Etikett: östra grannskapet

EU:s roll i nyhetsförmedlingen

Som jag tidigare nämnt har säkerhetspolitiska aspekter lyfts upp inom ramen för den audiovisuella politiken med anledning av främst de baltiska ländernas problem med tilltagande rysk informationspropaganda i spåren av Ukrainakrisen. Frågan har vidare tagits upp på toppmötesnivå då Europeiska rådet så sent som för några veckor sedan uttalade följande: ”The European Council stressed the need … Läs mer om “EU:s roll i nyhetsförmedlingen”