Pressfrihet under pandemin-viktigare än någonsin

kl. av | Taggar: , , , , , , , , , , , ,

Den 4 maj arrangerande ambassaden tillsammans med International Center for Journalists ett webbinarium om pressfrihet. Cilla Benkö från Sveriges Radio var en av talarna. Diskussionen handlade bland annat om dagens utmaningar för media, där otillbörlig påverkan från vissa regimer samt finansiella svårigheter lyftes fram som särskilt svåra. Desinformation och propaganda diskuterades, med kinesiska exempel, liksom pressfriheten i USA .

Den här bloggen baseras på pressrådet Lars-Erik Tindres sammanfattning om webinariet.

Som en del i arbetet med demokratisatsningen #drivefordemocracy, hade ambassaden planerat en rad seminarium och panelsamtal på temat press- och yttrandefrihetens betydelse för demokratin under våren. I anslutning till Världspressfrihetsdagen arrangerade ambassaden den 4 maj ett webbinarium tillsammans med International Center for Journalists (ICFJ), en intresseorganisation med huvudkontor i Washington D.C. som arbetar globalt för att förbättra journalisters arbetsförhållanden.

Webbinariet – A free press is even more vital in the age of COVID-19 – modererades av ICFJ:s vice ordförande Sharon Moshavi och samlade tre talare: Cilla Benkö, VD Sveriges Radio; Melinda Liu, chef för Newsweeks redaktion i Peking samt Jason Rezaian, journalist vid Washington Post som bl.a. varit tidningens korrespondent i Teheran.

Nedan återfinns några sammanfattande kommentarer från det timslånga samtalet, som går att återse i sin helhet via ICFJ:s kanal på Youtube.

Cilla Benkö menade att två av de största utmaningarna för fri media idag var ökande otillbörlig politisk påverkan och bristande finansiering. Det fanns nu en rad exempel på regimer som använde pandemin som förevändning till att införa en mer restriktiv miljö för journalister att verka och rapportera. Kina nämndes som exempel, något som Melinda Liu kunde exemplifiera. Liu återgav situationen för ett dussintal utländska kollegor i Peking, där regimen hänvisat till restriktioner relaterade till kampen mot covid-19 för att först dra tillbaka presslegitimation, och därefter ej förlänga visum med hänvisning till att journalisterna inte hade pressackreditering. Liu menande vidare att den relativa pressfriheten i Hongkong utmanades och försämrades i snabb takt. ”Dagarna är räknande”, menade Liu, när en journalist kan utgå från Hongkong som bas för att rapportera sanningsenligt om fastlandskina.

Den ekonomiska mycket svåra situation som i coronavirusets spår sveper fram globalt kommer att påverka medieklimatet negativt, lyfte Benkö fram.

Jason Rezaian menade att det fanns vissa oroväckande utmaningar för mediefriheten i USA, inte minst gällande säkerheten för journalister.  President Trump utsätter inte sällan journalister  för personliga påhopp.  ”Trumps hårda kritik av media har blivit mer personifierad”, menade Rezaian, något som riskerar att verka hämmande för journalisters vilja och beredskap att rapportera fritt utan rädsla för repressalier från mindre nogräknade anhängare av mediekritiken.

På temat desinformation och propaganda uppfattade Melinda Liu ett förändrat tonläge bland vissa kinesiska, företrädesvis yngre, diplomater och partiföreträdare. Fenomenet benämndes wolf worrior diplomacy, namngett efter en växande filmgenre där företrädare för det officiella Kina actionfyllt besegrar motståndare på vita duken, både fysiskt och intellektuellt. Liu beskrev en mer konfrontativ ton från aktörer som inte tvekar att sprida konspirationsteorier och utmåla meningsmotståndare i både förenklande och förödmjukande ordalag, ”med inspiration från president Trump”.

Ambassaden har samarbetat nära med ICFJ i kommunikationen före och under webbinariet. Tack vara partnerorganisationens globala nätverk av journalister nådde budskapet lyssnare på flera kontinenter. En journalist från Jordanien sammanfattar:

“Thank you for giving me the opportunity to listen-in to this most useful discussion. Melinda’s aggressive new twitterers in China and Jason’s stories on Iran will keep us awake and alert on what to watch-out for. Celia Benko confirmed what we already know about Sweden’s genuine support to freedom of the press. Thanks to the Swedish Embassy in Washington, to Sharon Moshavi and ICFJ for making this event possible.”


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.