Vad tycker européerna bör göras för mediefriheten?

kl. av | Taggar: , ,

Inom ramen för EU:s framtidskonferens har medborgare gjort flera rekommendationer för att stärka europeisk medias oberoende – och snart blir det möjligt att göra inspel till en kommande europeisk mediefrihetslagstiftning.

Informationsbild för konferensen om Europas framtid med en man och en kvinna som blickar ut över en stad. Det står "Framtiden ligger i dina händer - Gör din röst hörd".
© Europeiska unionen 2021, EP/Christian Creutz

Jag har tidigare skrivit om EU:s framtidskonferens och de möjligheter som finns att göra sin röst hörd om vilken riktning samarbetet ska ta framöver.

En stor fråga har varit hur medborgarnas inspel ska kunna ”lyftas in i maskineriet” och inte drunkna i t.ex. alla budskap som basuneras ut från Europaparlamentets ledamöter, som ju jobbar med dessa frågor dagligdags och har rejäla kommunikations- och utredningsresurser.

Ett antal medborgarpaneler hålls nu runt om i Europa där slumpvis utvalda medborgare, med professionellt stöd, kan diskutera och ta fram olika rekommendationer. Men det har funnits kritik kring att inte så många medborgare i stort känner till eller vill engagera sig i diskussionen och att de som gör det inte har getts tillräckligt med utrymme jämfört med de institutionella spelarna.

En medborgarpanel om bland annat kultur- och idrottsfrågor skulle ha hållits i Dublin redan, men har skjutits upp på grund av pandemin. Däremot lyckades man i december hålla en annan medborgarpanel på temat demokrati, värderingar, rättigheter, rättsstatlighet och säkerhet och här valde medborgarna att ge mediefrågor stort utrymme.

Här kan du läsa de rekommendationer som togs upp och som nu kommer att diskuteras vidare.

Det handlar bl.a. om gemensam europeisk nyhetsproduktion, samtidigt som man ställer europeiska minimikrav för medias oberoende, att motverka mediemonopol, att öka medie- och informationskunnigheten bland medborgarna och att inrätta en EU-myndighet som kan bedöma (och kanske till och med agera utifrån) nationella mediers trovärdighet.

Inte minst det sista är förstås känsligt – ska man på (nationell eller europeisk) politisk nivå avgöra vad som är trovärdiga nyheter eller borde det vara upp till branschen själv att sätta sina standarder?

Flera av dessa aspekter kommer bli relevanta för det förslag om mediefrihetslagstiftning som kommissionen har sagt att man vill lägga under 2022 och som jag säkerligen kommer ha anledning att återkomma till här. I närtid kommer ett samrådsförfarande att inledas, där alla typer av aktörer har möjlighet att ge sina kommentarer och inspel innan kommissionen beslutar om vilket förslag man vill presentera för lagstiftarna – alltså Europaparlamentet och medlemsstaterna i rådet.

Här kan man hålla koll på vilka inspelsmöjligheter man har till EU-lagstiftning.

Här har jag skrivit mer om mediefriheten i EU.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.