You Don´t Love Me, Yet

kl. av | Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Svenska institutet har under många år levererat den svenska Filmboxen till ambassader och konsulat runt om i världen. Boxen har bestått av ett urval av svenska filmer – långfilm, dokumentär och kortfilmer. Den svenska filmboxen har varit ett framgångsrikt koncept som gjort svensk film tillgänglig i hela världen.

2021 tog de svenska kulturråden ett initiativ för att göra den svenska videokonsten lika tillgänglig som filmen. Samtidskonsten i Sverige är i hög grad internationaliserad och vi menade att en curerad konstvideobox skulle kunna förstärka och bredda videokonstens tillgänglighet utanför landets gränser.

Svenska institutet fann vårt förslag intressant och den 31 mars ägde den internationella premiären rum på Dupont Underground i Washington DC i samarbete med Sveriges ambassad.

.

På plats fanns konstnären Mats Bigert, som dels deltog i ett konstnärssamtal på Dupont Underground, och han medverkade även i ett tredagarsseminarium – Suraya – som samlade konstnärer från hela världen som arbetar med klimatfrågor. Suraya arrangerades av The Laboratory for Global Performances & Politics och EartCommons vid Georgetown University och var del av deras undersökande kring interdisciplinära praktiker inom humaniora och klimat- och hållbarhetsforskning.

.

2023 års videobox Art on Screen består av ett urval av elva videoverk av konstnärer baserade i Sverige. De medverkande konstnärerna kommer från olika bakgrunder och generationer, men är förenade i sitt intresse för aktuella samhällsfrågor, mellanmänskliga relationer och samspelet mellan människa och natur som de skildrar i sin konst. Konstvideoboxen har curerats av Bettina Pehrsson, chef för Kalmar Konstmuseum, och filmerna görs tillgängliga genom Filmform.

Utställningskoncept och urval från videoboxen för utställningen i DC i Washington har gjorts av curatorn Johan Pousette i nära samarbete med Dupont Underground. Videoverken visas i fem olika “living rooms”, designade av Washington-baserade arkitektbyråer, som skapar en skarp kontrast till den unika och råa karaktären på den övergivna spårvagnsstationen under Dupont Circle. Denna utställning fick namnet ”You Don´t Love Me, Yet”, lånat från Johanna Billings verk. De medverkande konstnärerna är: Annika Eriksson, Bigert & Bergström, Catti Brandelius, Hanna Ljungh, Johanna Billing, Petronella Petander, Salad Hilowle, and Santiago Mostyn.

Sveriges ambassad i Washington och Dupont Underground delar ambitionen att möjliggöra möten mellan lokalsamhället och internationell samtidskonst och kultur. Dupont Underground med sina unika lokaler och program, möjliggör också för ambassaden att möta en helt ny publik.

Utställningen kommer att visas på Dupont Underground fram till 30 april 2023.

You Don’t Love Me, Yet visas av Dupont Underground med stöd från Sveriges ambassad i Washington D.C., Svenska Institutet, IKEA och DC Commission on the Arts & Humanities. De fyra arkitektbyråerna är: DMArchitects, Smith Group, Studio MAYD, och Gensler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.