Slovakien tar över EU-ordförandeskapet

kl. av | Taggar: , , , ,

Slovakien tar idag över EU-ordförandeskapet i rådet för det närmaste halvåret. På ett övergripande plan vill det slovakiska ordförandeskapet arbeta för att motverka fragmentering inom Europa och samtidigt åstadkomma konkreta resultat för de europeiska medborgarna. Fyra områden ligger i fokus: ekonomiska frågor (EU:s budget, översynen av långtidsbudgeten, EMU-frågor, bankunionen och finanspolitiska unionen), inre marknadsfrågor och Energiunionen (digitala inre marknaden, energisäkerhet, energieffektivisering), migrationsfrågor (ett hållbart migrations- och asylsystem, inre säkerhetsfrågor, gränskontrollfrågor, Schengen, legal migration), samt globala frågor (internationella handelsavtal, utvidgningsfrågor, Östliga Partnerskapet, transatlantiska länken, gemensamma säkerhetsstrategin).

Man kan dock med fog fråga sig hur mycket av detta som kommer att kunna hanteras då slovakerna sannolikt blir fullt sysselsatta med att hantera alla frågor relaterade till Brexit.

Inom mina bevakningsområden (kultur, audiovisuella frågor och idrott) avser det slovakiska ordförandeskapet prioritera följande frågor:

Implementeringen av den digitala inre marknaden är, som nämnts ovan, en av Slovakiens övergripande prioriteringar under ordförandeskapet och inom ramen för denna kommer förhandlingar om ett reviderat AV-direktiv att bli den stora frågan under hösten på AV-området. Slovakien avser att presentera en lägesrapport vid rådsmötet i november.

På kulturområdet kommer man att behandla kommissionens förslag om ett europeiskt år för kulturarv 2018 samt en halvtidsutvärdering av rådets arbetsplan för kultur (2015-2018). Man planerar också för att ta upp frågan om kulturens roll i EU:s internationella relationer som en diskussionspunkt vid rådsmötet i november.

På idrottsområdet kommer det slovakiska ordförandeskapet att prioritera frågor rörande utbildning inom och genom idrotten, talangutveckling, idrottsdiplomati samt idrottens betydelse för individuell utveckling.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *