Om bloggen

Kulturrådens övergripande uppgift är att främja kulturutbyte och stimulera den kulturella dialogen mellan Sverige och stationeringslandet. Idag har Sverige nio utsända kulturråd där Kulturdepartementet är huvudman för åtta: Berlin, London, Moskva, Peking, Pretoria, Washington, Istanbul samt i Bryssel. Kulturrådet i Bryssel företräder Sverige i det europeiska samarbetet och verkar för att svenska positioner får genomslag inom EU. Svenska institutet är huvudman för kulturrådet i Paris.

På Kulturrådsbloggen kan du följa de utsända kulturrådens arbete i de länder de verkar. Här kan du läsa särskilt om deras verksamhet och projekt, men också rapporter och analyser från ländernas kulturliv och kulturdebatt.

Huvudman för kulturråden är Kulturdepartementet. Medieansvarig för bloggen är Kulturdepartementets kommunikationschef Helena Håkansson.

Har du synpunkter på bloggarnas innehåll eller struktur kan du kontakta Kulturdepartementet via registrator.