Take Five – grogrund för en ny generation jazzmusiker

kl. av | Taggar: , ,

Take5

Gästblogg av Elias Kautsky, praktikant på ambassadens avdelning för kultur

”Se, himlen är annorlunda här!” utropar en entusiastisk dam som vi haft sällskap med i bilen. Hon pekar uppåt innan vi ens hunnit stiga ur bilen, och mycket riktigt har den gråblåa himlen ovanför Londons innerstad förbytts mot en klarblå variant bara 45 minuters färd bort. På marken runt omkring oss växer klasar av snödroppar och en stig leder upp till ett typiskt engelsk lanthus. Något avslöjar dock att det inte är ett helt typiskt engelskt lanthus, vi hör nämligen tonerna av ett jazzband sippra ut genom korsvirkeshusets väggar. Väl inne i byggnaden omsluts vi av musiken som är ett nykomponerat verk av musikern och kompositören Duncan Eagels som håller på att repeteras.

Vid instrumenten sitter de åtta unga deltagare som har valts ut att under en vecka ta del av ett fullspäckat program i denna lantliga oas för att helt fördjupa sig i sin musikaliska karriär. Projektet heter Take Five och är initierat av Serious, en organisation som förutom att utbilda jazzmusiker även producerar London Jazz Festival. Deltagarna i Take Five UK har vitt skilda bakgrunder, men deras gemensamma nämnare är att de spelar jazz, att de driver egna projekt och att de är angelägna att med de bästa förutsättningarna nå ut till en publik med sin musik. Även om musicerandet är närvarande under hela veckan har det denna vecka fått lämna utrymme för andra aspekter av att vara musiker.

Efter repetitionen följer en gemensam lunch bestående av råvaror från gården och sedan ett samtal med representanter från musikbranschen. Här får vi möta Emily Jones som är festivalproducent för Cheltenham Jazz Festival, Chris Phillips från radiokanalen Jazz FM, Dave Stapleton från skivbolaget Edition Records samt kommunikatören Piers Mason. De berättar om sina arbeten och deras dagliga möte med jazzmusiker – de åtta deltagarna har delats in i grupper om fyra för att skapa en intim miljö där de får tillfälle att ställa personliga frågor till representanterna från musikbranschen om hur de bäst når ut med sin musik. Hur hamnar man på en av de viktiga spellistorna på Spotify (som kan göra att man får tusentals lyssningar på en dag)? Hur skriver man en presentation av sig själv som fångar en festivalbokares uppmärksamhet?  Vad ska en bra hemsida innehålla?

Musikbranschrepresentanterna har satt sig in i varje deltagares projekt och ger noggrann feedback om vad som redan är bra och vad de kan förbättra. Vi märker också att kontakter skapas och det spånas på idéer. En av deltagarna kommer förmodligen att spelas på Jazz FM snart och en annan kommer delta i Cheltenham Jazz Festival. Faktum är att en stor andel av de unga jazzmusikerna som uppträder på t.ex. Cheltenham eller Barbican har tidigare varit deltagare i Take Five konstaterar branschföreträdarna, vilket vittnar on programmets succé. Även om musikutbildningarna håller hög kvalité och examinerar utmärkta musiker, saknas ofta den delen där musikerna lär sig att skapa uppmärksamhet kring sig själva, knyta kontakter eller känna till lagar och rättigheter. Och just här träder Take Five in. Vissa år hålls en europeisk version av Take Five med deltagare från olika länder – vi snappar upp att svenska musiker har visat intresse. Utöver svensk deltagande kanske formatet skulle kunna inspirera till Take Five i en svensk tappning i framtiden? Helt tydligt blir det i alla fall att en generös grogrund ger blomstrande jazz.

Text of foto: Elias Kautsky

One response to “Take Five – grogrund för en ny generation jazzmusiker

  1. Så bra du skriver och vilket intressant projekt.
    Det bör ju vara en självklar del i musikutbildningen att lära sig hur man når ut till publiken. Den lantliga platsen de spelade på beskriver så vackert.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *