Etikett: jurisdiktionsregler

Ett nytt AV-direktiv

Nu börjar det så smått röra sig vad gäller kommissionens förväntade förslag till ett reviderat AV-direktiv. Kommissionens målsättning är att förslaget ska kunna antas i början av juni och det kommer att åtföljas av diverse dokument i form av konsekvensbeskrivning, rapport från tidigare genomfört s.k. refit-arbete etc. Förslaget kommer nu de närmaste månaderna att bli … Läs mer om “Ett nytt AV-direktiv”