Etikett: propaganda

Yttrandefriheten kan inte tas för given

Statssekreterare Per Olsson Fridh citerar Kent. Foto: Anna-Charlotta Erikson Som jag nämnde i mitt senaste blogginlägg organiserade EU-representationen, tillsammans med organisationen Utgivarna, ett seminarium den 31 maj med anledning av att den svenska Tryckfrihetsförordningen i år fyller 250 år. Intresset var stort och seminariet samlade ett 80-tal deltagare och bland talarna återfanns statssekreterare Per Olsson … Läs mer om “Yttrandefriheten kan inte tas för given”

EU:s roll i nyhetsförmedlingen

Som jag tidigare nämnt har säkerhetspolitiska aspekter lyfts upp inom ramen för den audiovisuella politiken med anledning av främst de baltiska ländernas problem med tilltagande rysk informationspropaganda i spåren av Ukrainakrisen. Frågan har vidare tagits upp på toppmötesnivå då Europeiska rådet så sent som för några veckor sedan uttalade följande: ”The European Council stressed the need … Läs mer om “EU:s roll i nyhetsförmedlingen”