Satsning på medie- och yttrandefrihet i London

kl. av | Taggar: , , ,
I panelsamtalet “Defending Media Freedom” 2020 deltog Helen Boaden, tidigare BBC-chef, professor Charlie Beckett, London School of Economics, Fraser Nelson, The Spectator, Cilla Benkö, vd Sveriges Radio och journalisten David Aaronovitch. Foto: Ambassaden London

Yttrande- och pressfrihet har blivit fokusfrågor för Sveriges ambassad i London, inom ramen för regeringens demokratisatsning.

Storbritannien är hemvist för flera av världens mest ansedda och inflytelserika medier, inte minst i Sverige. Britterna diskuterar gärna mediefrihet och agerade värdland för den första “Global Conference for Media Freedom” år 2019 tillsammans med Kanada.

Frågor som rör press- och yttrandefrihet är relevanta och givande att diskutera på en bilateral nivå, då framväxten av populistisk alternativmedia, hot och hat mot journalister samt spridning av ”fake news” i allra högsta grad är ett globalt fenomen. Satsningen har fått mycket positiv respons från mediefrihetsorganisationer och journalister.

Panelsamtal med medierepresentanter på residenset

Startskottet blev panelsamtalet “Defending Media Freedom” på ambassadens residens strax före pandemins utbrott i Storbritannien. Namnkunniga brittiska mediechefer, journalister och akademiker medverkade och från Sverige deltog statssekreterare Helene Öberg och Sveriges Radios vd Cilla Benkö. Samtalet modererades av journalisten och BBC-profilen David Aaronovitch och följdes av nätverkande och middag. Evenemanget resulterade i engagerade samtal om vikten av ett fritt och demokratiskt medielandskap och gav ambassaden nya och värdefulla kontakter.

Partnerskap med brittisk organisation för pressfrihet

Under pandemiåret har dialogen mellan ambassaden och kontakter på pressfrihetsområdet – både gamla och nya – fortsatt. I höstas inledde ambassaden ett formellt partnerskap med den brittiska pressfrihetsorganisationen Rory Peck Trust, vars arbete vi följt i ett par års tid. Ambassaden beviljade stöd till organisationens Martin Adler Prize, ett pris som årligen tilldelas en frilansjournalist som verkar i den svenske journalistens anda. 2020 års mottagare av priset blev den palestinska journalisten Maha Hussaini som bevakar palestiniernas situation i Gaza för Middle East Eye.

Ambassadör Torbjörn Sohlström talade på den internationellt uppmärksammade prisutdelningen Rory Peck Awards, som denna gång ägde rum digitalt. Ambassaden och Sverige har lyfts fram stort i både mediebevakning och Rory Peck Trusts egen kommunikation kring priset. Vi ser fram emot att fortsätta både samarbetet med Rory Peck Trust och de viktiga svensk-brittiska samtalen kring medie- och yttrandefrihet de kommande åren.

Denna text har även publicerats på Regeringskansliets intranät Klaranätet. Textförfattare: Sofia Lundström och Pia Lundberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.