Etikett: audiovisuella direktivet

EU-medborgarinitiativ om mångfald i medierna

Ett medborgarinitiativ har tagits för stärkt skydd av mångfalden i medierna. Vad är då ett EU-medborgarinitiativ? EU-medborgarinitiativet infördes genom Lissabonfördraget den 1 december 2009 och syftar till att öka medborgarnas inflytande i unionens arbete. Ett EU-medborgarinitiativ är en uppmaning till EU-kommissionen att föreslå lagar på områden där EU har befogenhet att stifta lagar. Det måste … Läs mer om “EU-medborgarinitiativ om mångfald i medierna”