Etikett: medier

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke till Bryssel

I dag och i morgon den 16-17 mars kommer kulturminister Alice Bah Kuhnke att besöka Bryssel för att dels träffa personer inom kommissionen och Europaparlamentet med relevans för hennes ansvarsområden, dels kommer kulturministern att delta i ” The European platform for Roma inclusion” tillsammans med bland andra kommissionären för rättsliga frågor, Věra Jourová (se pressmeddelande … Läs mer om “Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke till Bryssel”

EU-medborgarinitiativ om mångfald i medierna

Ett medborgarinitiativ har tagits för stärkt skydd av mångfalden i medierna. Vad är då ett EU-medborgarinitiativ? EU-medborgarinitiativet infördes genom Lissabonfördraget den 1 december 2009 och syftar till att öka medborgarnas inflytande i unionens arbete. Ett EU-medborgarinitiativ är en uppmaning till EU-kommissionen att föreslå lagar på områden där EU har befogenhet att stifta lagar. Det måste … Läs mer om “EU-medborgarinitiativ om mångfald i medierna”