Tanz im August Special Edition 2020

kl. av | Taggar: , , , , , , , , ,

Katharina Erben, kulturhandläggare på ambassaden i Berlin, gästbloggar om dansfestivalen Tanz im August.

”Dansen förändras ständigt, eftersom den är förankrad i den tid vi lever i”
Birgit Cullberg (1908-1999)

”Dansen förändras ständigt, eftersom den är förankrad i den tid vi lever i”, skrev Birgit Cullberg i slutet av sin långa karriär som dansare och koreograf. Vad den samtida dansen och dess förhållande till de aktuella hälso- och finansieringsvillkoren säger om vår tid blir väl antagligen synligt först i efterhand, när vi ser tillbaka. Kanske kommer dansen och dansandet särskilt tydligt visa vad som egentligen pågår. Det handlar om pengar, eftersom de flesta dansare inte har någon finansiell trygghet som frilansare. Och det handlar om deras arbetsredskap, kroppen, som nu uppfattas på ett annat sätt än tidigare: som potentiellt farlig (smittorisk!), som sårbar (livsfara!), som överflödig (vi ses helt enkelt på internet!) eller som föremål för vår längtan (att träffas på internet kanske inte var såå härligt ändå).

Den internationella dansfestivalen Tanz im August äger i år rum under speciella förutsättningar och kallar sig följdriktigt för: ”Special Edition 2020”. Längtan efter att utbyta erfarenheter gör oss uppfinningsrika och generösa. Många av de planerade evenemangen genomförs i förändrad form, till stor del kostnadsfritt, från 21 till 30 augusti på internet, däribland åtta strömmade dansföreställningar med Meet the Artist-intervjuer efteråt och fyra modererade Happy to Listen-samtal.

URBAN FEMINISM
Foto: Pao Paniq, Shuto Crew 2020

På grund av rådande bestämmelser förläggs dock många dansföreställningar till den egna kroppen och publiken är inbjuden att delta – utifrån hur stort kontaktbehov den har:

• som en del av medie- och performancekollektivet LIGNA:s internationella Radioballetts på olika spelplatser i Berlin och Zürich

• som en del av en Public Viewing-Crowd (på avstånd men på plats) på HAU i Berlin

• genom att följa dansinstruktioner av William Forsythe från UNTITLED INSTRUCTIONAL SERIES (på skyltar 21–30/8), av Faye Driscolls kroppserfarenhetsinstruktioner Guided Choreography for the Living and the Dead (ljudinstruktioner online den 28/8 kl. 20:00) eller 1000 Scores av Rimini Apparat som tillgängliggörs (online 21–30/8)

• som deltagare i en tredagars Zoomkonferens för konstnärer och professionella kulturarbetare om de strukturella villkoren och effekterna av att man hindras träffas fysiskt, med best practice-strategier

• eller genom att kliva in den nigeriansk-amerikanske konstnären Jaamil Olawale Kosokos mediekonstverk via gaming- och chatappen Discord den 23/8 och utbyta erfarenheter med värdar och gäster.

Jaamil Olawale Kosoko, American Chameleo Foto: Sarah Griffith 2020

Det är ingen tillfällighet att Kosokos performance American Chameleon: The Living Installments äger rum på den Internationella dagen till minne av slavhandeln och dess avskaffande. “How often do we really get to see a deeply emotional presence in space, in performance, that’s under the cloak of black identity”, frågar han i en intervju 2016. Den afropessimism som är tydligt framträdande i varje performance av Kosoko (se TiA Special Edition 2020 Magazin, s. 12), alltså en hänvisning till de långsiktiga effekterna av rasism och kolonialism, är en viktig fråga även i American Chameloen – för självklart finns det även i år andra teman än corona under Tanz im August. Föreställningarna och diskussionerna omfattar, som vanligt, vitt skilda teman såsom antifunkofobiska framtidsperspektiv, migranter och asylsökanden som inte når sitt mål i Europa levande, eller den urbana dansscenen i Berlins särart.

Ihop med Tanz im August Special Edition 2020 presenteras också ett omfångsrikt magasin (även det online och till största delen på engelska) och, som ett slags minnesmärke, det ursprungliga programbladet från tiden före lockdown när (dans-)världen fortfarande var en annan. ”Ni kanske vill fråga, varför vi gör det”, skriver Virve Sutinen, som 2014 slutade på Dansens Hus i Stockholm för att bli konstnärlig ledare på Tanz im August. ”Eftersom vi trots allt gärna vill hjälpa de konstnärer som nu inte kan uppträda live att bli så synliga som möjligt.” Det ska bli spännande att se vilka av de förändringar som 2020 fört med sig som blir bestående för Tanz im August. Och hur den värld som avspeglas i dansen kommer att se ut i framtiden.

Tanz im August Special Edition 2020, 21-30/8.

Katharina Erben, kulturhandläggare Sveriges ambassad i Berlin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.