Etikett: kulturellt innehåll

Vad är en ”kulturell strategi i den digitala eran”?

Frankrike tog upp denna fråga på kulturministrarnas senaste rådsmöte i november 2013. Man önskar att EU tar ett samlat grepp om frågor som är kopplade till det kulturella innehållet i den digitala miljön. Ett huvudsyfte är att främja kulturell mångfald, bl.a. genom att se till att andra politikområden, som den inre marknaden, skatter, statsstöd, handel … Läs mer om “Vad är en ”kulturell strategi i den digitala eran”?”

Europeiskt kulturforum i Bryssel den 4-6 november

Europeiska kommissionen organiserar vartannat år ”European Culture Forum” i Bryssel. Det är ett tillfälle för alla s.k. ”stakeholders” att mötas och diskutera aktuella kulturpolitiska frågor. Kommissionen förutser runt 1200 deltagare från hela Europa och kommissionens ordförande Manuel Barroso är inbokad att hålla inledningsanförandet. Förutom Barroso kommer såväl kommissionär Vassiliou och ordförande i Europaparlamentets kulturutskott, Doris … Läs mer om “Europeiskt kulturforum i Bryssel den 4-6 november”