Etikett: Europeiska rådet

Hur kan EU fungera bättre?

Bör Europeiska rådets inflytande över lagstiftningen minska? Bör rådets olika formationer göras om till förberedande organ ”utskott”? Bör möjligheten att ta beslut i den s.k. första läsningen begränsas? I den allmänna turbulensen av flyktingkriser, Schengens ”upplösning”, möjlig Brexit, allmänt lågt förtroende för EU-samarbetet etc., har också Europaparlamentet (EP) sett behovet av att se över möjligheterna … Läs mer om “Hur kan EU fungera bättre?”

EU:s roll i nyhetsförmedlingen

Som jag tidigare nämnt har säkerhetspolitiska aspekter lyfts upp inom ramen för den audiovisuella politiken med anledning av främst de baltiska ländernas problem med tilltagande rysk informationspropaganda i spåren av Ukrainakrisen. Frågan har vidare tagits upp på toppmötesnivå då Europeiska rådet så sent som för några veckor sedan uttalade följande: ”The European Council stressed the need … Läs mer om “EU:s roll i nyhetsförmedlingen”