Om Brexit på Folk och kultur

kl. av | Taggar: , ,
Pia Lundberg, kulturråd på Sveriges ambassad i London, talar om Brexit på Folk och kultur. Foto: José Figueroa
Pia Lundberg, kulturråd på Sveriges ambassad i London, talar om Brexit och dess konsekvenser för kulturen på Folk och kultur i Eskilstuna. Foto: José Figueroa

Att vara kulturråd i Storbritannien innebär inte bara att främja svensk kultur och se till att samarbeten uppstår mellan svenskt och brittiskt kulturliv. Det har sedan jag tillträdde för knappt ett år sedan även inneburit att varje dag hålla sig informerad om Brexit, och att försöka förstå vilka konsekvenser Storbritanniens utträde ur EU kan komma att få för landets kultursektor och för kultursamarbeten mellan våra länder. För några dagar sedan talade jag om just Brexit och dess innebörd för kulturen på Sveriges största kulturpolitiska konvent, Folk och kultur.

Det är ingen lätt uppgift att förutspå konsekvenserna av något där så mycket fortfarande står oklart. Jag skulle vilja påstå att jag trodde mig ha mer klarhet i Brexitfrågan när jag kom till London än jag upplever att vi har idag. Då, för ett år sedan, trodde jag att Storbritannien skulle lämna EU under relativt ordnade former den 29 mars 2019. Idag, med mindre än 7 veckor kvar till utträdesdatumet, vet jag inte. Ingen vet. Det kan bli en ordnad Brexit, med ett avtal mellan Storbritannien och EU. Den kan inträffa den 29 mars, men tidsfristen kan också förlängas. Det kan bli en krasch ut ur EU – en hård Brexit – den 29 mars. Eller så kan det bli en ny folkomröstning, även om sannolikheten för det har minskat den senaste tiden.

Säkert är dock att den brittiska kultursektorn känner stor oro inför Storbritanniens utträde ur EU. De undersökningar som gjorts visar att över 90 procent av kulturaktörerna är emot Brexit. Kultursektorns största orosmoln gäller begränsningar av den fria rörligheten, och hur det kommer att påverka kulturutbytet med övriga Europa. Även ekonomin står i fokus och många frågar sig hur de finansierings- och stödsystem som brittiskt kulturliv hittills tagit del av ska ersättas. Andra frågor som diskuteras är hur utträdet kommer att påverka exporten av kultur och kreativa näringar, lagstiftningen inom bland annat arbetsrätt och upphovsrätt samt mångfalden inom brittisk kultur.

Utöver de mer övergripande frågorna har så gott som varje konstart sina egna bekymmer. Musikbranschen oroar sig över att det ska bli krångligare och dyrare att frakta instrument in och ut ur landet, konstnärer och gallerister över frakt av konstverk. Landets produktion av film och tv-drama kommer att drabbas hårt av utebliven EU-finansiering för europeiska samproduktioner, och frågan om sändningstillstånd diskuteras flitigt i mediebranschen då många europeiska tv-kanaler idag sänds från London.

Det är svårt att hitta fördelar med Brexit ur ett kulturperspektiv, och det var inga upplyftande fakta jag presenterade på Folk och kultur i Eskilstuna. Trots det var intresset kring seminariet stort. Kanske är det ett tecken på att viljan att samarbeta med Storbritannien är stark i den svenska kultursfären. Förhoppningsvis kan landet välja att fortsätta vara delaktigt i vissa av EU:s samarbets- och finansieringsprogram inom kulturområdet även efter utträdet, samt sluta bilaterala avtal med andra europeiska länder. Vi svenskar kan åtminstone trösta oss med att intresset för svensk kultur fortsatt är mycket stort i Storbritannien, och att viljan att samarbeta är ömsesidig.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *