Vilken stad i Sverige antar utmaningen?

kl. av | Taggar: , , , , , , , ,
Århus
Århus

I de Nordiska ambassadernas Felleshus pågår just nu den danska utställningen ”Create with Aarhus” om hållbar stadsutveckling i Århus.

2017 blir Århus, Danmarks näst största stad med 300 000 invånare, europeisk kulturhuvudstad. Ledordet för kulturhuvudstadsåret kommer vara ”Rethink”. Det handlar om ett nytänkande för att skapa en ekologiskt, socialt och kulturellt hållbar stad för alla. Århus har i flera år arbetat med projekt för att öka medborgarnas inflytande på stadsutvecklingen och för att deras åsikter ska tas på allvar.

Inom ramen för utställningen samlades även deltagare en decemberkväll från Århus och Berlin som på olika sätt arbetar med hållbar stadsutveckling, för en podiumsdiskussion.

Podiumdiskussion Århus
Podiumdiskussion Århus

Förutom att stärka dialogen mellan medborgare och kommunen har Århus kommun under flera år arbetat med ett koncept där kommunen i samarbete med privata investerare utvecklar planer för stadsutvecklingen. Berlin däremot är en stad där bostadssituationen sedan murens fall varit väldigt dynamisk. Husockupationer, demonstrationer, protestlistor och folkinitiativ är några av de medel som fortfarande används av medborgarna i hög grad för att protestera mot vissa stadsutvecklingsplaner. Den här protestkulturen i Berlin har skapat en unik atmosfär och rört om ordentligt i grytan. Det har skett en professionalisering av undergroundscenen. Arkitekter har blivit byggherrar och små gräsrotsrörelser har vuxit till starka politiska organisationer. I Berlin känner många människor ansvar för det offentliga rummet och att det ska förbli öppet, inte bara för egen vinnings skull.

Enligt kulturentreprenören Mads Peter Laursen är både högkultur och underground-kultur viktigt för en hållbar stad. Det är viktigt att det ovanifrån finns en förståelse för underground-kulturen, dess roll, budskap och betydelse och vice versa. Laursen berättade om projektet han jobbade med, att försöka skapa en kreativ miljö i Århus, liknande den i Berlin. För att hålla staden levande och locka unga människor att stanna, istället för att bege sig till städer som Berlin, försöker de skapa det som innan saknats i Århus för att mindre, kreativa företag ska kunna växa där.

Utställningen ska förhoppningsvis inbjuda till att de båda postindustriella storstäderna kan lära av varandra. Vilken stad i Sverige antar den utmaningen?

Utställningen Create with Aarhus går att se i Felleshus, de Nordiska ambassadernas gemensamma hus till och med den 6 januari.

One response to “Vilken stad i Sverige antar utmaningen?

  1. Bra.En väldigt uppmuntrande artikel och utställning om Arhus.
    Inte alla gräsrots ansträngningar i Berlin är löftesrik.

    Vi försöker att motverka rivningen av alla härliga gamla gaslyktor i Berlin, som funkar jättebra
    .Det är en Senatsbelut.
    Men gatlyktorna med gas är enastående i hela världen! Vi har samlat tusentals signaturer….men tills idag utan framgång.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.