Vi som bloggar

Här hittar du information och kontaktuppgifter till kulturråden.

Berlin

Nina Katarina Karlsson

För Kulturrådsbloggen i Berlin

Kulturråd i Berlin sedan 1 oktober 2019. Nina Katarina Karlsson är litteraturvetare och civilekonom och har en yrkesbakgrund inom framförallt litteratur, teater, dans och konstnärlig residensverksamhet. Karlsson har även studerat litterär översättning med tysk inriktning vid Södertörns högskola och Akademin Valand. Senast arbetade Karlsson som litteraturkonsulent på Kultur i Väst, Västra Götalandsregionens regionala kulturförvaltning.

Kontakt: nina.katarina.karlsson [a] gov.se

Bryssel

Mikael Schultz

För Kulturrådsbloggen i Bryssel

Kulturråd i Bryssel sedan september 2016. Mikael Schultz kommer närmast från sin tjänst på Kulturdepartementet som ansvarig för departementets internationella samordning. Han har under åren arbetat i många olika internationella sammanhang, inte minst med EU-frågor och kulturens roll i utrikes relationer.

Kontakt: mikael.schultz [a] gov.se

London

Pia Lundberg

Pia Lundberg

För Kulturrådsbloggen i London

Pia Lundberg är kulturråd i London sedan 1 mars 2018. Från 2007, fram till att hon blev utsedd till kulturråd, arbetade Pia som chef på utlandsenheten på Svenska Filminstitutet med uppdrag att sprida svensk film internationellt. Hon har även varit verksam som filmjournalist för de internationella branschtidningarna Screen International och Variety samt frilansat som kulturjournalist för Sveriges Radio.

Kontakt: pia.lundberg [a] gov.se

Paris

Ewa Kumlin Foto: Karin Alfredsson

Ewa Kumlin

För Kulturrådsbloggen i Paris

Ewa Kumlin tillträdde tjänsten som chef för Svenska institutet i Paris 2017. Ewa har sedan 2004 varit vd för Svensk Form och satt i styrelserna för bl.a. Association of Swedish Fashion Brands (ASFB) och Kungliga Konsthögskolan, där hon varit ordförande. Ewa Kumlin har en bred förankring i svenskt kultur- och samhällsliv, och lång erfarenhet av olika metoder för kommunikation och främjande utomlands.

Kontakt: ewa.kumlin [a] si.se

Peking

Ola Johansson

För Kulturrådsbloggen i Peking

Ola Johansson är kulturråd i Peking från den 1 februari 2020. Han är disputerad i teatervetenskap, och har varit docent för fakulteten för konst och kreativ industri i Middlesex, London, där han b la har drivit partnerskapprojektet Art Cross med Beijing Dance Academy i Peking. Johansson har även arbetat som kulturjournalist och har lång erfarenhet inom scenkonst.

Kontakt: ola.johansson [a] gov.se

För Kulturrådsbloggen i Peking

Kontakt:

Pretoria

Hedda Krausz Sjögren

För Kulturrådsbloggen i Pretoria

Hedda Krausz Sjögren är kulturråd i Pretoria sedan 15 mars 2017. Hon har en djup förankring i det svenska kultur- och samhällslivet och har arbetat bland annat som producent, regissör och dramaturg. Hon har under senare år samarbetat med och haft uppdrag för ett stort antal aktörer inom kultursektorn, civilsamhället och myndighetsvärlden, bland andra Riksteatern, Afrikagrupperna och Dramaten.

Kontakt: hedda.krausz [a] gov.se

Washington

Linda Zachrison

För Kulturrådsbloggen i Washington

Kulturråd i Washington från och med 15 mars 2015. Linda Zachrison har varit konstnärlig chef för Parkteatern i Stockholm och har tidigare bl.a. varit avdelningschef på Svenska Filminstitutet och VD för Cirkus Cirkör. Hon har varit verksam som skribent, kommunikatör och producent, marknadsförare och regissör inom teater, dans och film och har under en period varit politiskt sakkunnig på Utbildnings- och Kulturdepartementet. Hon är utbildad teater- och filmvetare.

Kontakt: linda.zachrison [a] gov.se

Istanbul

Mike Bode

För Kulturrådsbloggen i Istanbul

Mike Bode tillträdde sin tjänst som kulturråd den 19 augusti 2019. Sedan 2011 har han arbetat som kulturutvecklare på Region Jönköpings län där han var en av de konstnärliga ledarna för det interregionala samtidskonstprojektet Nya Småland. Mike Bode har under perioder arbetat i Turkiet och har varit stipendiat på svenska forskningsinstitutet i Istanbul. Han är även verksam bildkonstnär och forskare.

Kontakt: michael.bode [a] gov.se