Young Voices – Genç Sesler 2014

kl. av | Taggar: , , , , , , , , , ,

Vi har avslutat vårt månadslånga projekt ”Young Voices – Genç Sesler 2014”. Det har varit ett intensivt, lärorikt, djupt och inspirerande program. Med åtta dagar av seminarier, en serie av workshops för barn och studenter, en illustrationsutställning och med nästan fyrtio talare från Sverige och Turkiet, så har vi förhoppningsvis etablerat ett nytt årligt fokus som är både viktigt och välbehövligt i det turkiska kulturlandskapet. Genom att placera och utforma projektet inom 25-års firandet av FN: s konvention om barns rättigheter, har vi fått bekräftelse genom projektet om vikten av demokratiska principer som en grundbult för en varaktig utveckling av kultur.

Vårt fokus på barns rättigheter och deras möjligheter till alla former av kultur har välkomnats med ett enormt stort intresse från alla våra turkiska deltagare men inte minst även av vår publik. Reaktionerna i alla projektets delar har varit nästan överväldigande med många förfrågningar och intresse inför nästa års evenemang av Young Voices 2015. Projektet rapporterades även i press med positivt intresse från flera oberoende tidningar och TV-kanaler. Med tanke på medias arbete inom människorättsfrågor och betydelsen av en alternativ turkisk journalistik så var vi mycket nöjda med att exempelvis se att projektets rapporterades av den oberoende turkiska tidningen Bianet.

Projektet tog upp många frågor med allt från censur i barnböcker, rollen av en barnombudsman, till nya idéer inom barn- TV, farorna och möjligheterna av sociala medier. Men vissa teman dök hela tiden upp och uttrycktes på olika sätt från både ett svenskt och turkiskt perspektiv. En på ett sätt kanske inte så förvånande fråga, men ändå angeläget, var frågan om barnens ställning och status för personer som arbetar med barn. Den nedsättande attityden av att arbeta med kultur för barn som ofta ses som något av ringa betydelse eller trivialiserandet av barnböcker, teater, film och TV återkom i seminarierna och är en fråga som bör lyftas och förändras. Det är viktigt att i projekt som Young Voices att understryka och upprepa att barnkultur måste behandlas med samma respekt och angelägenhet som andra delar av kultur. Det är också viktigt att påminna om att FN-konventionens syn om tillgång och produktion av kultur ska ges lika rätt till barn som för vuxna. Dessa frågor upprepades av våra talare; från den turkiska veteran barnboksförfattaren Sevim Ak’s upprop om att höja barnböckers intellektuella kapacitet till Suzanne Ostens insisterande av den konstnärliga och konceptuella integritet i varje aspekt av barnteater.

Vad många av talarna även tog upp var behovet av att se den otroliga komplexitet av idéer som barn har och hur sofistikerade de är. Att aldrig underskatta kapaciteten hos barn att kunna konfronteras med komplexa och svåra idéer genom nyanserade och meningsfulla sätt oavsett ålder eller bakgrund. Ämnen som skilsmässa, tonårsgraviditeter, sexuella övergrepp, död, homosexualitet, civilt våld och de aktuella krigen vid Turkiets gränser var komplexa ämnen som berördes och sågs som en nödvändighet att dessa frågor i sin aktualitet tas upp till diskussion. I det här projektet har det varit svårt att inte vara stolt över många av Sveriges ledande institutioner och organisationer inom barnkultur. Det var en enorm glädje att ha gäster från SVT barnkanal, Kamratposten, Cirkus Cirkör, Unga Klara, Berättarministeriet och andra organisationer som på många sätt ses som ledande. Det var därför oerhört viktigt att avsluta årets Young Voices med en presentation av ALMA priset för en publik bestående av turkiska frivilliga organisationer, läsfrämjare, författare, bibliotekarier, turkiska Pen, litteraturagenter, förlag och litteraturfestivaler.

Helen Sigeland, kanslichef för ALMA, och jurymedlemmarna Henry Ascher och Elina Druker fick ett varmt och uppskattat mottagande. ALMA presentationen var som kronan på verket för hela månadens fokus med uppmärksammande av FN: s konvention om barnets rättigheter och behovet av att skapa hållbara kulturella initiativ grundade i ett internationellt perspektiv av demokrati och jämlikhet. Det var även ett tillfälle att lansera Young Voices 2015. Jag ser verkligen framåt att utveckla nästa års projekt med allt vi har lärt oss av det här året, och inte minst tillsammans med vårt utvecklade nätverk av turkiska kontakter och samarbetspartners.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.