Om kulturrådsverksamheten

Sverige har utsända kulturråd som är placerade på ambassader och generalkonsulat runt om i världen, i Berlin, Istanbul, London, Moskva, Paris, Washington samt i Bryssel.

Kulturrådens övergripande uppgift är att främja kulturutbyte och stimulera den kulturella dialogen mellan Sverige och stationeringslandet. Kulturrådet i Bryssel företräder Sverige i det europeiska samarbetet på kultur-, medie- och idrottsområdet och verkar för att svenska positioner får genomslag i EU-arbetet.

Kulturdepartementet är huvudman för kulturråden, med undantag för kulturrådet i Paris som har Svenska institutet som huvudman. Kulturråden anställs för en period om tre år med möjlighet till förlängning. När ett nytt kulturråd ska utses annonseras detta bland lediga jobb på regeringen.se  www.regeringen.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Tjänsten i Peking är vakant från och med 1 februari.

På Kulturrådsbloggen kan du följa de utsända kulturrådens arbete i de länder de verkar. Här kan du läsa särskilt om deras verksamhet och projekt, men också reflektioner och analyser om ländernas kulturliv och kulturdebatt.
____________________________________

Medieansvarig för bloggen är Kulturdepartementets t.f. kommunikationschef Linda Söderberg.

Har du synpunkter på bloggarnas innehåll kan du kontakta Kulturdepartementet via registrator.