Sverige möter Soweto i Poetry Slam – och alla vinner

kl. av | Taggar: , ,

Gästbloggat av ambassadens praktikant Samir Lazrak

Den sydafrikanska delen av det svensk-/sydafrikanska poesiutbytet #SE_SA har just avslutats. #SE_SA utgör en del av det pågående poesiutbytet mellan Sverige och Sydafrika genom flera större och mindre projekt. De svenska poeterna, Amer Sarsour, Olivia Bergdahl och Henry Bowers besökte Sydafrika mellan den 19e – 28e februari och har följt ett fullsmockat schema – bestående av allt från workshops och skolbesök till framträdanden samt tv- och radiointervjuer.

Utbytet organiserades av Sveriges ambassad i Pretoria, Reginateatern och poesifestivalen Ordspråk, Tshwanes kommun och den lokala organisationen Hear My Voice SA. Projektet fokuserade vid två punkter: för det första att möjliggöra öppna, tillgängliga och ocensurerade plattformar för unga sydafrikaner att uttrycka sig, och för det andra att underlätta och möjliggöra kontaktskapande och utbyte mellan svenska och sydafrikanska poeter. Samarbetet uppstod mellan Uppsalas internationella poesifestival Ordspråk och den lokala organisationen. Vinnarna av tävlingsmomenten i Ordspråk gavs möjligheten att delta i utbytet med Sydafrika; vinnaren av poesitävlingen Speak Out Loud SA i Sydafrika kommer i sin tur att resa till Sverige och Uppsala.

Olivia Bergdahl på Soweto Theatre
Olivia Bergdahl på Soweto Theatre

”Är det möjligt att älska den konstiga? Det du egentligen frågar är ‘Är det möjligt att älska mig?’ Och svaret blir: Där människor finns, finns kärlek, så finns du där människor finns, finns du i kärlek. Med andra ord: Ja.”

(Olivia Bergdahl, Liten katekes för den konstiga)

 

Projektet är en fortsättning av pågående poesiutbytet mellan Sverige och Sydafrika, som bland annat har involverat den sydafrikanska poeten Koleka Putumas besök i Botkyrka och Stockholms internationella poesifestival 2017. Den svenska författaren och poeten Athena Farrokhzads stundande besök i Sydafrika under 2018 utgör en del av det fortsatta utbytet mellan länderna. Vår förhoppning är att de samarbeten som redan ägt rum mellan svenska och sydafrikanska kommuner skall komma att utvidgas, och förhoppningsvis också kunna leda till samarbeten på regional nivå.

Utbytets målsättning summeras i sju punkter:

  • att skapa en plattform som skapar ny publik och tillgång till den internationella marknaden för de deltagande poeterna.
  • att underlätta institutionaliserade utbyten av erfarenheter, idéer och resurser mellan svenska och sydafrikanska poeter.
  •  att skapa förutsättning för personlig och professionell utveckling för poeterna.
  • att uppmuntra poeterna att genom kunskapsspridning agera ambassadörer för sina respektive länder
  • att genom aktiviteter ge gästande poeter kännedom om respektive mottagarland så att de i sin tur kan dela med sig av denna kunskap efter utbytet.
  • att etablera en interkontinetal artistisk dialog för att uppmuntra en bred och komparativ dialog mellan länderna.
  • Sist men inte minst ämnar projektet att möjliggöra långvariga och personliga band mellan de deltagande poeterna.
Svenska & sydafrikanska poeter efter genomförd workshop på University of Pretoria
Svenska & sydafrikanska poeter efter genomförd workshop på University of Pretoria

De svenska deltagarna startade utbytet så fort de stigit upp för dagen. En direktsänd intervju i den nationella sydafrikanska TV-kanalen SABC avlöstes av intensiva workshops på University of Pretoria. Dagarna efter följde samma mönster och under utbytets gång stod de svenska gästerna för totalt sju framträdande och deltog i fem workshops, paneldiskussioner, intervju i SABC:s engelskspråkiga radiokanal SAfm, samt fika och samtal om kultur med Tshwanes borgmästare.

Jag deltog själv på flera av aktiviteterna och slogs gång på gång av både de svenska och de unga sydafrikanska poeternas entusiasm, energi och vilja att nå ut med sina känslor, upplevelser och erfarenheter. Att höra om upplevelser som allt för ofta är väldigt långt bort från ens egna vidgar perspektiv och skapar en djup och faktiskt förståelse av de erfarenheter som förmedlas.

Framträdande på Poetry in a cup
Framträdande på Poetry in a cup

Dikterna framfördes på olika språk: svenska, engelska, Xhosa, Zulu, o.s.v., trots detta uppstod ett faktiskt utbyte och förståelse mellan poeterna. Unga poeter från Sydafrikas townships berördes av berättelsen om en kioskägare i Uppsala, medan svenskarna rördes av upplevelserna av strukturell rasism och apartheids arv i Sydafrika. Dikternas förmåga att projicera allmänmänskliga känslor ledde ständigt in i diskussioner om tvärkulturella likheter snarare än skillnader, och om människans förmåga att överskrida språkliga barriärer.

Under utbytets gång besökte de svenska poeterna flera låg- och mellanstadieskolor i olika socio-ekonomiskt marginaliserade områden, så kallade townships, runtom Pretoria och Johannesburg, där de föreläste om poesi och dess olika uttryck för eleverna. Townships utgör ett levande arv efter apartheidregimens förtryck, då den icke-vita majoritetsbefolkningen förvisades till dessa geografiskt designerade områden som en del av segregationspolitiken. Än idag befinner sig invånarna i dessa områden ofta i den yttersta marginalen av samhället. Poeternas besök i just dessa områden var extra viktigt för att kunna engagera unga i områden som oftast är åsidosatta och vars historier behöver berättas, och inte minst att möjliggöra plattformar för unga att uttrycka sig på.

Skolbesök i township, bild från @kunghenrybowers, instagram.
Skolbesök i township, bild från @kunghenrybowers, instagram.

 

Resans höjdpunkt – för oss som följt projektet – ägde rum på Soweto Theatre under tisdagskvällen. Under eventet Sweden meets Soweto framträdde de svenska gästerna tillsammans med de lokala poeterna Ntsiki Mazwai, KB Kilobyte och Grace Zwane med ett gästframträdande av den Kamerunska poeten Lydol La Slameuse som var i Johannesburg på Goetheinstitutets inbjudan. Framträdandet på Soweto Theatre satte punkt för de svenska gästernas deltagande i #SE_SA, vem som kommer att representera Sydafrika i Uppsala till hösten har inte avgjorts än. Men, vi ser väldigt mycket fram emot en uppföljning av de gångna veckornas utbyte!

Projektet genomförs med stöd av Kulturrådet, Svenska Institutet och Sveriges ambassad i Pretoria i samarbete med Ordsprak och Hear My Voice.

Gästbloggat av ambassadens praktikant Samir Lazrak

One response to “Sverige möter Soweto i Poetry Slam – och alla vinner

  1. Det var kul att träffas och jag håller med om att det var en fantastisk kväll i Soweto. Glöm inte att kolla Sammy Marks museum! Ha det bra och hälsa Hedda och de andra på ambasaden

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *