Redogörelse-tillgänglighetsrapport

Tillgänglighet för Kulturrådsbloggen
Det här dokumentet beskriver hur Kulturrådsbloggen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. Kulturdepartementet står bakom webbplatsen och strävar efter att så många som möjligt ska kunna tillgodogöra sig innehållet.

Hur tillgänglig är webbplatsen
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

För dig som använder skärmläsare

  • HTML-taggar används vid formatering av text. På webbplatsen kan det förekomma taggar som <b> och <u> som ett sätt att formatera text. Riktlinjen är istället att definiera allt utseende med CSS-kod så att det separeras från HTML-strukturen.

Hur vi testat webbplatsen
Vi använder ett automatiskt verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem. Vi gör även manuella granskningar av webbplatsen löpande.

Denna tillgänglighetsredogörelse publicerades den 20 oktober 2020 och uppdaterades senast den 20 oktober 2020.