Sydafrikaner på turné i Stockholm slås av cyklande riksdagsledamöter och gråtande politiker

kl. av | Taggar: , , , ,

Sydafrika hamnar konsekvent högre på flera demokratiindex än de flesta andra unga demokratier. Trots många utmaningar har landet en bättre placering på Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex än exempelvis Spanien, Polen, Ungern och samtliga länder på Västra Balkan. Även vad gäller konstnärlig frihet och yttrandefrihet står sig Sydafrika starkt i jämförelse med andra unga demokratier.

IMG_7555

När SIPRI:s årliga Stockholmsforum (Stockholm International Peace Resreach Institute) gick av stapeln den 8:e maj under temat The Politics of Peace, kom Sydafrikanska konst- och kulturperspektiv att bli ett av flera fokus. Konferensens tredagarsprogram innehöll två punkter initierade av ambassaden i Pretoria. Den första kombinerade konferensens inledande middag med utdelning av det svenska Hiroshimapriset till den sydafrikanske dramatikern Mike van Graan.

Prisutdelningen följdes av utdrag ur tre av van Graans pjäser (en politisk satir och två dramer). Den timslånga föreställningen gestaltade olika konflikt- och yttrandefrihetsfrågor och många i publiken, som bestod av politiker, aktivister och forskare inom freds- och konfliktfrågor, grät under föreställningen.   Vid prisutdelningen höll van Graan ett tal som betonade kopplingen mellan kultur, visionärt ledarskap och hållbar, fredlig utveckling.

31959179_10155547056918004_2312646490813628416_n
Skådespelaren Daniel Mpilo Richards på SIPRI

SIPRI:s huvudprogram innehöll även ett rundabordssamtal under titeln Capturing Hearts and Minds – Media and Arts for Peace. Denna session var resultatet av ett samarbete mellan Kulturrådet vid ambassaden i Pretoria och Geneva Centre for Security Policy. Rundabordssamtalet förde samman artister, journalister, forskare och biståndsorganisationer från Sydafrika, Syrien, USA, Irland och Sverige för diskussion rörande kulturens roll i konflikter och för konfliktprevention.

Medverkade gjorde:

Mike van Graan, playwright, Ottilia Anna Maunganidze, Head of Special Projects, Institute for Security Studies (ISS), Hedda Krausz Sjögren, Counsellor for Cultural Affairs, the Embassy of Sweden in Pretoria, Hani Abbas, Cartoonist, Swissinfo, Redi Tlhabi, Journalist, producer and talk show host, Iyad Kallas, Programming Director, SouriaLi Radio, Jack Farrell, Project Manager, Design, Monitoring and Evaluation (DME) for Peace, Search for Common Ground,  Lindsey Doyle, Strategic Development Officer, Media and Arts for Peace, Heba Aly, Director, IRIN News

32089299_10155548626203004_5436196546712436736_n

IMG_7556
Redi Tlhabi, Mike van Graan och Hela Aly vid SIPRI, rundabordssamtal. I bakgrunden ambassadör Iqbal Jhazbhay

De två programpunkterna som ambassaden var involverad i syftade till att främja en diskussion om ”mjuka” verktyg inom säkerhetsområdet samt analysera på vilket sätt konst, kultur och media spelat och spelar en roll under och efter konflikt med utgångspunkt i erfarenheter från bland annat Sydafrika och Syrien.

 

Den sydafrikanska journalisten Redi Tlhabi besökte även riksdagen under sin Stockholmsvistelse. Besöket resulterade i en oväntad public diplomacy-hit när Tlhabis tweets från Sveriges Riksdag till sina över 400 000 sydafrikanska följare skapade nationell debatt i Sydafrika rörande parlamentariska privilegier. Tlhabi, som även medverkade i ambassadens programpunkt på SIPRI, framhöll svenska riksdagsledamöter och ministrar som ett gott exempel på politiker eftersom de beter sig som ”vanliga” människor; de cyklar, äter i cafeterian, åker inte omkring med korteger och har inte gratis flygresor för familjen flera gånger om året osv. Hennes tweets från Riksdagen delades över 300 gånger under den första dagen.

32116196_10155554745108004_8467513979520942080_n

De kulturella inslagen gjorde succé vid årets SIPRI-forum. De medverkande artisterna gjorde också framföranden i Malmö vid ICORN-konferensen och hade en lång rad möten med svenska kulturinstitutioner. Inför nästa års konferens överväger ambassaden att undersöka möjligheterna att bygga vidare på detta perspektiv. Förslagsvis skulle ambassaden bland annat kunna utnyttja sitt kontaktnätverk för att bidra med substans som har förankring även i några av Sydafrikas grannländer.

Kulturarvets betydelse i konflikt, inte minst ekonomiskt, uppmärksammas alltmer. Föremål och produkter som är starkt kopplade till länders identitet och kultur, däribland kulturarvsföremål och även utrotningshotade djur, används i allt högre grad för att finansiera exempelvis extremistgruppers verksamhet genom stöld, tjuvjakt och vidare distribution genom auktionsfirmor och affärsnätverk.

 

Kulturrådets Twitterkonto hade över 100 000 besök under SIPRI-konferensen. SIPRIs ordförande och FNs tidigare vice generalsekreterare, Jan Eliasson, Twittrade uppskattande om Sydafrikanernas deltagande på konferensen och de kulturella inslagen:

fullsizeoutput_2f3c

Många nya kontakter mellan svenska och sydafrikanska konstnärer etablerades.

Policy Brief kommer att sammanställas från Media and Arts for Conflict Prevention.

Podcast från rundabordssamtalet Media and Arts for Conflict Prevention i produktion.

Intresse för uppföljning i Sydafrika hos en rad aktörer.

 

Tematiken i både föreställning och rundabordssamtal har hög relevans för frågor som rör yttrandefrihet, konstnärlig frihet och journalisters säkerhet – och ”shrinking space”. Sydafrikas moderna historia och nuvarande situation – en ung demokrati som, delvis framgångsrikt, brottats med de hot mot demokrati och mänskliga rättigheter som många av världens länder står inför, kan ge värdefulla insikter för aktörer från andra delar av världen, inklusive för länder i norra Europa, som mer nyligen konfronteras med hur omgivande konflikter och säkerhetshot inverkar negativt på demokrati och yttrandefrihet.

Vidare berördes under rundabordssamtalet även Sveriges roll och stöd till civilsamhälle och kulturutövare och konstinstitutioner under apartheid. Det finns fall som visar på hur denna typ av gediget och långvarigt stöd under diktaturen spelat en avgörande roll inte minst för en generation av svarta konstnärer som slagit igenom nationellt och internationellt efter 1994 och som framförallt, stod redo med kvalitativ konstnärlig utbildning och erfarenhet i bagaget, att gestalta det nya Sydafrika. Det saknas dock både kvantitativa och kvalitativa studier på området, inte bara i Sydafrika utan generellt. Här är arbetet som Search for Common Ground gör, av intresse och det kan vara relevant för svensk del att stötta och initiera djupare analyser av det svenska stödets långsiktiga effekter för yttrandefrihetens relativt starka ställning i Sydafrika.

https://www.sipri.org/events/2018/2018-stockholm-forum-peace-and-development

http://hiroshimafoundation.net/press-releases/

Fina dagar i Stockholm med andra ord!

IMG_7558
Ottilia Maunganidze från ISS på tur i Stockholm
IMG_7557
Hedda och ambassadkollegan Rosanela Pierce

 

 

One response to “Sydafrikaner på turné i Stockholm slås av cyklande riksdagsledamöter och gråtande politiker

  1. Vilken insats du gör Hedda! Så otroligt kul att käsa om dessa verksamheter och människor.
    Tack för allt du gör för Sverige-Sydafrika kontakter

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *