barns rättigheter och att det därför är absolut orättvist att använda hennes verk i samband med främlingsfientlighet.

7/6 Greta Thunberg erhåller Amnestys mest prestigefyllda pris, Ambassador of Conscience Award, rapporterar Berliner Zeitung och Tagesspiegel. Motiveringen av Amnestys generalsekreterare Kumi Naidoo citeras i artiklarna: “Hon påminner oss om att vi har mer makt än vad vi tror och att vi alla måste ta del i att försvara mänskliga rättigheter mot klimatkrisen”.

13/6 Sverige toppar enligt en studie av Unicef listan över mest familjevänliga lagstiftningar, skriver Deutschlandfunk och Süddeutsche Zeitung. Kriterier uppges ha varit hur lång betald föräldraledighet som erbjuds samt antalet förskoleplatser för små barn.

Scenkonst

3/1 Neue Presse intervjuar Fredrik “Benke” Rydman inför premiären av Tschaikowski-klassikern i ny tappning, Nutcracker Reloaded. Föreställningen visades i januari i flera tyska städer och förenar balett med streetdance. Rydman kommenterar bland annat angående sin nytolkning; „Jag älskar när folk hatar den. När de säger att Tschaikowski vänder sig i graven. För det betyder att det är någonting nytt. Och det är precis det jag vill.“

10/4 Süddeutsche Zeitung recenserar teaterföreställningen Broken Circle som sätts upp på Stadsteatern i Karlsruhe och produceras tillsammans med Stadsteatern i Uppsala. Föreställningen baseras på Felix Van Groeningens Oscarnominerade film från 2013, The Broken Circle Breakdown.

10/5 Den svenska regissören Jakop Ahlbom sätter upp Jules Massenets Don Quichotte på Deutsche Oper i Berlin och intervjuas av Berliner Morgenpost. Han menar att om publiken ska ta med sig ett budskap hem så är det att „vi måste vara tolerantare mot människor som är annorlunda. I många människor bor en Don Quichotte.”

Sport

9/1 Spiegel Online gör ett reportage om Åre och skriver att årets alpina VM, tack vare det fantastiska landskapet och den lugna vardagsrytmen på orten, kan komma att bli en alldeles speciell upplevelse.

14/2 Flera tidningar, däribland Frankfurter Allgemeine, skriver om att kungen har trampat i klaveret genom att i SVT:s studio kalla Vasaloppet för “dötråkigt”.

20/2 Håkan Nesser skriver en artikel i Die Zeit om känslan av att vara ett hängivet fotbollsfan.

5/6 Frankfurter Allgemeine Zeitung rapporterar att Lennart Johansson, tidigare president för Uefa, som under hans ledning år 1992 införde Champions League, har avlidit, 89 år gammal.

 

Sammanställt av Linnea Magnusson, praktikant

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.