Stor barnteatersatsning i Turkiet med Unga Klara

kl. av | Taggar: , , , , , , , , , , , , , , ,
Lanseringen av projektet ACT på Generalkonsulatet i Istanbul

I september hade vi det stora nöjet att vara med och lansera Unga Klaras tvååriga projekt ACT – Artistic Freedom and Children’s and Youth’s perspective in the Arts in Turkey på generalkonsulatet. Projektet har utvecklats tillsammans med Unga Klaras partners Kadir Hasuniversitetet i Istanbul, teaterkompanierna Mordem Arts Centre i Diyarbakır och K2 Urla Breathing Area i Izmir.

Satsningen är fokuserad på att stärka barnteatern i Turkiet. Det konstnärliga utbytet är inte Unga Klaras första samarbete med turkiska partners, men det är första gången som Unga Klara nu genomför ett omfattande, fördjupat samarbete med tre olika partners i tre olika turkiska städer. Vi har bett Unga Klaras VD Stefan Hansen och Özlem Ozhabes teaterdirektör vid Kadir Hasuniversitet att berätta lite om projektet och om varför det är så viktigt här i Turkiet.

Från Unga Klaras workshop på Kadir Hasuniversitetet 

”Detta mångbottnade och komplexa samprojekt har tagit flera år att förbereda, utveckla och planera. Initiativet till projektet kommer utifrån en längtan och ett behov av att utbilda konstnärer, pedagoger och andra intressenter att arbeta konstnärligt och dramapedagogiskt med målgruppen barn och unga. När vi pratar om barnteater, menar vi i själva verket att skapa förutsättningar för ett slags barnrevolution. Barn är den minoritet i samhället som har minst makt över sina egna liv. Vuxna ansvarar och bestämmer över barn: målsmän uppfostrar barnet, skolan utbildar barnet, men vad kan konstnären spela för roll för ett sannings- och dramatiktörstande barn? 

Den vuxna konstnären kan spela rollen som den alternativa vuxna. Denna vuxna som möter barnet i dialog och utbyte, i konsten, i nuet och i varande, istället för det som barnet oftast är van vid: i in- och underordnande. Häri ligger en konstsyn och ett barnperspektiv som i grunden är revolutionerande, eftersom vuxenvärldens normer och samhällets syn på barn ofta reducerar barnet till en icke-intellektuell, osjälvständig och konstnärligt ointressant varelse. Vad händer om vi skapar konst för barnet som håller minst lika hög kvalité och konstnärlig frihet som konst för vuxna? En liten, stor samhällsrevolt, skulle vi säga.

Vårt tvååriga projekt inleddes strax före sommaren 2022 med en omfattande auditionprocess och har nu resulterat i att 21 scenkonstnärer från tre turkiska städer är engagerade i projektet, som inleddes med en veckas workshop i att skapa teaterkonst med ett barnperspektiv på Kadir Has University. 

Från Unga Klaras workshop på Kadir Hasuniversitetet 
Från Unga Klaras workshop på Kadir Hasuniversitetet 

Därefter kommer deltagarna att träffas digitalt under hela projektet, hålla ett flertal workshops i de två andra städerna, producera egna föreställningar och presentera produktionerna i sina respektive städer såväl som på en festival i Istanbul 2024. Projektet genomförs med stöd av Svenska Institutet Creative Force och i samarbete med Sveriges generalkonsulat och Svenska forskningsinstitutet i Istanbul samt Teaterhögskolan i Malmö.

Det är något särskilt när konstnärer från olika teatrar, olika städer och olika länder samlas och möts för att arbeta praktiskt med barnperspektivet och sina minnen av den egna barndomen. Deltagarna är också mycket meriterade, i gruppen skådespelare ingår utbildade psykologer, scenografer och lärare.

Unga Klaras dramaturg Erik Uddenberg och konstnärlig ledare Gustav Deinoff höll i september den mest varma, initierade och genomgripande workshop i kunskaps- och metodikutveckling inom scenkonst för barn och unga för projektets 21 scenkonstnärer från Diyarbakir, Izmir och Istanbul. Veckan efter anslöt dessutom Pelle Hanæus, lärare vid Teaterhögskolan i Malmö, och ledde en workshop om att synliggöra olika perspektiv och erfarenheter i en grupp. 

Mottagandet visade att det finns stora ambitioner och mycket målmedvetenhet och kompetens i denna grupp. Jag är övertygad om att detta komplexa och mångbottnade tvååriga, bilaterala projekt kommer ha en djup påverkan på många, många konstnärer, pedagoger och universitetsföreträdare i Turkiet och Sverige; för att inte slutligen tala om publiken. Mera teater!”

Stefan Hansen, VD Unga Klara

Från Unga Klaras workshop på Kadir Hasuniversitetet 

”I Turkiet råder en stor brist på kvalificerade lärare som arbetar inom ungdoms- och barnteater och det finns väldigt få utbildningar inom pedagogik och tillämpad teater för just barn och unga. Vi tror att teaterkulturen i Turkiet behöver förbättras inom en rad områden. De senaste åren har vi arbetat med att hitta sätt att implementera barn- och ungdomsteater i vår läroplan, bland annat genom att utforma en ny gren i vårt kandidatprogram och genom att öppna ett nytt MA-program inom berörda ämnen.

Ett annat problem är att man ofta glömmer bort andra delar av Turkiet, trots att de är lika engagerade, har sina egna berättelser och kontexter. För att genomföra en förändring tror vi på vikten av att inkludera människor, kunskap, språk och berättelser från olika delar av landet. Detta ligger som grund bakom idén att bjuda in sju deltagare från tre olika städer och regioner i Turkiet; Diyarbakır, Izmir och İstanbul, vilket vi nu har genomfört.

Ungdomar och barn i Turkiet behöver en röst, ett erkännande och friheten att skapa. Pressande studier, det starka traditionella kulturen, begränsningar för unga kvinnor samt oron över framtiden leder till att ungdomarna har det svårt att utvecklas fritt. Barn och unga behöver kreativa verktyg för att uttrycka sig och en trygg plattform där de får höras och ta plats.

Vi är övertygade om att genom att utbilda kvalificerade workshopledare runt om i landet som arbetar med ungdomsteater och vars erfarenhet, engangemang, kreativitet och öppenhet, kan bidra till att etablera grunderna för en långsiktig läroplan för barnteater. Vi tror att vårt samarbete med Unga Klara och Malmö Teaterhögskola kommer att stärka oss i detta arbete”.

Özlem Ozhabes, Teateransvarig Kadir Hasuniversitetet i Istanbul.

Från Unga Klaras workshop på Kadir Hasuniversitetet 

ACT – Artistic freedom and Children’s and youth’s perspective in the arts in Turkey är ett samarbete mellan Unga Klara, Kadir Hasuniversitetet i Istanbul, teaterkompaniet Mordem Arts Centre i Diyarbakır och K2 Urla Breathing Area i Izmir och pågår till 2024. Projektet genomförs med stöd av Svenska Institutet Creative Force och Teaterhögskolan i Malmö i samarbete med Svenska forskningsinstitutet och Sveriges generalkonsulat i Istanbul.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.