Vad tycker DU bör göras för mediefriheten i Europa?

kl. av | Taggar: , , ,

I december skrev jag om vad européerna tycker bör göras för mediefriheten utifrån rekommendationer som gjorts av de medborgare som slumpmässigt utvalts för att delta i EU:s framtidskonferens. Och nu är det möjligt för dig att ge inspel till en kommande europeisk mediefrihetslagstiftning.

Bild på tre personers händer hållandes smartphones med en bakgrund av EU-flaggor.
© EU/Dati Bendo

I Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna fastslås att var och en har rätt till yttrandefrihet samt att mediernas frihet och mångfald ska respekteras. Men hittills har det inte funnits någon specifik lagstiftning på EU-nivå kring hur detta ska kunna säkras. Medlemsstaternas reglering av mediesektorn ser väldigt olika ut och EU-kommissionen, som blivit allt mer aktiv vad gäller rättsstatsfrågor – i vilka man ser mediefriheten som en viktig pelare – vill under året presentera förslag på EU:s första mediefrihetslagstiftning.

För att kunna göra ett så relevant och ändamålsenligt förslag som möjligt har kommissionen nu gått ut med en önskan om inspel från såväl bransch som allmänheten i stort. Två olika förfaranden har satts igång med deadline i slutet av mars – ett feedbackförfarande med möjlighet till öppna kommentarer och ett mer specifikt samrådsförfarande där man ombes fylla i en enkät kring vilka behov man identifierar.

I enkäten ombes man dela med sig av sina erfarenheter och synpunkter och ta ställning till olika möjliga förslag inom områden såsom transparens i ägarskapsförhållanden på mediemarknaden, balanserad och opartisk medietäckning, medias självreglering, public service oberoende och transparens i hur statliga reklammedel används.

När kommissionen väl har lagt sitt förslag kommer medlemsstaterna i rådet och Europaparlamentet att förhandla texten. Så om man vill ha chansen att påverka lagstiftningen är det en bra idé att börja nu, genom att ge sina inspel redan i dag!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.