Ömsesidigt lärande om kommunikation och marknadsföring när Naturhistoriska Riksmuseet möter Smithsonian

kl. av | Taggar: , , , , , , , , ,
Möte på National Museum of Natural History för att fira det nya utbytet kring kommunikationsfrågor med Naturhistoriska museet i Stockholm, stöttat av Sacc USA och Sveriges Ambassad
Möte på National Museum of Natural History för att fira det nya utbytet kring kommunikationsfrågor med Naturhistoriska museet i Stockholm, stöttat av Sacc USA och Sveriges Ambassad

Washington DC är verkligen en av världens mest imponerande muséestäder – inte minst p ga av det pärlband av elva otroligt imponerande nationella institutioner som ligger uppradade längs The Mall under samlingsnamnet Smithsonian https://www.si.edu/museums.

Alla har de öppet året runt och har fri entré, och är enorma publikdragare för besökare från hela USA och från hela världen.

Det senaste tillskottet i Smithsonians museesamling är  National Museum of African American History and Culture , som sedan starten i slutet av september 2016 –

Minister of Culture and Democracy

Alice Bah Kuhnke (på bilden bredvid Jesse Jackson) bjöds in som enda närvarande svensk tillsammans med dåvarande ambassadör Björn Lyrvall.

Museet har fått en överväldigande start, med snart 4 miljoner besökare.

Hos Smithsonian finns naturligtvis en enorm kunskap och erfarenhet samlad. Vi försöker från ambassadens sida uppmuntra till besök och lärande på museerna när vi lägger upp program för gäster. Under 2016 var bla en kulturarvsinriktad delegation med Kulturministern, riksantikvarien Lars Amreus, Ann Follin (Museet för Världskultur)  och Maria Jansén (HIstoriska museet) på besök och träffade en stor grupp för att lära sig om Smithsonians arbete med att digitalisera och tillgängliggöra samlingarna och deras syn och strategier kring kulturarvet.

Smithsonians har ett omfattande intern- och fellowship program, som är en viktig pelare i Smithsonians verksamhet. Varje år tar tex enbart https://naturalhistory.si.edu/  emot  400 interns och 270 fellows från 40 olika nationer! Deras Intern- och fellowship program är öppna for alla, oavsett bakgrund, nationalitet mm. Det är fritt fram förvem som helst att söka. De program som finns tillgängliga finns utannonserade på denna webbsida: https://www.smithsonianofi.com/internship-opportunities/

Även de andra museerna inom Smithsonian har liknande program. Målet med intern/fellow programmet for Smithsonian ar att dela med sig av den kunskap och erfarenhet som finns inom museets väggar. En intern är i huvudsak på museet för att få nya perspektiv och lära sig av museets verksamhet. En fellow anvä¤nder museets tillgångar (t ex samlingsföremålen) i sin forskning.

Nu under juni 2018 stöttar Ambassaden tillsammans med SACC USA ett sk “internship”/praktikplats för Caroline Borgudd från Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm- i en helt ny form av samarbete.

Idag träffade vi – som representanter för Ambassaden och SACC USS  tillsammans chefen för Education and Outreach, Shari Rosenstein Were, och Caroline Borgudds handledare på

museet, Barbara Stauffer för att också öppna upp för en fortsatt dialog och fler liknande utbyten och gemensamma projekt.

Tusen tack till SACC USA och alldeles särskilt till Cecilia Kullman för detta fina pilotsamarbete!

http://www.sacc-usa.org/trainee/blog/meet-cecilia-kullman-director-of-the-trainee-program/

 

Det finns en tradition av att ha samarbeten och utbyten forskare emellan, tex mellan Smithsonian och Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm, men detta är första gången en svensk medarbetare från den publika sidan deltar i ett utbyte.

Jag har därför bjudit in Caroline Borgudd att skriva en gästblogg här i början av sin praktik här i Washington D.C. som hon kommer att följa upp igen med en mer sammanfattande reflektion om några veckor – när utbytet börjar gå mot sitt slut. Läs här om hennes första intryck!

Gästblogg: Caroline Borgudd, Naturhistoriska Riksmuseet

Det är första dagen på min sex veckor långa praktikperiod. Jag står framför ingången till museernas museer – The Smithsonian National Museum of Natural History i Washington DC. Det är världens största naturhistoriska museum med över 7 miljoner besökare per år, 145 miljoner samlingsföremål och flera tusen personer som arbetar för museet på olika sätt.

Allt här är tio gånger större jämfört med mitt hemmamuseum i Stockholm, Naturhistoriska riksmuseet.

I år, under sommarmånaderna,  lämnar jag mitt arbete som marknadskommunikatör pa Naturhistoriska riksmuseet för att göra ett kommunikationsprojekt hos The Smithsonian. Efter mina fyra år på Naturhistoriska riksmuseet har jag sett att det sker många spännande internationella utbyten forskare emellan, men att utbuds- och kommunikationsenheterna ofta sneglar på andra branschkollegor i Sverige. Jag vill utmana detta arbetssätt, få upp kommunikationsfrågor i ett nytt ljus och leta efter nya möjligheter utanför Sveriges gränser.

Jag är på The Smithsonian som “fellow” för att lära mig något nytt, få nya perspektiv samt bidra till utveckling för båda museerna.

Under sex veckor ska jag belysa kommunikationsfrågan: Hur kan The Smithsonian National Museum of Natural History bli mer relevant för en lokal målgrupp? Det är en utmaning för Smithsonian idag. Besöksmålgrupperna utgörs till 80 % av inhemska turister, 10 % utländska turister och bara 10 % lokala Washington DC-bor. På Naturhistoriska riksmuseet är relationen i stort sett den motsatta. Hur kommer det sig att vi skiljer oss åt och vad kan vi båda dra för lärdom av det?
The Smithsonian vill öka sin förståelse för hur ett ledande internationellt museum också kan vara relevant för det lokala samhället. I studien är min uppgift att analysera detta. Projektet kommer att kartlägga vilka behov lokala målgrupper har vad gäller museibesök. Studien kommer också att beskriva hur andra lokala aktörer agerar för att skapa relevans. Målet med studien är att ta fram rekommendationer för hur The Smithsonian i högre utsträckning kan nå lokala målgrupper.

Jag är så nyfiken! Vilka frågor har museerna gemensamt? Hur skiljer vi oss åt? Vad efterfrågar lokala familjer i Washington DC? Kan ett museum vara en turistmagnet och samtidigt möta den lokala befolkningen? Finns det en motsättning? Vad kan vi lära oss av andra aktörer? Mitt sinne är öppet. Nu tar jag steget och kliver in.

Vad väntar?

caroline b

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.