Rådsmöte och seminarium om yttrandefrihet i Bryssel den 31 maj

kl. av | Taggar: , , , , ,

På dagordningen för rådsmötet står bl.a. en presentation av ett reviderat AV-direktiv som förväntas antas av kommissionen denna vecka, d.v.s. den 25 maj.

EU:s ministrar ansvariga för kultur- och audiovisuella frågor kommer på rådsmötet att diskutera behovet av och möjligheter att stärka den gränsöverskridande rörligheten för europeiskt audiovisuellt innehåll. Det diskussionsunderlag som tagits fram av det nederländska ordförandeskapet utgår från frågan om vilka politiska verktyg som är mest lämpade på nationell och europeisk nivå för att stödja en ökad rörlighet för europeiskt audiovisuellt innehåll över nationsgränserna.

Det nederländska ordförandeskapet har föreslagit rådsslutsatser om den europeiska digitala kulturarvsplattformen Europeanas roll i syfte att tydliggöra ramar och inriktning för den framtida utvecklingen. Slutsatserna behandlar dels utgångspunkter och motiv för verksamheten, dels strukturen både avseende ekonomi och styrform. Rådet föreslår att kommissionen tar över ansvaret för kärnverksamheten enligt sin upphandlingsmodell.

Under övriga frågor kommer bl.a. att informeras om ett kommande förslag rörande ett Europeiskt år för kulturarv 2018.

På idrottsområdet har det nederländska ordförandeskapet prioriterat frågan om att förbättra förutsättningarna för att kandidater till stora idrottsevenemang ska få sin kandidatur prövad på öppna och likvärdiga villkor där evenemanget präglas av en god styrning i dess olika faser. Medlemsstaterna, kommissionen och idrottsrörelsen uppmanas i rådsslutsatser till insatser för att på olika sätt främja idrottens utveckling inom detta område.

Övriga frågor kommer bl.a. att beröra en studie om idrottens särart samt kommissionens planer för den europeiska idrottsveckan 2016.

På eftermiddagen den 31 maj organiserar EU-representationen, tillsammans med organisationen Utgivarna, ett seminarium med anledning av att den svenska tryckfrihetsförordningen i år fyller 250 år. Fokus för seminariet kommer att ligga på yttrandefrihetsfrågor i ett bredare perspektiv, inte minst mot bakgrund av att yttrandefriheten i vissa fall hotas såväl inom EU som globalt. Förutom Ambassadör Anders Ahnlid kommer bl.a. statssekreterare Per Olsson Fridh från Kulturdepartementet, Hanna Stjärne från SVT och Europaparlamentsledamoten Cecilia Wikström att delta.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *