Etikett: e-böcker

Informellt kulturministermöte i Turin

Pampig inramning till kulturministrarnas möte i Turin EU:s kulturministrar träffades den 24 september i Turin på ett s.k. informellt kulturministermöte. Vad är då ett informellt ministermöte och hur skiljer det sig från vanliga rådsmöten som sker i Bryssel? Kort kan man säga att informella ministermöten sker på initiativ av sittande ordförandeland, i detta fall Italien, … Läs mer om “Informellt kulturministermöte i Turin”

Vad är en ”kulturell strategi i den digitala eran”?

Frankrike tog upp denna fråga på kulturministrarnas senaste rådsmöte i november 2013. Man önskar att EU tar ett samlat grepp om frågor som är kopplade till det kulturella innehållet i den digitala miljön. Ett huvudsyfte är att främja kulturell mångfald, bl.a. genom att se till att andra politikområden, som den inre marknaden, skatter, statsstöd, handel … Läs mer om “Vad är en ”kulturell strategi i den digitala eran”?”