Om bloggen

På Kulturrådsbloggen kan du följa de utsända kulturrådens arbete i de länder de verkar. Här kan du läsa särskilt om deras verksamhet och projekt, men också rapporter och analyser från ländernas kulturliv och kulturdebatt.
Kulturrådet i Bryssel företräder Sverige i det europeiska samarbetet och tillvaratar svenska intressen och arbetar för att svenska positioner får genomslag.

Kulturrådens övergripande uppgift är att främja kulturutbytet med stationeringslandet och stimulera den kulturella dialogen mellan länderna. Sverige har idag nio utsända kulturråd. Kulturdepartementet är huvudman för åtta av de utsända kulturråden och de finns vid Sveriges ambassader i Berlin, London, Moskva, Peking, Pretoria och Washington, vid Sveriges generalkonsulat i Istanbul samt vid Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel. Kulturråd finns även i Paris, med Svenska institutet som huvudman.

Har du synpunkter på bloggarnas innehåll eller struktur kan du kontakta Kulturdepartementet via registrator.
Mediumansvarig för bloggen är Kulturdepartementets tf. kommunikationschef Eva Dahlén.